Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
phones ad code
Authors Posts by Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

372 POSTS 0 COMMENTS
Marie Bisschop-Thomsen er ansat i Stevns Erhvervsråd som kommunikations- og marketingkonsulent, hvor hun sidder med det daglige ansvar for al kommunikation og markedsføring. Hun har været i erhvervsrådet siden februar 2021. Kontakt Marie på e-mail: marie@stevnserhvervsraad.dk

KAN DU SKABE VÆKST I STEVNS VIA ERHVERVSPROJEKTER?

Stevns Erhvervsråd søger en erhvervs- og projektkonsulent, der kan sikre kommerciel vækst i Stevns.

Vil du være med i udviklingen af Stevns?
Har du lysten til at udvikle erhvervet, turismen og bosætningen i Stevns gennem kommercielt orienteret udviklingsprojekter, som du selv er med til at skabe?
Vil du være med til at sikre langsigtet bæredygtig vækst og realisere vores potentialer på erhvervs- og turismeområdet?

Du bliver en central spiller i at udvikle vores kommende indsatser, hvor vi gennem projekter, skaber vækst og udvikling i erhvervet og turismebranchen i Stevns. Du bliver den primære ansvarlige for vores projektrettede indsats, og du skal både udvikle, drive og afslutte vores kommercielle projekter, som du også sikrer finansiering til gennem regionale, nationale og EU-puljer. Vi skal også finde og skabe relation til nationale og internationale samarbejdspartnere, som vi kan indgå i en projektsammenhæng med.

Vi har et spændende erhvervsliv med mange mindre virksomheder, som vi er helt tætte på, og som kigger til os, når de skal arbejde med deres vækst og udvikling, og vi har stor succes med at samle dem i hold og tage dem gennem udviklingsforløb, der bringer dem styrket ud på den anden side. Det skaber vækst og udvikling i virksomhederne og for Stevns, så den indsats skal styrkes. Det er her, at vi har brug for dig til at bidrage til, at vi kan skabe og håndtere flere og større projektforløb med ekstern finansiering, og til at gennemføre projekterne i tæt samarbejde med vores lokale erhvervsliv.

Du kommer til at arbejde med kommerciel vækst og udvikling i en visionær interesse- og erhvervsserviceorganisation og i krydsfeltet mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og vores mange samarbejdspartnere. Sammen skal vi skabe fede resultater for Stevns.

Når vi tænker på dig, så;

 • er du kommercielt og forretningsorienteret, så du er i stand til at se, hvordan en indsats kan skabe vækst og arbejdspladser for virksomheder. Vi arbejder med både økonomisk, social og miljømæssig vækst, og vi tænker bæredygtigt.
 • er du samarbejdsorienteret og kan sikre samarbejde og samskabelse mellem mennesker, virksomheder og forskellige andre aktører.
 • er du dygtig til interessevaretagelse og til at tale med mennesker og organisationer. Du er i stand til at få foden inden for, præsentere et budskab, positionere Stevns Erhvervsråd i den mulighed og sikre opbakning og finansiering til realisering af muligheden.
 • er du tænkende og i stand til at se og skabe sammenhænge. Du går analytisk til værks og kan se mulige givtige relationer mellem aktører og indsatser, og er dermed i stand til at skabe involverende projekter, der kan skabe kommercielle resultater for Stevns.

Vi har brug for solide kompetencer, så det vil være en fordel, hvis du har erfaring med;

 • udviklings- og projektforløb for virksomheder, så du som facilitator kan udvikle og drive forandringsprocesser i virksomheder.
 • alle aspekter af projektstyring og projektadministration, så du kan definere, udvikle, gennemføre og afslutte erhvervsrettede projekter, så alle projektpartnere og finansieringskilder er trygge.
 • at etablere og drive netværk af virksomheder og andre aktører.
 • at sikre finansiering til projekter og udviklingsorienterede indsatser via midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, EU-fonde, nationale, regionale og lokale fonde og andre kanaler, som du kender, eller vi kan udtænke sammen.

Det kan også være, at du kun har nogle af erfaringerne, men til gengæld har en akademisk uddannelse, viljen til at lære og et kæmpe drive for at gøre en forskel, men relevant erfaring er en forudsætning.

Du skal være en bærende ildsjæl, højt engageret, tålmodig, stærkt samarbejdsorienteret og i stand til at tale med alle mennesker; så passer du smukt ind i vores team på 4 fastansatte ildsjæle og et skiftende antal projektansatte. Vi er en arbejdsplads med stort frirum og høj fleksibilitet – også i denne stilling. Vi sætter pris på resultater, åbenhed, involvering, engagement og humor. Vi er et lille sekretariat og hjælper hinanden også med praktiske opgaver.
Vi er Stevns Erhvervsråd (https://www.stevnserhvervsraad.dk/), og vi har kontor i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.

Ansøgningsfrist er 10. februar 2022 til ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi behandler ansøgningerne løbende.
Send din ansøgning via jobindex.dk

Du er velkommen til at kontakte Erhvervschef Thomas Christensen på telefon 30619952 for uddybninger omkring jobbet.

Vølvens vej går over Stevns

Anne-Marie Vedsø Olesen med sin bog Vølvens Vej, der foregår på Stevns.

Hun er oversat til otte forskellige sprog, solgt som tv-serie, og så har hun brugt Stevns som kulisse til hendes seneste roman. Stevns Erhvervsråd har mødt forfatteren der, hvor hun har siddet på tænkebænken og udtænkt plottet til Vølvens Vej: Snehild.

