Persondatapolitik og cookies

Persondatapolitik for Stevns Erhvervsråd

Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger. Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os.

I det følgende kan du læse, hvilke oplysninger Stevns Erhvervsråd indsamler og registrerer om dig og din virksomhed, samt hvordan de opbevares og behandles.

Stevns Erhvervsråds formål med at indhente oplysninger:

Stevns Erhvervsråd indsamler data om dig og din virksomhed i forbindelse med:

Erhvervsservice

Oplysningerne om dig og din virksomhed indsamles, behandles til brug for udførelse af foreningens vejledende aktiviteter af enhver art under lov om erhvervsfremme (basal kommunal erhvervsservice leveret for Stevns Kommune), herunder dine 1-1 vejledninger med virksomhedskonsulenter ansat i Stevns Erhvervsråd, deltagelse i vækstforløb mv. I denne form er der tale om basale kontaktoplysninger som navn, adresse, virksomhed, mail og telefonnummer samt oplysninger om virksomhedens drift, ejerleder og evt. medarbejders tanker om drift og udvikling af virksomheden, gennemførte og planlagte tiltag i virksomheden mv. Hertil kan visse mails og anden kommunikation af betydning for viden om virksomheden og brugen af Stevns Erhvervsråds produkter og ydelser blive gemt.
Vi gemmer ikke oplysninger af særlig følsom karakter som sygdomsforløb og lign., der direkte kan henføres til enkeltpersoner i virksomheden, og videregiver aldrig følsomme oplysninger til tredjepart. Vi kan videregive oplysninger til tredje part, men kun inden for erhvervsfremmesystemet og primært til statistiske formål, hvor data bliver anonymiseret.

Vi gemmer dine oplysningerne i vores interne drev Clouddrive, som kun kan tilgås af Stevns Erhvervsråds medarbejdere, samt i vores mailsystem og CRM-system.

Stevns Erhvervsråd opbevarer kun dine oplysninger og oplysninger om virksomheden, så længe det er nødvendigt for vores evne til at levere den basale kommunale erhvervsservice, som du efterspørger. Stevns Erhvervsråd sørger for at slette dine oplysninger, hvis virksomheden ophører, eller hvis du anmoder os om det.

Medlemskab

Ved din indmeldelse i Stevns Erhvervsråd gemmer vi en rækker data om din virksomhed: Virksomhedens navn, navn på ejerleder, antal ansatte, adresse, kontaktoplysninger og evt. en beskrivelse af virksomheden. Vi gemmer oplysningerne i vores CRM-system, i vores mailsystem, økonomisystem og på vores hjemmesider www.stevnserhvervsraad.dk og www.stevnsraastof.dk. Vi gemmer dine data for at kunne administrere dit medlemskab og for at sikre, at du får mest muligt ud af dit medlemskab. Derfor bruger vi dine oplysninger til at kontakte dig om relevante arrangementer og tilbud og til at gøre din virksomhed synlig via vores online kanaler.

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe du er medlem af erhvervsrådet, medmindre vi bruger dine oplysninger i anden sammenhæng f.eks. i forbindelse med vejledning.

Nyhedsbrev

Hvis du har meldt dig til vores nyhedsbrev, gemmer vi dit navn, virksomhedsnavn og e-mailadresse til at sende dig relevante nyheder og invitationer til arrangementer. Informationerne er gemt i vores nyhedsbrevssystem Mailchimp, og du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.  Her kan du også vælge om du både vil modtage vores månedlige nyhedsbrev og invitationer til vores arrangementer.

Efter udsendelse af nyhedsbreve indhentes statistik fra MailChimp, som vi bruger til at videreudvikle indholdet i nyhedsbrevet ved at se på, hvilke nyheder, som der bliver klikket mest på.

Deltagelse i arrangementer

Deltager du i Stevns Erhvervsråds arrangementer gemmer vi dit navn, navn på din virksomhed og kontaktoplysninger for at kunne lave en deltagerliste og formidle relevant information i forbindelse med arrangementet. Vi gemmer oplysningerne på vores interne drev og via den eksterne billetformilder Billetto.dk, hvis du har tilmeldt dig den vej.

Vi gemmer dine oplysninger i op til to år efter din deltagelse for at kunne lave deltagerstatistik, hvor dine oplysninger vil blive brugt anonymt. Stevns Erhvervsråd sørger for at slette dine oplysninger, hvis du anmoder os om det.

I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Stevns Erhvervsråd udleverer vi af og til deltagerlister. Du kan derfor forvente, at følgende oplysninger om dig udleveres til de øvrige deltagere: Fornavn, efternavn samt hvilken virksomhed, du repræsenterer. Ved deltagelse i lukkede forløb kan deltagerlisten også indeholde mailadresser og CVR.NR. Deltagerlister udleveres udelukkende med det formål at skabe og understøtte netværksmuligheder deltagerne imellem.

