Udvikling Stevns

Kan du svare JA til et af understående spørgsmål, så kan du søge om tilskud fra Udvikling Stevns til dit udviklingsprojekt! Det gælder virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Arbejdspladser
Kan du udvikle din egen virksomhed og skabe vækst, så der kommer flere arbejdspladser? Er du iværksætter og vil starte din egen virksomhed? Har du en ide til at skabe netværk og erhvervssamarbejde lokalt? – Så kan du søge om tilskud fra Udvikling Stevns!

Turisme
Kan du skabe gode oplevelser til de mange turister, der besøger Stevns? Kan du finde på tiltag, der styrke natur- og kystturismen? Har du ideer til at styrke sammenhængskraften mellem turismeaktørerne? – Så kan du søge om tilskud fra Udvikling Stevns!

Bosætning
Kan du styrke kultur-, sports- og fritidslivet i Stevns? Har du spændende ideer til, hvordan Stevns bliver et mere attraktivt sted at bosætte sig? Vil du styrke de lokale uddannelser til glæde for ungdommen? – Så kan du søge om tilskud fra Udvikling Stevns!

  • Virksomheder, foreninger, institutioner og privatpersoner kan søge om tilskud.
  • Dit projekt skal have en projektsum på mindst 100.000 kr.
  • Udvikling Stevns støtter maks. 50 % af de støtteberettigede udgifter.
  • Du kan søge en gang årligt – ansøgningsfrist er 1. februar.
  • Udvikling Stevns råder over midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs mere om hvordan du søger tilskud til dit projekt

Om Udvikling Stevns

Udvikling Stevns er en forening der arbejder for at gøre Stevns en mere attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune med fokus på bæredygtighed, klima og miljø, hvor;

  • Erhvervslivet oplever øget vækst og skaber arbejdspladser
  • Turisterne møder gode, sammenhængende oplevelser og tilfører øget værdi til Stevns
  • Befolkningstallet er stigende og borgerne oplever en attraktiv kommune med et sammenhængende udbud af muligheder inden for uddannelse, natur, fritid og kultur.

Udvikling Stevns er en lokal aktionsgruppe (LAG). En LAG er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Foreningen har lavet en udviklingsstrategi for Stevns, som er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stevns Erhvervsråd er gennem erhvervschefen koordinator for begge LAG, og vi står klar til at fortælle dig, om der er en mulighed for, at netop dit projekt kan hente midler. Vi er også klar til at vejlede dig gennem hele ansøgningsprocessen – vi brænder også for lokal udvikling!

Kontakt LAG-koordinator Thomas Christensen på mail info@udviklingstevns.dk eller telefon 30 61 99 52.

Læs mere om Udvikling Stevns på www.udviklingstevns.dk.