Vinden river godt i træerne denne januar formiddag ved Himlingøje. Heldigvis er der varm kaffe på termokanden, når vi snakker med den lokale forfatter, Anne-Marie Vedsø Olesen. Hun har skrevet den første ud af foreløbig tre bind, der foregår omkring Elverhøj, Himlingøje og Tryggevælde Å. Anden bog i serien ligger i støbeskeen og står det til forlaget, Lindhardt og Ringhof, kan der meget vel komme flere historier fra Stevns.

Stevns Erhvervsråd har snakket med den lokale forfatter om at være forfatter, ensomhed i sin dagligdag, business og Stevns. ”Jeg har aldrig følt mig så forretningsorienteret som forfatter, som jeg gør nu, så der er virkelig gang i forretningen,” fortæller hun.

Når vi taler om erhverv, tænker mange på produktionsvirksomheder, håndværkere eller detailhandel, men noget erhverv er mindre direkte synligt og har alligevel stor betydning for et lokalområde som Stevns. Når en forfatter sætter kulissen for sine bøger i Stevns, så spreder det ringe i vandet til andre virksomheder og brancher.

Anne-Marie Vedsø Olesen er med til at sætte Stevns på landkortet og skabe opmærksomhed omkring området. Vi glæder os til at følge hendes arbejde i fremtiden og se hvad det bringer med sig.

 

BN Plast Teknik ApS – et delt ejerskab har skabt et stærkt fundament af kompetencer

I 2021 var BN Plast Teknik, Årets Virksomhed i Stevns. Læs (eller genlæs) hvad der var med til at sikre dem prisen. Lige nu kan du indstille nominerede til prisen i 2022.

Med en ærlig og sund DNA arbejder BN Plast Teknik ApS målrettet mod vækst og optimering på markedet. For de to direktører Boye Nielsen og Kim Andersen betyder det, at den femårige vækststrategi indebærer en direkte og
oprigtig kontakt til kunderne

Et stærkt fundament og samarbejde
Den 15. november 2013 overtog Boye Bo Nilsen plastafdelingen i firmaet BaggerNielsen ApS, og stiftede i den forbindelse virksomheden BN Plast Teknik ApS. Virksomheden producerer alle former får teknisk plast ud fra kundens ønsker, og kerneessensen i produktionen er og har altid været, at kun det bedste er godt nok. Kvalitet og præcision er derfor kernebegreber i BN Plast Teknik.

I 2019 køber Kim Mach Andersen sig ind i virksomheden med titlen salgsdirektør. Boye og Kim ejer nu 50/50 procent
af virksomheden. Det har betydet at BN Plast Teknik fik en kompetenceudvidelse, hvor de to parter udbygger og udfordrer de eksisterende kompetencer.

“Hos os tilfører det en kompetenceudvidelse; at være to om ejerskabet af BN Plast Teknik. Vi er to forskellige personer
med forskellige kompetencer med tillid til hinandens arbejde. Det er helt klart en styrke hos os,” forklarer Kim og fortsætter. “Jeg ser det som en fordel, at vi kan spørge ind til hinandens arbejde og udfordre processerne. Nogle gange er det de ikke-kyndige spørgsmål, der rykker processer og personer. Det er en klar fordel,” uddyber Kim.

En ærlig og sund DNA
For BN Plast Teknik er det afgørende, at virksomheden gør hvad den lover. Virksomhedens DNA består derfor af
en tæt og åben kontakt med kunderne. Hvis der derfor, af forskellige årsager, skulle opstå problemer omkring produktionen og aftalen med kunden, så gør BN Plast Teknik alt for at rette op igen.

“Vi har en flad struktur, hvor der ikke er langt fra det vi siger, til dem der udfører det i praksis. Det skaber en organisk
vækst. Man går jo derhen, hvor tingene bliver lavet – set ud fra vores kunders synspunkt. Det vil sige, hvis vi gør, det vi
lover, så er det det der sker. På den måde sker der en organisk vækst,” fortæller Kim.

Helt grundlæggende er det alfa omega for BN Plast Teknik, at processen fra start til slut fungerer optimalt. Det betyder
blandt andet at valget af råmaterialer, håndteringen af disse samt det færdige produkt, foregår i et gennemsigtigt og
ærligt samarbejde med kunden.

Nye muligheder i Hårlev
I 2015 flytter BN Plast Teknik fra Ølstykke til Hårlev. Flytningen medførte lavere omkostninger til husleje samt større og
bedre lokaler. Skiftet fra Ølstykke til Hårlev har derfor været en klar fordel for virksomheden.

Kim forklarer: “Set ud fra et økonomisk synspunkt, er det helt klart en fordel, at vi ligger her i Hårlev. Vi har bedre lokaler, sammenlignet med hovedstadsområdet, til nogle konkurrencedygtige priser. Og vi har ikke noget behov for at ligge trafikeret og centralt. Men altså man kan også stille spørgsmålet; Hvad er centralt, når vi har kunder i hele landet?”

Virksomheden har ni medarbejdere, der alle kommer fra Stevns eller oplandet. For BN Plast Teknik er det vigtigt, at
medarbejderne kan lide deres arbejde og har et godt fællesskab, hvor de hjælper hinanden.

“Vi har en meget åben og flad kultur. Vores medarbejdere skal være glade for at komme her. Det er ligesom det, der
er nøglen. Der er meget medbestemmelse, og den enkelte medarbejder har et ansvar for det vedkommende laver,”
forklarer Kim og fortsætter. “I ansættelses øjemed, så er det jo Boye og jeg, der har samtalerne, men dem vi har til
samtale, skal gå ud og snakke med vores ansatte. Når vi så vælger ud, så er vores medarbejderes vurdering også en del af det, fordi kemien er meget vigtig,” afslutter Kim smilende.