Efter arrangementernes afholdelse omtaler vi ofte arrangementerne som en del af vores kommunikation- og markedsføringsindsats. I den forbindelse lægger vi billeder op på vores hjemmeside, i et nyhedsbrev eller på vores sociale medier. Der kan derfor forekomme billeder på vores kommunikationskanaler, hvor du som deltager er med. Vi sletter selvfølgelig billeder, hvor du er på, hvis du anmoder os om det.

 Ansøgninger og ansættelse

Stevns Erhvervsråd opbevarer data i forbindelse med:
– medarbejdere der ansøger om ansættelse hos Stevns Erhvervsråd
– medarbejdere der er ansat hos Stevns Erhvervsråd

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:
• Navn, cpr. Nr., kontaktoplysninger og adresse
• Data vedrørende uddannelser
• Data vedrørende erhvervserfaring
• Data vedrørende eventuelle referencer

Ansøgninger: Modtages til en udvalgt mailadresse, som behandler ansøgningerne og gemmer dem på vores interne drev. Vi gemmer ansøgningerne i op til 12 måneder efterfølgende, hvis der skulle opstå en jobmulighed, som ansøgningen er relevant for.

Vi deler dine oplysninger med tredje part i form af Stevns Kommune, Jobcenter Stevns og Rekruttering Køge Bugt, som vi samarbejder med om rekruttering og ansættelse.

Ansættelse: Medfører ansøgningen en ansættelse hos Stevns Erhvervsråd gemme vi dine data på vores interne drev, ligesom de nødvendige data overgår til vores lønsystem for at lønnen og arbejdsrelaterede udgifter kan udbetales. Der registreres derfor også bank og registreringsnummer. Vi tager endvidere et portrætfoto af dig til medarbejdersiden på stevnserhvervsraad.dk såfremt vi har dit samtykke.

Oplysninger om medarbejdere videregives udelukkende som led i ansættelsesforholdet eller for at overholde offentligretlige forpligtelser. Således videregives oplysninger til:

  • Bogholder og lønsystem
  • SKAT
  • Statistik
  • Jobcenter/sygedagpenge
  • Pensionsselskaber

Ved ansættelse opbevarer vi dine data i op til 5 år fra ansættelsens ophør.

Bestyrelse

Som medlem af Stevns Erhvervsråds bestyrelse gemmer vi dit navn, evt. virksomheds navn, adresse samt kontaktoplysninger på vores interne drev samt i vores CMS-system.

Såfremt vi har dit samtykke, lægger vi dit navn, virksomhedsnavn, kontaktoplysninger samt et portrætfoto på bestyrelsessiden på stevnserhvervsraad.dk. Vi sletter oplysninger og portrætfoto fra bestyrelsessiden ved udtrædelse af bestyrelse. Vi sletter oplysningerne fra drev og CMS system ved udtrædelse af bestyrelsen, såfremt vi ikke har andre grunde til at beholde dem f.eks. medlemskab af erhvervsrådet.

Deling af persondata

Stevns Erhvervsråd videresender eller overdrager ikke persondata til tredjemand, med mindre der er givet konkret samtykke hertil. Såfremt der er indgået en databehandleraftale, lader Stevns Erhvervsråd data behandle i tredjeparts IT-system. Dette sker eksempelvis ved registrering i CRM- og økonomisystem.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Stevns Erhvervsråd behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Stevns Erhvervsråd har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Stevns Erhvervsråd har registreret om dig. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan det forringe vores ydelser til dig, da vi så alene er afhængige af vores hukommelse omkring historikken for din virksomhed og dens udvikling.
  • Er behandlingen af personoplysningerne baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvorefter behandlingen vil ophøre.
  • Du har efter skriftlig anmodning til Stevns Erhvervsråd mulighed for at få et udskrift af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få oplyst, hvor længe dine oplysninger opbevares og efter hvilke kriterier.

Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til Stevns Erhvervsråd tlf. 24764001 – info@stevnserhvervsraad.dk

Datatilsynet

Du kan klage over Stevns Erhvervsråds behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.


Cookies

Når du besøger www.stevnserhvervsraad.dk, indsamler vi oplysninger om dig. Oplysningerne bruger vi til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer, så du får en bedre oplevelse på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler oplysninger, kan du slette dine cookies (se vejledning) og undlade at bruge hjemmesiden.

Formålet med cookies på stevnserhvervsraad.dk

Stevns Erhvervsråd bruger cookies på stevnserhvervsraad.dk til at:

– Føre statistik over trafikken på siden, så vi kan tilpasse den til vores besøgendes behov. Trafik omfatter blandt andet antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og besøgendes færden på siden.

– Målrette vores markedsføring.

Statistik på hjemmesiden

For at kunne videreudvikle og forbedre stevnserhvervsraad.dk, fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret og opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores besøgende anvender mest.

Stevns Erhvervsråd anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.