Om Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd er en forening stiftet af det private erhvervsliv med det formål at styrke erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv.

Vi styrker erhvervslivet på to måder:

– Vi påvirker erhvervsudviklingen og repræsenterer erhvervslivets interesser overfor kommunen. Stevns Erhvervsråd er en aktiv og væsentlig stemme i den erhvervspolitiske debat bl.a. har vi et tæt samarbejde med Stevns Kommune om kommunens erhvervsstrategi.

– Vi hjælper virksomhederne i kommunen til vækst og udvikling. Derfor har erhvervsrådet en lang række tilbud, der bl.a. tæller vejledning, udviklingsforløb, kurser og netværk for både etablerede virksomheder og iværksættere. Erhvervsrådet har en aftale med Stevns Kommune om at give gratis rådgivning til alle kommunens virksomheder og iværksættere.

Kontakt Stevns Erhvervsråd nu

Vores vision:

Stevns sprudler af virkelyst og opfindsomhed baseret på en stærk selvstændighedskultur, hvor vi i mange små og mellemstore virksomheder samarbejder og bruger hinanden i tætte netværk og klyngesamarbejder. Sammen skaber og afsætter vi fagligt stærke løsninger til det østsjællandske vækstcentrum, som vi er del af, og til internationale markeder.

Vores mission:

Vi samler vores virksomheder i innovative og nyskabende erhvervsindsatser, som vækster virksomhederne og deres antal, og som løfter vores produkter ud på nye markeder.

Vi møder vores virksomheder med et højt serviceniveau og med rammevilkår i topklasse, og vi finder plads og rum til at understøtte deres udviklingsmuligheder.

Vores mål:

  • Antallet af private arbejdspladser i Stevns skal stige.
  • Etableringsraten og antallet af private virksomheder i Stevns skal stige.
  • Vurderingen af Stevns kommunes erhvervsvenlighed skal stige.
  • Innovationen blandt de stevnske virksomheder skal stige.
  • Virksomhedernes samlede omsætning og værdiskabelse skal stige.

Medlemskab af Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd består af over 200 medlemmer. Hvis du også ønsker at støtte op om Stevns Erhvervsråds arbejde, kan du melde dig ind, og samtidig få glæde af erhvervsrådets mange medlemsfordele. Alle, som på den ene eller den anden måde har en interesse i erhvervsudviklingen i Stevns, er velkomne.

Støt erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og kom videre med din egen virksomhed – bliv medlem af Stevns Erhvervsråd!

Ledelse og drift

Stevns Erhvervsråd drives af et sekretariat og er ledet af en bestyrelse, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, og .

Erhvervsrådet er primært finansieret af medlemskontingenter og af Stevns Kommune, som betaler Stevns Erhvervsråd for at varetage kommunens erhvervsservice.

Rammerne og regelgrundlaget for Stevns Erhvervsråds arbejde er vedtægterne, som alene kan ændres på generalforsamlingen.

Hent vedtægter for Stevns Erhvervsråd

Hent referatet fra den seneste generalforsamling