En fremtid med vækstpotentiale
BN Plast Teknik stræber efter en meget kontrolleret og sikker udvikling, hvor den økonomiske del er med. Det betyder, at virksomhedens femårsplan drejer sig om en vækst, der årligt vil kræve en ekstra ansættelse og en ny maskine.

“Vi har en vækststrategi der hedder, at vi skal være mellem 50% og 100% større om fem år. Og det er set ud fra omsætning,” forklarer Kim.

Strategien er allerede i fuld gang, og virksomheden har allerede sidste år købt en ny maskine, der skal effektivisere
produktionen.

“Vi køber maskiner ind, så de rent teknisk er up to date. Sidste år investerende vi i en 5-akset drejefræser. En drejebænk med nogle forskellige faciliteter, som vi kan sætte til at køre ubemandet, hvis vi skal forstørre en serie. Det er en af de ting, som vi fokuserer meget på,” fortæller Kim.

Virksomhedens kontrollerede arbejde med udviklingen betyder blandt andet, at der gennemføres ugentlige møder for
at fastholde og justere strategien. Mange af BN Plast Tekniks mindre projekter affødes af den større og langsigtede
strategi, så virksomheden på den måde skaber sammenhæng i udviklingen.

Netop sammenhængen og overblikket er med til at skabe effektive arbejdsgange, og en fremtid med vækstpotentiale for virksomheden.

Hele medarbejderstaben hos BN-plast Teknik var med da erhvervschef Thomas Christensen overrakte prisen for Årets Virksomhed 2021.

Nytårshilsen fra erhvervsrådet

Det ærgrer erhvervschef Thomas Christensen, at Stevns ikke bevarer flere års fremgang i DI's erhvervsklimaundersøgelse, men istedet går 14 pladser tilbage,
Erhvervschef Thomas Christensen, gør status over 2021 og sætter ord på erhvervsrådet arbejde.

Kære medlemmer

Det går op og det går ned her i tilværelsen – det har det seneste år været et klart bevis på. 2021 startede med coronanedlukning for mange, hen over sommeren var alt (næsten) normalt og nu ser vi desværre på restriktioner igen. Det har selvfølgelig påvirket erhvervslivet og virksomhederne, nogen mere end andre og på mange områder sat dagsordenen for hele året. På trods af alt oplever vi stadig stor virkelyst, mod og kampånd fra jer medlemmer.

En af vores kerneopgaver er at være med til at løfte eksisterende og nye virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem de forskellige kurser og udviklingsforløb, som vi har gennemført i løbet af 2021. More, Kom Løft og Raketvækst er alle specialiserede forløb, hvor vi samarbejder med eksperter fra f.eks. DTU om at tilføre den nødvendige viden og værktøjer til at sikre den ønskede fremdrift i virksomheden. Den enkelte virksomhed får taget hånd om netop de udfordringer de har, som forhindrer dem i at udvikle sig optimalt.

Vi løfter også virksomhederne gennem netværk. Vi har bl.a. faciliteret oprettelsen af et nyt erhvervsnetværk for kvinder. Det har fået navnet Erhvervskvinder Stevns og er allerede godt i gang.
En gang om måneden inviterer vi også til NETVÆRKSmorgen, hvor vi besøger en virksomhed, får lov at se ind bag kulissen og får ny viden fra forskellige oplægsholdere. Og vi fortsætter hen over foråret 2022 med nye spændende temaer og virksomheder.

I 2021 havde vi 10-års jubilæum for stiftelsen af Stevns Erhvervsråd, og en sådan mærkedag kunne vi da ikke lade passere i stilhed. På dagen havde vi åbent hus med festlige foredrag. Det var overvældende og varmende at så mange af jer lagde vejen forbi og viste jeres støtte. Mange tak.

I år har vi tillige fået to nye medarbejdere i sekretariatet, kommunikationskonsulent, Marie Bisschop-Thomsen og turismekonsulent, Cathleen Diana Pedersen. De er med til at sikre, at vi som team kan give medlemmerne og virksomhederne i Stevns den bedst mulige hjælp og vejledning.

Med den nye turismekonsulent bliver der åbnet op for et hav af muligheder på turistområdet. Muligheder som skal være med til at skabe bæredygtig udvikling i hele Stevns og et øget samarbejde på tværs af flere sektorer og brancher. Også brancher, der ikke direkte er i berøring med turisterne, men som får gavn af samarbejdet.

Vi arbejder allerede nu på to projekter, der skal skabe nye muligheder for lokalområdet og virksomhederne i Stevns. Stevns Outdoor skal give nye outdoor-, sports- og fritidsaktiviteter til både lokalområdet og besøgende og det skal bindes op på lokale foreninger og virksomheder. Samtidig arbejder vi i regi af partnerprogrammet på at sætte større fokus på at benytte lokale fødevarer i de lokale restauranter.

Partnerprogrammet, som er et fast samarbejde mellem os og Stevns Klint verdensarvskontor, har vist sig som et solidt udgangspunkt for et stærkt fællesskab og nye samarbejder, der skaber bæredygtig vækst og udvikling for Stevns. Det er imponerende at være vidne til de mange inspirerende projekter der er opstået.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der bliver bygget et nyt stort besøgscenter for Stevns Klint. I Erhvervsrådet glæder vi os til samarbejdet og til de mange muligheder det skaber for virksomhederne i Stevns.

