Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
phones ad code
Authors Posts by Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

359 POSTS 0 COMMENTS
Marie Bisschop-Thomsen er ansat i Stevns Erhvervsråd som kommunikations- og marketingkonsulent, hvor hun sidder med det daglige ansvar for al kommunikation og markedsføring. Hun har været i erhvervsrådet siden februar 2021. Kontakt Marie på e-mail: marie@stevnserhvervsraad.dk

Aalborg Universitet bruger Stevns som case for bæredygtig turismeudvikling

Turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen holder oplæg for de studerende fra Aalborg Universitet under deres tur til Stevns.

Nyt samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Aalborg Universitets (AAU) kandidatuddannelse i Bæredygtig Turisme. Samarbejdet betyder at Stevns er valgt til ”destination” og har haft besøg af 55 studerende fra hele verden, der skal studere hvordan vi arbejder med bæredygtig turismeudvikling og efterfølgende giver deres bud på udviklingsmulighederne.

”Projektet giver erhvervslivet på Stevns mulighed for at møde fremtidens turismeudviklere og interagere med dem om udviklingsmulighederne. Hvis vi kan få et tæt samarbejde mellem universiteterne og det erhvervsliv, hvor de studerende efterfølgende kan arbejde, giver det helt nye og interessante muligheder for begge parter, ” fortæller turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd, Cathleen Diana Pedersen om det spændende samarbejde.

Turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen, der selv har en kandidatgrad i bæredygtig turisme fra AAU har på vegne af Stevns Erhvervsråd fået samarbejdet op at stå.

”For mig personligt handler samarbejdet også om, at kunne ”give tilbage til universitetet” og give de studerende mulighed for at studere Stevns, der er en relevant og spændende case, i praksis,” fortæller turismekonsulenten, der startede i stillingen i august. 

Stevns som dette års ”destination”

Stevns er dette års ”destination” for de kandidatstuderende i turisme, det betyder at Stevns er case i deres eksamen i faget ”destinationsudvikling”. Tidligere har AAU samarbejdet med bl.a. København, og herunder Wonderful Copenhagen, og for første gang, er det nu blevet Stevns. De 55 turismestuderende kommer udover Danmark fra bl.a. USA, Nepal, Slovenien og Slovakiet.

Tirsdag d. 14/9 blev samarbejdet skudt i gang, da de studerende tog turen til Stevns. Dagen startede i Tinghuset i Store Heddinge, hvor der var forskellige oplæg der skulle give de studerende en grundig forståelse af området og det arbejde der allerede sker. Der var oplæg fra Tove Damholt fra Verdensarv Stevns, Steen Bonke Sørensen fra Stevns Klint Besøgscenter og Stephanie Hamilton fra Destination SydkystDanmark.

”Værdierne i UNESCO verdensarv giver en særlig baggrund for at udvikle turisme,” fortæller Tove Damholt og uddyber:
”Her spiller arbejdet med at passe på steder, der har en hel særlig værdi for mennesker, en afgørende rolle. Verdensarvssteder som Stevns Klint er både et sted, som vi alle skal have mulighed for at opleve men samtidig et sted, hvor vi arbejder i netværk og fællesskaber om udviklingen. Jeg er helt sikker på, at har vi sendt de unge mennesker hjem med et indblik i, at man godt kan lave turismeudvikling og samtidig arbejde for en højere dagsorden om fred i verden”.

Rundtur på Stevns

De studerende var på guidet rundtur i Store Heddinge med Peer Nørgaard fra Den Frivillige Turistinformation i Rødvig, inden turen gik til Højerup, hvor Eva Waldorff fra Verdensarv Stevns introducerede historien om klinten og den gamle kirke. Til slut fik de studerende fornøjelsen af at spadsere ad trampestien til Stevns Fyrcenter inden de vendte snuden retur mod København.

De studerende skal nu over den næste måned fordybe sig i én af de 8 cases, som turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen har præsenteret for dem, inden opgaverne skal fremlægges i en mundtlig præsentation, hvor hun også deltager.

”Alt i alt, er det meget spændende og givtigt for alle deltagende parter. Erhvervslivet på Stevns får friske øjne og nye ideer på mulighederne for bæredygtig turismeudvikling af området, samtidig med at det også giver mulighed for fremtidige udviklingsprojekter i samarbejde med AAU og de studerende har en spændende og relevant case at arbejde med. Og så er der den bonus, at det er med til at skabe større opmærksomhed om Stevns som en bæredygtig destination for turismeudvikling, ” slutter Cathleen Diana Pedersen.

