Bestyrelsen

Stevns Erhvervsråd ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer, dog maksimalt 9 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af og blandt Stevns kommunes kommunalbestyrelse, øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, samt udarbejder selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen

Lars Warm

Formand

Danske Idrætssvømmehaller
Juellingevej 18, 4653 Karise
Telefon: 7021 1021 / 5055 1578

lw@dish.as

Jimmy Schrøder

Næstformand

FLEMMING SCHRØDER A/S
Rødvigvej 3, 4660 Store Heddinge
Telefon: 5084 7800

js@flemmingschroder.dk

Dan Rasmussen

Medlem

DFD Store Heddinge
Bjælkerupvej 35, 4660 Store Heddinge
Telefon: 50845232

dra@dfd.dk

Jan Erik Dahl Hansen

Medlem

Investerings- & Pensionschef, Jysk Pension
Mindehøjvej 11, 4673 Rødvig
Telefon: 6024 0838

jedh2000@gmail.com

Agate Jul Jensen

Medlem

House of Marketing
Niels Bohrs Vej 5, 4690 Haslev
Telefon: 28 43 11 44

marketing@houseofmarketing.dk

Steen Bonke Sørensen

Medlem

FTS Gruppen A/S
Skodsborgparken 64, 4. th., 2942 Skodsborg
Telefon: 40995577

steen@ftsgruppen.dk

Jens Hansen

Medlem

Stevns Specialiteter
Man i fest ApS
Engvej 15, 4652 Hårlev
Telefon: 3160 1338

Suppleanter

Finn Rasmussen

Medlem

Advokathuset Stevns
Algade 17, 4660 Store Heddinge
Telefon: 5650 4400

fr@advokathusetstevns.dk

Claus Larsen

Medlem

CL Teknik
Industrivej 13, 4652 Hårlev
Telefon: 56 56 34 00

claus@clteknik.dk

Kommunale repræsentanter

Anette Mortensen

Medlem

Borgmester, Stevns Kommune
Opalvej 16
Strøby Egede
4600 Køge
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

anetmort@stevns.dk

Mikkel Lundemann Rasmussen

Medlem

Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Stevns Kommune
Vesterbro 17
4660 Store Heddinge
Mobil: 21 46 89 99

mikkelra@stevns.dk

Steen S. Hansen

Suppleant

Medlem af kommunalbestyrelsen, Stevns Kommune
Hyldegårdsvej 7 B, 4652 Hårlev
Telefon: 3151 3779

stehan@stevns.dk

Line Krogh Lay

Suppleant

Medlem af kommunalbestyrelsen, Stevns Kommune
Skolemarken 3
4660 Store Heddinge
Mobil: 21 46 81 96

lineklay@stevns.dk