I efteråret har der været valg til kommunalbestyrelsen og derfor skal vi sige tillykke til borgmester Henning Urban Dam Nilsen og udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Bjarne Nielsen, der er nye medlemmer i erhvervsrådets bestyrelse. Vi ser frem til samarbejdet og til sammen, at være med til at skabe solid erhvervsudvikling med erhvervslivet og for erhvervslivet i Stevns.

Vi glæder os til Erhvervstræf d. 29. marts 2022, hvor vi skal hylde iværksættere og virksomheder. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets erhvervsarrangement i Stevns.
Godt nytår til alle.


Venlig hilsen
Thomas Christensen, erhvervschef Stevns Erhvervsråd

Nordic Woodfibre – med hele verden som legeplads

”Det vi kan, er at lime papir på to sider af en træplade. Det er det vi kan, og så skærer vi ud i lameller. Det lyder jo nemt, men det er der ikke så mange, der kan og slet ikke, hvis de skal løfte en ordre på 10.000 m2”, forklarer Klaus Nørholm Jørgensen og griner, ”det kan vi”.

Det er afgørende at skabe optimale rammer, hvis man som virksomhed ønsker vækst og udvikling. For Nordic Woodfibre har kompetente medarbejdere, en stærk koncern i ryggen og en fremsynet direktør betydet, at virksomheden kan rette sit fokus mod flere ansatte og et større produktsortiment.

”Det vi kan, er at lime papir på to sider af en træplade. Det er det vi kan, og så skærer vi ud i lameller. Det lyder jo nemt, men det er der ikke så mange der kan og slet ikke, hvis de skal løfte en ordre på 10.000 m2”, forklarer Klaus Nørholm Jørgensen og griner, ”det kan vi”.

Klaus Nørholm Jørgensen er direktør og medejer af Nordic Woodfibre på Industrivej i Hårlev, og han er direktør af
den udviklingsorienterede slags. I 2018 køber Klaus sig ind i virksomheden og sætter turbo på udviklingen, herefter går
det stærkt.

”Vi renoverede hele salgsapparatet og skiftede ud i kundekredsen. Vi så på, hvem der bidrog, og hvem der bare leverede omsætning uden at bidrage til bundlinjen. Det gav et fald på 20 % i omsætningen, men så begyndte virksomheden at tjene penge. Nu er vi baseret på sunde forretninger, og bygger videre på det. Det tog to år at nå hertil, og allerede første år tjente vi penge, og nu er det en helt anden virksomhed end tidligere”.

Nordic Woodfibre leverer emballage til stål-, kabel- og maskinindustrien i hele verden. Hovedfokus er på Europa,
men virksomheden leverer også til Mellemøsten, Afrika og Australien, og er den absolut største leverandør til det
Koreanske marked. Nu kigger Nordic Woodfibre på markederne i Mexico og Nordamerika. Med blikket rettet mod
verden går 98 % af produktionen til eksport, og kun 2 % afsættes på det danske marked, og det hele løftes af 9 medarbejdere i Hårlev og 2 sælgere med base i Tyskland.

Effektivt og vejrsikkert

Nordic Woodfibre er hovedsageligt bygget op omkring to produkter. NOLCO-Flex bliver lavet til kabelindustrien, og
beskytter kablet mod vejr og vind, og så er det støddæmpende. Ruller man en ubeskyttet kabeltromle ud i et varmt eller vådt klima, så forvitrer kablet, inden det når at komme i jorden. Alternativt skal en kabeltromle forskalles med træ,
men bruger kunden NOLCO-Flex, er der en besparelse på mindst en halv time i håndteringen af hver enkelt kabeltromle, mens kablet er beskyttet mod vind og vejr.

Det andet produkt er NOLCO-Rib, som er målrettet stål- og maskinindustrien. Produktet beskytter mod ridser, vejr
og vind, og Nordic Woodfibre kan producere i op til 8 meter i bredden. Alternativet til NOLCO-Rib består af trækasser, som i praksis er vanskelige at håndtere. NOLCO-Rib er udviklet således, at det blot vikles rundt om emnerne.

”Hvis det er rundt, tungt og dyrt, og derfor kræver en overfladebeskyttelse, så er vi der”, fortæller Klaus Nørholm Jørgensen. 

Et væksteventyr

Nordic Woodfibres historie startede for mange år siden som et patent og med en primær afsætning til Mellemøsten.
Oprindeligt lå virksomheden i Ejby, men flyttede til Hårlev, for at få mere plads. I 1988 køber den tyske koncern Knüppel Verpackung sig ind i virksomheden med en ejerandel på 50 %. Den tyske koncern var allerede importør af produkterne i Tyskland, og med opkøbet får Nordic Woodfibre både kapital og en stor koncern i ryggen. I 2003 trækker Knüppel Verpackung Klaus Nørholm Jørgensen ind i Nordic Woodfibres bestyrelse. På det tidspunkt havde Klaus boet otte år i Hamburg, og arbejdet med at vækste virksomheden Granby Pack fra Falster på det tyske marked gennem samarbejde med netop Knüppel Verpackung.