Bæredygtig byggebranche i fællesskab

Erhvervschef Thomas Christensen byder velkommen til Stevns' byggebranche og til We Build Denmark.

Byggebranchen i Stevns mødtes hos Bygma i Hårlev til en snak om fremtidens grønne og bæredygtige byggeri. Mødet var et samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og We Build Denmark og målet var at blive klogere på fremtidens byggeri.

Klimavenlige byggematerialer, bæredygtig håndtering af affald, cirkulære renoveringer – det er alle ord, som er kraftigt på vej ind i byggebranchen. Når kalenderen rammer 2023, er det desuden et krav fra alle offentlige byggerier, statslige og kommunale, at der er bæredygtighedsregnskab.

Der er mange små håndværksmestre, der frygter det nye bæredygtighedsregnskab, fordi den administrative byrde bliver tung for dem at bære.

Derfor er Stevns Erhvervsråd gået sammen med We Build Denmark og Bygma, Hårlev, om at finde løsninger, der kan lette arbejdsbyrden, når krav om registrering af byggematerialer og håndtering af byggeaffald træder i kraft allerede i 2023.

WE BUILD DENMARK er en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark. Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.
Du kan læse mere om dem her

Torsdagens møde var første skridt i retning af et samarbejde til gavn for håndværkere og håndværksmestre på Stevns.

Mødet sluttede med netværk og hygge over en grillpølse og øl.

Nordic View – fra fælles hobby til levevej

Rune og Sofie er sprunget ud i deres drøm om at være selvstændige fotografer.

At kunne leve af sin hobby er en drøm, som for manges vedkommende ofte bliver ved tanken. For et år siden gik
Rune og Sofie Hansen skridtet videre, da de startede virksomheden Nordic View med ambitionen om at gøre
deres fælles passion for fotografi til en levevej. I dag har virksomheden succes med visuel markedsføring til
erhvervslivet.

Rejsen fra hobbyfotografer til professionelle erhvervsfotografer startede for et par år siden, da Sofie og Rune Hansen
begge følte, at deres arbejdsliv stagnerede:
“Vi har taget billeder sammen i mange år, og så gik vi lidt og legede med tanken om, at det kunne være fedt at gøre det til en fuldtidsbeskæftigelse, så vi kunne bruge vores tid på det, vi synes var sjovt”, fortæller Sofie.

For at forbedre deres kompetencer finansierede de en toårig fotografuddannelse. Under uddannelsen fik de hurtigt zoomet sig ind på erhvervsfotografering, da de oplevede, at der var et lokalt marked for den niche.
“Det var også tanken om, at det kunne være rigtig fedt at komme ud og høre, hvad andre brænder for og så at kunne
dokumentere det. En ting er jo, hvad virksomheden laver, en anden ting er, hvad den gerne vil udstråle, og det skal vi sørge for at få med i billederne. Det er jo også det, der gør det sjovt”, forklarer Rune.

Grundig forberedelse
Parret fra Strøby Egede har taget skridtet fra en fast ansættelse til en tilværelse som iværksættere i flere trin. Rune, som
tidligere arbejdede som optometrist, gik i foråret ned på deltid for at kunne opbygge virksomheden, samtidig med
at corona-nedlukningen blev brugt på konceptudvikling og markedsundersøgelser. Parret har også fået hjælp til deres
opstart gennem et sparringsforløb med Stevns Erhvervsråds iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen:
“Han har vejledt os i de forskellige stadier, vi har været i løbende. Vi har talt om, hvor vi er nu, og hvad vi skal have
gjort til næste gang, og så følger vi op på det, vi aftale sidst. Så det har hele tiden været en meget konstruktiv oparbejdelse af, hvilken retning vi skulle gå, og hvad vi skulle gøre”, forklarer Rune.

Rune og Sofie har fra start været aktive for at gøre Nordic View kendt bl.a. med deltagelse i Stevns Erhvervsråds netværksmøder og andre lokale netværk. Samtidig med at de opbyggede deres portfolio af billede- og videomateriale til erhvervslivet.