Finanskrisen opstår, og Nordic Woodfibre rammes hårdt, og Knüppel Verpackung overtager nu 90 % af virksomheden. I 2017 beder koncernen Klaus om at indtræde som direktør i Nordic Woodfibre, og han begynder sin tilværelse
som fjerndirektør, hvor han flyver ind fra Tyskland hver anden uge. I sommeren 2018 flytter Klaus delvist tilbage til Danmark, køber sig ind i virksomheden med 25 % og overtager direktørstillingen på fuld tid. Samtidig lukkede han sin tyske konsulentvirksomhed, som han startede efter at have solgt sin ejerandel af Granby Pack i 2016.

”Virksomheden havde alt det jeg drømte om. Der var rigtigt mange muligheder her. Her er hele verden din legeplads.
Vi er hammer effektive, og det gør os konkurrencedygtige i hele verden. Tænk ikke at have en begrænsning rent markedsmæssigt. Her sælger vi så forskellige steder som Mozambique, Korea og USA. Sådan en lille virksomhed, der kan så meget, og har så mange muligheder med hele verden som marked, så er det bare at komme i gang,” forklarer Klaus.

En god og sikker fremtid

Virksomheden er ret god til at finde nye kunder, så Klaus ser roligt på fremtiden. Der er samtidig et stort fokus på
at fastholde de nuværende kunder, og kundeplejen har højeste prioritet.

”Vi har en tilgang på 30-40 nye kunder hvert år – også i 2020 under Covid-19, hvor de fleste kundemøder har foregået digitalt. Markedet er fuldstændigt forudsigeligt lige nu med effekterne af Covid-19, så vi går efter det samme indtag af nye kunder i år og de næste år. Derudover går vi selvfølgelig efter at holde fast i de nuværende kunder og være der for dem. Vi skal have en rolig vækst i omsætningen i 2021, men en øget vækst i indtjeningen, så vi kan fortsætte vores vækst”, fortæller Klaus.

Klaus har en bred erfaring med opbygning af virksomheder, markeder og kundekredse med sig ind i Nordic Woodfibre, og han nyder at sætte den spil.

”Du skal ikke investere i fremtiden, hvis ikke du har styr på din egen forretning, på dit marked og på konkurrenceforholdene i det marked. Når du har det, så kan du investere i vækst og udvikling, og det er det, vi for alvor skal i gang med nu. Det er det, der tænder mig, at skabe et fundament for vækst og realisere det. Vi har så at sige renoveret hele virksomheden og det samtidigt med, at vi laver overskud. Det fortæller også, at den her virksomhed har et kæmpe potentiale, og derfor rejser jeg gerne mellem Køln og København hver anden uge”.

Med positive øjne mod fremtiden er Klaus sikker på, at rammerne for Nordic Woodfibre er optimale. Grunden i Hårlev giver virksomheden mulighed for at øge kapaciteten tre gange ved at optimere det nuværende produktionsapparat, og via indkøb af ny maskine kan også produktsortimentet udvides. Lige nu arbejder Nordic Woodfibre kun i
træprodukter, men med den nye maskine kan virksomheden også arbejde i pap. På den måde opnår de flere produktvarianter, som åbner nye segmenter i de eksisterende markeder. Nordic Woodfibres mål er at matche en række af de billige produkter, som eksisterer på markedet.

Der er lys ved fyrcenteret

Det er ikke kun fyret, som lyser ved fyrcenteret. To stevnske iværksættere fik en lys ide, overtog to separate virksomheder i vækst og slog den sammen til én. Nu har de udvidet og eksporterer til Tyskland, Frankrig, Norge og Grønland. Corona har gjort det godt for lysstøberiet Lisette Lys på hærvejen 30, lige ved Stevns Fyr.

Karina og Peter Madsen bor, arbejder og vækster i den nu trelængede gård på hærvejen 30, Tommestrup. 

Det startede i 2017 hvor Karina og Peter Madsen overtog Lisette Lys. I 2019 overtog de også lysstøberiet Pråsen Lys og i dag har de smeltet de to forskellige typer virksomheder sammen. Figurlys og bloklys fra Pråsen Lys var primært rettet mod engros salg, mens Lisette Lys var baseret på private kunder med salg af stagelys og hånddyppede lys; ved sammenlægningen, har de i dag hele paletten.

”Udvidelsen betyder klart at vi har fået flere privatkunder, qua at vi har et større udbud. Vi kan også bedre servicere folk, hvis folk f.eks. kommer med en specialstage, og da vi har det store udvalg, kan vi lave special-lys på specialmål.”

Forretningen er blevet større og er blevet mere kendt og de eksporterer mere og mere til Tyskland, Frankrig og Norge.

”Vi overtog en kundeportefølje, men vi har selv formået at komme ud over rampen og selv udvide vores kundekartotek blandt andet via messer,” fortæller Karina Madsen. Hun har store forventninger til tiden, som kommer.

”Jeg drømmer om, at vi kan eksportere noget mere, gerne til Tyskland, for tyskerne er pjattet med håndlavede danske varer. Så kan vi få flere tyske kunder, ville det være fantastisk.”

Det er praktisk at støberiet ligger samme sted som hjemmet. For ofte arbejder de 10 timer plus, når der skal støbes lys, for processen er langvarig. Det er især de største bloklys, på en halv meters penge i højden, der koster tid.

At drive forretning på Stevns er ikke altid let. Karina Madsen erkender, at de ligger lige i turistøjet med forretning og lysstøberi for foden af Stevns fyrcenter. Men de fleste ankommer til fyret ad trampestien og forlader fyret ad trampestien. 

Det er en problemstilling som Karina og Peter arbejder meget med. Der skal bruges alle kanaler og fysisk synlighed for at turisterne opdager, at de er der. Men ordet er ude nu, og flere og flere får øjnene op for Lisette Lys. 