“Det virkede til, at der var et marked for os og folk tog godt imod det vi lavede”, fortæller Rune, som i august sprang ud i at være selvstændig på fuld tid, og som allerede nu kan begynde at leve af virksomheden.

Stor efterspørgsel efter videoer
Nordic View har udvidet og udviklet sine produkter i takt med kundernes henvendelser, og det viste sig hurtigt, at der var stor efterspørgsel efter professionelle videoer, som virksomhederne kunne bruge i deres markedsføring.
“Så vi har brugt sommeren på at gå hundrede procent ind i videomarkedet, for vi ville helt vildt gerne have det med i
vores produktsortiment – dels at kunne skyde professionelle reklamevideoer og at kunne tilføje droneskud i vores videoer”, forklarer Rune.

Et fælles projekt
Når en virksomhed henvender sig med en opgave, er det i dag Rune, som tager afsted med udstyret under armen, da Sofie arbejder som dagplejer i dagtimerne. Men selvom Sofie ikke er engageret i Nordic View på fuld tid, er det en stor fordel, at de er fælles om virksomheden, forklarer de:
“Jeg tror, det giver en anden dynamik til virksomheden, at Rune ikke bare sidder med arbejdet i sit eget hoved, men at
han godt kan sige det højt i stuen, og at modtageren kan give konstruktiv kritik. På den måde bruger vi hinanden – også hvis der er for mange arbejdsopgaver på Rune. Så fjerner jeg dem, så han kan koncentrere sig om det, der er vigtigt, nemlig vores kunder”, forklarer Sofie, som ofte hjælper med billedredigering og administration om aftenen.

Mere arbejde – større arbejdsglæde
I deres nye tilværelse som selvstændige flyder arbejde og fritid ofte sammen, når de bliver opslugt af billedbehandling og videoredigering til langt ud på aftenen, for det er vigtigt for parret, at deres materiale er i orden, og at det er med til at gøre en forskel for deres kunder. Derfor bruger de også god tid på forventningsafstemning og dialog med kunden, og de sætter sig grundigt ind i virksomheden, de skal lave materiale for.
“Det fedeste, vi kan opleve, er at en person, vi har lavet billeder eller video for, henvender sig og fortæller, hvor meget succes, det materiale vi har tilvejebragt, har givet for virksomheden. Det gør os helt vildt glade”, fortæller Sofie.

På trods af de mange arbejdstimer, som parret lægger i Nordic View, har de ikke fortrudt, at de valgte at gå iværksættervejen, for det har både givet dem større fleksibilitet og en sjovere arbejdsdag:
“Det er dejligt, at vi kan administrere vores tid selv, og at vi f.eks. kan bruge tiden med vores søn om eftermiddagen. Vi
arbejder mere end vi nogensinde har gjort, men vi bestemmer selv hvornår og hvordan, og så har vi fået en ekstremt stor arbejdsglæde”, lyder det samstemmende fra iværksætterparret.

10-års jubilæum

Vi fejrer 10-års jubilæum i Stevns Erhvervsråd onsdag d. 6. oktober kl. 13-17 i Tinghuset. Kom og vær med til åbent hus.

Den 6. oktober er det 10 år siden, en gruppe erhvervsfolk i Stevns gik sammen om at stifte Stevns Erhvervsråd. Rådet skulle fremme erhvervslivet i Stevns og være med til at sætte dagsordenen på erhvervsområdet.
Igennem årene har Stevns Erhvervsråd hjulpet mange virksomheder, både nystartede og etablerede. Vi har skabt netværk, nye muligheder for samarbejder, holdt foredrag, workshop og arbejdet strategisk på at skabe gode solide rammevilkår for erhvervslivet.

Alt det fejrer vi d. 6. oktober kl. 13-17 når vi holder Åbent Hus i Tinghuset, Algade 8, Store Heddinge.

Gennem hele dagen vil der løbende være underholdende og festlige indslag, lidt godt til ganen og maven samt mulighed for at hilse på sekretariatet i Erhvervsrådet.

Vi glæder os til at se jer og fejre erhvervslivet i Stevns.

Program

Kl. 13:00     Velkommen – dørene åbnes

Kasper fra Brew & Co. skænker et udvalg af øl, hertil vin og vand.
Frants fra From Italy sørger for en let anretning af italienske specialiteter.
Karisebageren har stået for noget til den søde tand.

Festlige oplæg:

Kl. 13:20 – 13:40             Direktør Mads Kragh fra Erhvervshus Sjælland
Hvordan har erhvervslivet udviklet sig i Stevns og omegn?

Kl. 13:50 – 14:10              Stifter Thomas Pedersen fra Solartag
Om vigtigheden af lokal energiproduktion og en historie om iværksætteri

Kl. 14:20 – 14:40              Gaarden Studios, Stiftere Asger Søborg & Dan Dalgas
Lydstudiet i laden – iværksætteri på landet

Kl. 14:50 – 15:10               Mikkel Lundemann (K), Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Om at arbejde, leve og bo – fremtidens arbejdsmarked

Kl. 15:20 – 15:40               Christian Christensen, ejer og direktør i Dryk
Fremtidens fødevarer – Stevns som centrum for råvareforarbejdning

Kl. 15:50 – 16:10                Pernille Plantener direktør for BusinessByHeart,
Landlige rammer som driver for udvikling af markeder

Kl. 16:20 – 16:40                Lars Warm, formand for Stevns Erhvervsråd
Fremtiden for Stevns Erhvervsråd

Kl. 17:00                            Tak for i dag – og på gensyn

Guldsmed ved et tilfælde

Guldsmed Natasja Justesen under arbejdet på en halskæde

Det var ikke en barnedrøm for Natasja Justesen at blive guldsmed, men da hendes liv førte i den retning, greb hun chancen og har aldrig fortrudt. I dag har Natasja sin egen virksomhed med eget guldsmedeværksted.

Der er meget man skal kunne som selvstændig og mange ting at vide. Stevns Erhvervsråd besøgte Natasja for at hjælpe hende til næste skridt.

Natasja Justesen har boet på Stevns altid og modsat mange af sine venner, har hun aldrig haft lyst til at flytte andre steder hen.

For nogen er deres karriere en drøm fra starten for at nå et bestemt mål. For Natasja har det langt hen ad vejen været tilfældet der har rådet. Nu føler hun endelig, at hun er landet på en hylde, hvor hun gerne vil være – og hvor hun gerne vil udvikle sig og gøre mere.

Fra reparation af andres smykker til eget design

Rejsen mod at blive guldsmed startede for Natasja, da der blev brug for en fagkyndig i hendes svigerfamilies guldsmedebutikker. Og hvem ved mere om smykker end en guldsmed. Natasja kunne godt lide håndværket og har brugt mange kræfter på at bliver virkelig dygtig.

I dag har Natasja en del af sin omsætning på reparation af smykker, men hendes drøm er, at kunne leve af at producere sine egne smykke og designs. Hun har fundet en helt speciel niche, hvor kunderne kommer med gamle smykker, som hun så smelter om til nye smykker i tæt samarbejde med kunderne. Det bliver til unika smykker og er meget populært.

Natasja har nu indrettet sit eget værksted i en længe af sit smukke hus, idyllisk placeret langt ude på landet på Stevns.

Hjælp til næste skridt

Men hvordan gå man fra at være ene kvinde ved roret til evt. at ansætte en medarbejder eller at øge sin omsætning. Det er et svært skridt og kan også føles grænseoverskridende.

Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen træder til med vejledning til hvilke skridt Natasja konkret kan tage og hvilke muligheder hun har. Der er ikke kun én rigtig måde at gøre tingene på, men nogle gange kan det være nødvendigt med en andens blik for at se, hvor de lavthængende frugter er. I sidste ende er det Natasja selv, der skal beslutte, hvad hun ønsker at gøre og hvordan virksomheden skal udvikle sig.

For Natasja kan det være at sige et deltidsjob op og at fokuserer på hvilke reparationsopgaver hun tager ind, så hun optimerer sin tid. Men det kan også betyde en periode med ekstra arbejde indtil der er råd og opgaver til at ansætte en medarbejder. Tiltag, der på lang sigt vil give mulighed for at arbejde mere med egne design og få en større soliditet i virksomheden.

Sociale medier er en uvurderlig kilde til markedsføring for små virksomheder, men det kræver også tid, øvelse og viden. Kommunikationskonsulent i Erhvervsrådet, Marie Bisschop-Thomsen var inde over, for at hjælpe Natasja med at finde hendes vinkel og stemme på sociale medier, særligt Instagram. Det handler om at finde en autentisk fortælling som gengiver virksomhedens DNA. Og så er det vigtigt at lægge en plan for hvor, hvornår og hvor tit man gerne vil uploade noget, ellers kan sociale medier bliver en tidsrøver, som ikke matcher med udbyttet.