En ting er sikkert. Lisette Lys er stevnsk nu:
”Vi vil være på Stevns og drive forretning fra Stevns. Det er jo vores arbejde og hjem.”

 

Smagen af Stevns

Hvad er smagen af Stevns? Det har Stevns Klints verdensarvspartnere forsøgt at give et bud på med indsatsen: ”Lokale fødevarer på menuen”. Svaret skal styrke både de lokale fødevareproducenter og restauratører.  Målet er også, at det skal være med til at styrke alle turismeaktører i området gennem en stærkere branding af Stevns.

Mandag d. 29. november 2021 mødtes 20 lokale aktører, både producenter og restauratører, til inspirationsdag om, hvordan vi får flere lokalt producerede råvarer ind på de stevnske menukort.

”Vores lokale fødevareaktører er gået sammen for at styrke fødevareområdet i Stevns og øge bæredygtigheden bl.a. ved at barbere råvarernes rejsetid ned,” forklarer Eva Rose Waldorff, koordinator for Partnerprogrammet,

”I partnerprogrammet arbejder vi med at passe på vores verden og styrke vores lokale aktører og det er bl.a. derfor vi arbejder med det her projekt. Vi har med inspirationsdagen set, hvor stort potentialet er for et mere bæredygtigt fødevareområde med øget indtjening”.

Inspirationsdagen

Partnerprogrammet for Stevns Klint har indgået et samarbejde med Destination SydkystDanmark og FOOD organisation of Denmark om projektet.

FOOD organisation of Denmark stod for indholdet på inspirationsdagen, der havde til formål at sætte fokus på, hvad vi forbinder med smagen af Stevns. Trine Krebs, grøn chef, og Christine Bille, kok, havde sammensat det spændende program, der virkelig fik samtalerne og idéerne i gang hos deltagerne. Det handlede om, hvordan vi beskriver, viser, producerer og tilbederede det helt særlige og unikke ved Stevns.

Deltagerne blev sammensat i grupper af producenter og kokke. Herefter var opgaven at sammensætte en 5-retters menu ud fra de råvarer, producenterne havde medbragt. Menuerne blev fremlagt og de bedste retter valgt ud til en fælles menu. Nu gik turen til køkkenet, hvor de fem retter skulle laves og prøvesmages.

Den endelige menu 

 • glaserede små gulerødder med majroe og æbleeddike
 • salat med flere salgs korttids-tilberedt kål med eddikedressing, urter og solsikkekerner
 • kaninsteg på bund af kartofler og rodfrugter
 • tomatsalat med friske urter
 • bagte æbler og søde græskar med solsikkekerner

og så kom der et ”gå hjem”-stevnsk smørrebrød med hummus af danske ærter og rodfrugter. Alt blev lavet med lokal rapsolie.

Til slut debatterede deltagerne både menuen og mulighederne samt udfordringerne forbundet med at bruge lokale fødevarer.

”Det har været den bedste dag i projektet indtil videre”, fortæller Scott Chancellor fra The Norrmans og uddyber,
”Jeg har fået utroligt meget ud af at lære de andre virksomheder inden for branchen at kende. Vi har forskellige behov og tilgange til lokale produkter, men til arrangementet blev der dannet en fælles platform, vi kunne tale ud fra. Når vi er flere der arbejder sammen om at bruge lokale råvarer, så tror jeg også der kommer flere til, når de kan se at det kan lade sig gøre”.

Også Stevns Erhvervsråds turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen deltog med begejstring på inspirationsdagen.

”Stevns er et helt særligt sted”, forklarer Cathleen Diana Pedersen og uddyber, ”når turister besøger vores destination, så kan de se, høre, føle – og smage på Stevns. De lokale aktører er ved at få øjnene op for hinanden og hvordan de kan samarbejde om at styrke lokalområdet. Det giver en fantastisk mulighed for at skabe god bæredygtig turisme, som kan styrke en bred vifte af virksomheder”.

Tomater fra Stevns

Smagen af Stevns

Nøgleord for “smagen af Stevns” blev fastlagt til at være:

 • Dansk frokost
 • Kål (masser af – og mange slags)
 • Flerårigt grønt
 • Frugter – særligt æbler og meget smagfulde bær
 • Fed jord, der giver særlig vitalitet og smag
 • Autentisk og samarbejde
 • Friskhed og nærhed

Partnere bag dagen:

Stevns Klint Partnerprogram: Cathleen Diana Pedersen, turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd og Eva Rose Waldorff, projektkoordinator og partner assistent i Verdensarvskontoret, Stevns Klint Besøgscenter
Destination SydkystDanmark: Vibeke Tejlmand, turismeservicechef
FOOD organisation of Denmark: Trine Krebs, grøn chef og Christine Bille, Kok.

Fakta om projektet

”Lokale fødevarer på menuen” arbejder for at styrket fødevareområde og er en del af Partnerprogrammets LAG-projekt om bæredygtig turisme, der har modtaget midler fra både LAG og Landdistrikspuljen.

ONE DAY

Niels Hall Torgersen fortæller om, hvordan man skaber en rentable virksomhed.

Døren lukkes og de otte virksomhedsejere sidder klar rundt om bordet. Foran dem står Niels Hall Torgersen klar til at udfordre deres vaner, verdensbillede og virksomhedsstruktur. Vi skal i gang med One Day. En dag, hvor Niels og hans partner Carsten Lindschmidt hjælper virksomhederne med at finde sprækkerne i deres virksomheder og giver dem de første værktøjer til at komme videre og sikre en sund og stabil udvikling.