Vi glæder os til at følge Natasjas rejse og se hvordan hendes virksomhed udvikler sig.

DIs årlige undersøgelse om kommunernes erhvervsvenlighed – Stevns Kommune går syv pladser frem

Udvikling i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed. Billede fra DIs analyse.

I aftes udkom Dansk Industri med den årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Stevns Kommune går syv pladser frem og ligger nu nr. 66 på listen.

 

Tidligere har både Dansk Industri og Dansk Byggeri undersøgt kommunernes erhvervsvenlighed, men i år er de to undersøgelser, slået sammen til én.

 

’Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at vi er gået frem på listen, og glæder mig over, at vi ligger som den næstbedste kommune i vores område af Danmark. I de kommende dage vil vi granske undersøgelsen meget mere og gå dybere ned i enkeltdelene. Herfra lægger vi en plan for, hvad vi evt. kan gøre for at løfte os og gøre det endnu bedre inden for de rammer og vilkår, vi har’, fortæller borgmester Anette Mortensen

 

Mikkel Lundemann Rasmussen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme tilslutter sig borgmesteren:

 

’Jeg glæder mig over vores forbedrede placering, og vil fremhæve tre positive ting: 1) Når det kommer til kommunens Brug af private leverandører, har vi tidligere gjort det godt, og det gør vi fortsat. 2) Så er der kommet et nyt emne til i dette års undersøgelse, nemlig ’Grøn udvikling’, hvor vi placerer os i den bedste halvdel, og 3) Virksomhedernes oplevelse af information og dialog med kommunen er markant bedre end målingen i 2020’, fortæller Mikkel Lundemann Rasmussen og tilføjer:

 

’Med en placering som nr. 66, er der selvsagt også steder, hvor vi skal gøre det bedre. Ser jeg på infrastrukturen, er vores placering på kanten af Sjælland et vilkår, vi har, men heldigvis kan vi se frem til kraftige forbedringer i forhold til både togtrafik og vejforbindelse til motorvejen. Vi er godt nok gået frem i forhold til vurderingen af kommunens sagsbehandling, men jeg synes, vi skal gøre det endnu bedre, og ser et stort potentiale her’.

 

Thomas Christensen, erhvervschef supplerer:

 

’I en undersøgelse som denne får de deltagende virksomheder fra Stevns mulighed for at komme med deres helt egen vurdering af kommunens og erhvervsrådets indsats for at forbedre rammerne for erhvervslivet. Det er vigtigt, at vi lytter til virksomhederne og arbejder seriøst videre på baggrund af deres tilbagemeldinger til os. Vi skal være nysgerrige på, hvad der ligger bag ved svarene, og ikke mindst se på, om vi kan gøre det bedre. Først og fremmest er jeg dog overordnet tilfreds med, at Stevns går frem på virksomhedernes samlede vurdering af erhvervsvenligheden’.

Læs hele undersøgelsen her

Stevns DI undersøgelse


Fakta

Dansk Industri har offentliggjort deres årlige måling Lokal Erhvervsvenlighed 2021. Lokal Erhvervsvenlighed 2021 er en landsdækkende undersøgelse, der evaluerer og sammenligner erhvervsvenligheden i landets kommuner. 

 

Årets måling er i år ændret på flere punkter efter fusionen mellem Dansk Industri og Dansk Byggeri. 

 

De har valgt at lave en ny, samlet måling baseret på Dansk Industri og Dansk Byggeris tidligere målinger af kommunernes erhvervsvenlighed og erhvervsklima.

 

Undersøgelsen er baseret på en række kvantitative målinger af danske virksomheders tilfredshed med kommunernes erhvervsindsats og består af ti kategorier. I evalueringen af kommunernes erhvervsvenlighed bedømmes kommunerne i ti overordnede kategorier (Overordnet Erhvervsvenlighed, Infrastruktur og Transport, Arbejdskraft, Uddannelse, Sagsbehandling, Grøn Udvikling, Brug af Private Leverandører, Digitale Rammer, Skatter, Gebyrer og Erhvervsarealer samt Information og Dialog).