Det handler ikke om at virksomhederne skal blive store og vækste ud over alle grænser. Det handler om at gøre dem rentable, sikre et solidt overskud og en fremtidssikret plan. Hvor er du nu? Hvor vil du gerne være om et år? Og hvad skal der til for at opnå det? Det er de spørgsmål, de to erfarne herrer konfronterer deltagerne med.

Ekspertisen fra Niels og Carsten er stor. De har begge været direktører, iværksættere og rådgivere i flere omgange, så de ved hvad der skal til for at gøre en virksomhed stabil og rentabel. Det kan godt være, at din virksomhed er dit hjertebarn, men det hjælper ikke, hvis den ikke giver overskud og du ender med at gå ned med stress og årelang gæld.

Heldigvis er værktøjerne simple, men det kræver at deltagerne har modet til at være ærlige over for gruppen; og for sig selv. Niels og Carsten holder et spejl op for deltagerne, så de kan se deres egen virksomhed gennem en professionel optik. Det kan virke grænseoverskridende at skulle forholde sig til indgroede vaner og sine egne holdninger til ”den bedste måde” at gøre tingene på.

Konkrete værktøjer

Et af de værktøjer deltagerne fik, tog udgangspunkt i deres økonomi: hvordan ser din økonomi ud? Hænger den sammen, så du får udbetalt løn? Hvordan regner du det ud? Og hvis det ikke hænger sammen, hvad skal der så til for at det kommer til det?

Carsten gennemgik meget konkrete elementer af økonomi og budget, som alle virksomheder skal være opmærksomme på – og som er afgørende for at kunne generere et overskud.

Et andet emne, der blev taget op, var kunder: Hvordan sikre du dig de kunder, du gerne vil have?

Har du f.eks. mange dårlige kunder, der har problemer med at betale, hvordan sikre du dig så at du får gode betalere. Et redskab, kan være at sætte prisen op. Selve det at prissætte sine produkter, er en kompliceret sag, som mange kloge mennesker kan bruge mange timer på. Det ændrer dog ikke ved, at du er nødt til at prissætte dit produkt, så du i sidste ende får et overskud og kan udbetale løn til dig selv.

Handlingsplan

Det bedste, kurset giver deltagerne med, er handling. De får en handlingsplan med hjem med opgaver som de kan gå i gang med til næste gang. De får også én-til-en vejledning i, hvordan opgaverne skal løses. Med andre ord, så påpeger Niels Hall Torgersen og Carsten Lindschmidt problemerne, viser hvordan de kan løses og giver deltagerne en konkret liste med hjem som de skal gå i gang med. Herfra er det op til deltagerne selv.

Lyder det som noget, din virksomhed kunne have gavn af? Vi udbyder endnu et One Day til 23.3. Du kan tilmelde dig allerede nu – klik her.

Anna Living – Designer i overalls

Anna Living designer og udformer selv sine tøjstativer, som sælges fra gården i Tommestrup.

I Tommestrup, tre km udenfor Store Heddinge, ligger der en gammel familiegård – Tunekær. Tre generationer har drevet de 65 hektar land. Der er fire længer, utallige lader og en gammel grisestald. Men nu gemmer grisestalden ikke på grise, som de fleste grisestalde ude på landet gør. Den gemmer på tøjstativer, design, og second-hand tøj. Tøjstativerne af galvaniserede vandrør er hjemmedesignet, hjemmeskåret, hjemmedrejet og hjemmesamlet af Anna Living.

Det er et halvt år siden, hun slog dørene op til den nyrenoverede, 120 m2 store grisestald, hvor boksene er byttet ud med tøjstativer. Hver lørdag står de I rad og rækker og byder gæsterne velkommen til genbrug og håndværk; Anna Living indbyder til en god handel.

”Det startede sådan set med, at jeg stod og manglede et tøjstativ,” fortæller Anna Living, der bærer det mere mondæne navn Anna Jensen. Hun kalder sig selv og sin butik, Anna Living, for det er livsstil og indretning, det hele handler om.

 ”Tøjstativet skulle være robust, solidt og det skulle holde.” Hun var træt af de tynde, vakkelvorne stativer, som de fleste forhandlere tilbyder. Hun ledte lidt på nettet og fandt nogle forskellige holdbare designs:

”Jeg tænkte, at sådan et stativ kan jeg da lave selv. Så gik jeg i gang med at udvikle på det.”

Hendes mand er smed og med hans hjælp og inspiration, fik hun designet sit helt eget tøjstativ, som hun nu sælger fra sin gårdbutik, men også fra sin nyoprettede webshop på www.annaliving.dk.

 

Second-hand tøj og værkstedsarbejde

Hun holder foreløbigt kun åbent i weekender.

”Der kommer rigtig mange kvinder. De ser først og fremmest efter second-hand tøj, som hænger på tøjstativerne i butikker. De ser også efter brugskunst.”

Second-hand tøjet kom til butikkens varesortiment, fordi noget skulle der jo hænge på stativerne, så de ikke var nøgne og kolde. Nu er det nærmest som om, der ikke er tøjstativer nok. Heldigvis er hænderne skruet rigtigt på Anna Living, så når der mangler stativer, både til kunderne og til butikken selv, hopper hun i værkstedet.

Netværk og samarbejde

”Jeg vil rigtig gerne sælge flere tøjstativer. Det er mit primære produkt,” fortæller Anna Living om fremtiden for gårdbutikken.