 

Kategorierne kan bestå af tre typer af indikatorer: Spørgsmål stillet til virksomheder, spørgsmål stillet til kommunaldirektøren og statistiske indikatorer fra officielle kilder.

 

I Stevns Kommune har 45 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomheder repræsenterer samlet set 419 arbejdspladser.

Målrettet plan for fremtidens erhvervsudvikling

Formand for Stevns Erhvervsråd Lars Warm fortæller om erhvervsrådets strategi, holdninger og mål

Oven på et turbulent år med Covid-19, er vi for alvor begyndt at se på fremtiden. Bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd arbejder målrettet på at skabe nye og unikke rammer for erhvervslivet. Her sætter formand Lars Warm ord på erhvervsrådets mål for fremtiden: Vi skal skabe de bedste muligheder for alle virksomheder og erhvervsdrivende i Stevns Kommune, men det skal ske bæredygtigt og kontrolleret – og vi skal gøre det gennem samarbejde

Stevns Evolution
I foråret 2021 lancerede vi de første nye netværk, der skal skabe fremtidens erhvervsudvikling for Stevns. Vi har valgt at
kalde dem; Stevns Evolution.

Vi vil gerne skabe professionelle erhvervsnetværk, bestående af mennesker, der tænker anderledes, kreativt og har
visioner for, hvordan der kan skabes projekter, forretningsidéer og erhvervsudvikling. Der skal for alvor kunne sættes
strøm til de idéer der opstår, så vi kan skabe mest mulig handling og udvikling.

Det er vigtigt at udviklingen ikke sker på bekostning af de gode ting der allerede sker og de kvaliteter lokalområdet rummer, det skal ske i et tæt samarbejde med disse. Samtidig med at vi inddrager lokalområdet, ser vi ud i verden; finder de gode idéer, bruger den nye viden og formår at tiltrække viden, ekspertise og den arbejdskraft, der er brug for, for at skabe solid erhvervsudvikling.
Vi skal skabe lokal udvikling med globalt udsyn.

Idégenerering skal løfte erhvervslivet
De professionelle kræfter skal for alvor i arbejde for at forme fremtiden for Stevns’ erhvervsliv. Det er målet med Stevns
Evolution at alle erhvervsdrivende skal kunne få gavn af den idégenerering, der sker i netværkene og at det samlet kan
være med til at løfte erhvervsudviklingen for hele området. Det skal ske, delvist gennem den direkte erhvervsudvikling
netværkene generer og delvist, gennem deling af projektforslag og ideer. Netværkenes medlemmer sammensættes ud fra ønsket om den bredest mulige diversitet af både private og offentlige aktører.

Erhvervspolitik
Stevns Erhvervsråd arbejder løbende for at sikre, at Stevns Kommunes erhvervspolitik 2019-2023 bliver en realitet. Det
er både vigtigt og noget vi skal arbejde på, sker hurtigt. Det seneste år har vist, at særligt tre områder er vigtigere end nogensinde før:

 1. Vi skal have en løsningsorienteret sagsbehandling. Virksomhederne har udfordringer på mange områder og verden udvikler sig hurtigt, de har derfor brug for at blive forstået og mødt med løsninger, der bringer dem videre.
 2. Vi arbejder digitalt som aldrig før, men her på Stevns er der stadig huller i mobilnettet og mangel på hurtigt
  internet. Vi skal have en digital motorvej. Der skal skubbes på udbyderne, så vi får lukket hullerne.
 3. Vi er dygtige til iværksætteri og til at tænke kreativt når krisen rammer. Vi samarbejder og finder de løsninger, der skal til for at komme videre. Alligevel er hjælp og rådgivning til fremtidens iværksættere vigtigere end nogen sinde før, så de ikke snubler på vejen til succes.

Jeg glæder mig til at se de resultater der vil komme fra de nye netværk og det strategiske arbejde med erhvervspolitikken og håber det inspirerer til at tænke nye tanker og strategier for erhvervsområdet.

/Lars Warm, Formand for Stevns Erhvervsråd

Lader du døren stå åben for hackere?

Erik Lindstam og Niels Bredkjær er mændene bag Sikker-IT, der skal hjælpe SMV'er med at skabe optimal datasikkerhed i deres virksomheder.

Sæt en hægelås på dine data!

Du lukker og låser døren, når du går fra din virksomhed. Du har måske endda alarm og overvågning. Men hvad med din computer? Lader du døren stå åben for hackere, fordi din sikkerhed ikke er god nok. 

Truslen fra cyberkriminalitet er “meget høj” ifølge Center for Cybersikkerhed, som i december 2020 fremlagde en rapport, som peget på at cyberkriminelle har brugt pandemien på at opruste. Det skal ses i lyset af, at 39 procent af danske SMV’er ikke har et tilstrækkeligt højt IT-sikkerhedsniveau ifølge en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen fra 2018. Samtidig gør de mange hjemmearbejdspladser, som er etableret under pandemien, mange computere ekstra sårbare for hacking.

Sikker-IT’s 7 gode råd til at beskytte dine data

 1. Sørg for at programmer og operativsystem er opdateret
 2. Brug en god og anerkendt antivirus til virksomhedens computere
 3. Ved brug af trådløse netværk, sørg for at disse er beskyttet med adgangskode
 4. Brug af rigtige adgangskoder og regelmæssig udskiftning af disse
 5. Sørg for regelmæssige sikkerhedskopier, opbevaring af disse og kontroller af af genindlægning er mulig
 6. Formuler retningslinjer for god IT-adfærd blandt medarbejdere
 7. Brug professionel rådgivning og overvågning.

Om Sikker-IT

Erik Lindstam fra DataConsult i Hårlev er gået til kamp for bedre datasikkerhed hos de mindre virksomheder. Sammen med jurist Niels Bredkjær har han udviklet Sikker-IT, en ny cyber risk management service, som er skabt ud fra en analyse af, hvad små og mellemstore virksomheder har brug for. Virksomheder kan tegne et mindre månedligt abonnement som døkker, at computren er sikret gennem de nyeste opdatreinger, og at data nemt kan genetableres. Samtidig har abonnenterne mulighed for at tilkøbe en dataforsikring til en fordelagtig pris. 

Læs mere om konceptet her

Hemmeligheden bag succes

Sejer Folke Henriksen i sit værksted, som han har i fælleskab med sin nabo. Fællesskab og netværk har for ham, været nøglen til iværksætteri.

Er det muligt at flytte fra den summende storby til de folketomme landsbyer og få succes som iværksætter? Det mener Sejer Folke Henriksen, som selv har drevet forretning på Stevns i en menneskealder. Ikke nok med det, så er tiden lige nu den allerbedste til nye forretningseventyr

” Jeg føler lidt, at vi er tilbage til dengang da andelsbevægelsen begyndte. Andelsmejerier, andelsslagterier, brugsforening. Det er som om at fælleskabsøkonomi har vundet frem igen i sin helt egen form. Globaliseringen er på retur og det lokale er på fremmarch. Det er coronaepidemien, der har skubbet lidt på. Men Stevns selv har også udviklet siger derhenimod, de senere år.” Sejer Folke Hansens øjne funkler, når han fortæller om Stevns og iværksætteri på Stevns.

I starten, der i 1990, var Sejer Folke Henriksen selvstændig tømrer. Forretningen gik godt. Men han arbejdede alene. Det var en udfordring, da han altid har haft stort behov for sociale relationer og sparring. Derfor begyndte han at undervise i København. Lære de unge det han vidste om træ og håndværk.

Siden har han siddet i et utal af bestyrelser, udvalg og som frivillig i foreninger for at udvide sit netværk. For det er vejen frem.

I dag har han sit værksted i baghaven. Et værkstedsfællesskab naturligvis, sammen med naboen Charlotte, så de kan sparre og hjælpe hinanden med projekter og ideer. Sejer Folke Henriksen mener Stevns kan noget helt specielt, som andre ikke kan:

”Det Stevns kan er, at vi ikke betragter hinanden som konkurrenter, men som kolleger. Så kan man komme fremad. For mig er det lidt som et DNA kendetegnende for Stevns.”

Der tegner sig en lys fremtid

Stevns Erhvervsråd møder Sejer Folke Henriksen i sit hjem i Hellested. Der har han slået sine folder sammen med sin kone i over 30 år. Han har fulgt Stevns og dens udvikling tæt. Både som menneske, stevnsboer men også som politiker og forretningsmand.