Derfor er Anna Living aktiv i diverse netværksgrupper for iværksættere på Stevns, Køge og Roskilde. Her får hun ideer til hvordan hun kan udvikle sin forretningside, men hun kan også få kontakt til producenter og forhandlere af nye produkter, hun kan sælge i sin lille butik.

Hun har også lige meldt sig ind i Stevns Verdensarvs Partnerprogram, der arbejder hen imod bæredygtig turisme og hjælper hinanden med at øge lokal, økonomisk vækst, at tage hensyn til lokalområdets befolkning og at passe godt på verdensarven, naturen og kulturhistorien.

”Vi har et super samarbejder her på Stevns. Og det er med til at løfte os alle sammen og skabe helt nye forretningsmuligheder. Det synes jeg er med til at give mig endnu mere lyst og mod på at drive virksomhed,” slutter Anna Living.

Anna Living har foreløbig åben fra 10-13 hver lørdag. Men er man ivrig efter stang-second-hand-tøj og designede tøjstativer og ikke kan vente helt til lørdag, så kontakt Anna gennem hjemmesiden på www.annaliving.dk for at få en aftale.

Aalborg Universitet bruger Stevns som case for bæredygtig turismeudvikling

Turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen holder oplæg for de studerende fra Aalborg Universitet under deres tur til Stevns.

Nyt samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Aalborg Universitets (AAU) kandidatuddannelse i Bæredygtig Turisme. Samarbejdet betyder at Stevns er valgt til ”destination” og har haft besøg af 55 studerende fra hele verden, der skal studere hvordan vi arbejder med bæredygtig turismeudvikling og efterfølgende giver deres bud på udviklingsmulighederne.

”Projektet giver erhvervslivet på Stevns mulighed for at møde fremtidens turismeudviklere og interagere med dem om udviklingsmulighederne. Hvis vi kan få et tæt samarbejde mellem universiteterne og det erhvervsliv, hvor de studerende efterfølgende kan arbejde, giver det helt nye og interessante muligheder for begge parter, ” fortæller turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd, Cathleen Diana Pedersen om det spændende samarbejde.

Turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen, der selv har en kandidatgrad i bæredygtig turisme fra AAU har på vegne af Stevns Erhvervsråd fået samarbejdet op at stå.

”For mig personligt handler samarbejdet også om, at kunne ”give tilbage til universitetet” og give de studerende mulighed for at studere Stevns, der er en relevant og spændende case, i praksis,” fortæller turismekonsulenten, der startede i stillingen i august. 

Stevns som dette års ”destination”

Stevns er dette års ”destination” for de kandidatstuderende i turisme, det betyder at Stevns er case i deres eksamen i faget ”destinationsudvikling”. Tidligere har AAU samarbejdet med bl.a. København, og herunder Wonderful Copenhagen, og for første gang, er det nu blevet Stevns. De 55 turismestuderende kommer udover Danmark fra bl.a. USA, Nepal, Slovenien og Slovakiet.

Tirsdag d. 14/9 blev samarbejdet skudt i gang, da de studerende tog turen til Stevns. Dagen startede i Tinghuset i Store Heddinge, hvor der var forskellige oplæg der skulle give de studerende en grundig forståelse af området og det arbejde der allerede sker. Der var oplæg fra Tove Damholt fra Verdensarv Stevns, Steen Bonke Sørensen fra Stevns Klint Besøgscenter og Stephanie Hamilton fra Destination SydkystDanmark.

”Værdierne i UNESCO verdensarv giver en særlig baggrund for at udvikle turisme,” fortæller Tove Damholt og uddyber:
”Her spiller arbejdet med at passe på steder, der har en hel særlig værdi for mennesker, en afgørende rolle. Verdensarvssteder som Stevns Klint er både et sted, som vi alle skal have mulighed for at opleve men samtidig et sted, hvor vi arbejder i netværk og fællesskaber om udviklingen. Jeg er helt sikker på, at har vi sendt de unge mennesker hjem med et indblik i, at man godt kan lave turismeudvikling og samtidig arbejde for en højere dagsorden om fred i verden”.

Rundtur på Stevns

De studerende var på guidet rundtur i Store Heddinge med Peer Nørgaard fra Den Frivillige Turistinformation i Rødvig, inden turen gik til Højerup, hvor Eva Waldorff fra Verdensarv Stevns introducerede historien om klinten og den gamle kirke. Til slut fik de studerende fornøjelsen af at spadsere ad trampestien til Stevns Fyrcenter inden de vendte snuden retur mod København.

De studerende skal nu over den næste måned fordybe sig i én af de 8 cases, som turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen har præsenteret for dem, inden opgaverne skal fremlægges i en mundtlig præsentation, hvor hun også deltager.

”Alt i alt, er det meget spændende og givtigt for alle deltagende parter. Erhvervslivet på Stevns får friske øjne og nye ideer på mulighederne for bæredygtig turismeudvikling af området, samtidig med at det også giver mulighed for fremtidige udviklingsprojekter i samarbejde med AAU og de studerende har en spændende og relevant case at arbejde med. Og så er der den bonus, at det er med til at skabe større opmærksomhed om Stevns som en bæredygtig destination for turismeudvikling, ” slutter Cathleen Diana Pedersen.

Arrangementer

Tue 25

Fremtidens bæredygtige byggeri

25. January kl. 12:00 - 14:00
Mon 14

Iværksætter? Det skal du vide!

Gratis
|
14. February kl. 16:00 - 19:00
Se flere

Nye medlemmer