Sejer Folke Henriksen er 68 år og begynder at drosle ned. Hans snedkerhåndværk fra Stevns er special designet brugskunst, møbler og smykker i træ. Han udvikler ikke sin forretning mere, snarere tværtimod. Men han hjælper nye ideer frem i verden og han giver nye iværksættere gode råd om livet og forretning, når han møder dem. Gerne over en kop kaffe.

Sejer Folke Henriksen ser lyst på Stevns´ fremtid:

” Jeg fornemmer, at der sker så meget, at der er en lys fremtid. Der er også for eksempel mange børnefamilier, der under Coronaen har indset, at der måske er et andet liv. En anden måde at leve på. København suger de unge mennesker til sig, men mange har tænkt og drømt om livet på landet og Coronaen har skubbet til det, og nu søger mange ud på landet til os på Stevns blandt andet. Og det er vi glade for.”

Opskriften på succes

Opskriften og hemmeligheden til succes ifølge Sejer Folke Henriksen er enkel:

”Partnerskaber og fællesskaber. Fællesskabsbaseret økonomi, fællesskabsbaseret virksomheder og netværker. Det kan være fællesskaber af små selvstændige erhvervsdrivende eller at de går sammen i organiseringer af den ene eller anden art. Det er simpelthen det, der er vejen frem. Det gælder ikke om at udkonkurrere de andre. Tværtimod.”

Man kan læse mere om Sejer Folke Henriksen på www.sejerfolke.com. Der kan man også se mere til hans håndværk og netværk.

Kompetenceløft for lokale virksomheder

Kompetenceudvikling for virksomheder i Stevns, Sorø og Faxe , deltagerne havde efter mødet mulighed for at stille DTUs konsulenter spørgsmål om ansøgningsproceduren

Det var en god blanding håndværkere fra lokale virksomheder, som var samlet en helt almindelig fredag morgen i Haslev. Medlemmer af erhvervsrådene i Stevns, Sorø og Faxe var samlet til et informationsmøde om projektet ”Kom-Løft-Sjælland” i lokalerne til Business Faxe i Haslev

”Kom-Løft-Sjælland” er et projekt, der skal løfte kompetencerne hos små og mellemstore virksomheder. Kompetencerne skal løftes med eksempelvis procesoptimering, nye forretningsmodeller, strategi og produktudvikling. Det kan også være optimering af arbejdsgange, markedsudvikling og identificering af nye markeder. Modsat andre projekter af lignende karakter, er det ikke virksomhederne, der skal komme til DTU, men DTU der skal komme til virksomhederne. Derfor er fire konsulenter og en projektleder troppet op denne morgen i Haslev for at vejlede og informere om virksomhedernes muligheder.

Løsninger på problemerne

En af deltagerne er Morten Ingemann Nielsen fra Lej Min i Klippinge på Stevns. Han har tidligere været med i Stevns Erhvervsråds Raketvækst arrangementer og har følt, han har fået gode erfaringer og resultater ud af dette. Til dagligt går han med udfordringer i sin maskinudlejningsvirksomhed. Han føler, han bruger al sin energi og meget af sin indtjening på materieludbedring og reparationer, simpelthen fordi kunder ikke behandler tingene ordentligt. Derfor håber han, at DTU kan hjælpe ham frem til løsninger med dette projekt.

”Jeg kunne godt tænke mig, at folk behandler de ting som er lejet hos mig, som om det var deres eget. Hvorfor skal man behandle tingene anderledes og dårligere, bare fordi man ikke selv ejer det?”, spørger Morten Ingemann Nielsen retorisk. Han henviser til, at hans materiel både bliver håndteret af kunder, vognmænd og medarbejdere.

”Når jeg får en lift tilbage, ønsker jeg ikke at bruge masse omkostninger og miljøomkostninger på at gøre tingene rene og reparere på dem.”

Der er flere ting, Morten Ingemann Nielsen ønsker af et eventuelt forløb: ” Jeg kunne også godt tænke mig at få en løsning på, hvordan man informere om betjening af for eksempel den lejede lift; At man måske havde en kode, man kunne skanne, så man kunne få info både om hvordan man betjener materiellet, og hvordan man behandler og rengøre materiellet.”

Om der skal sidde en IPad på materiellet, eller om der skal være overvågning på den, er han ikke helt klar over. Personligt er han ikke helt tilhænger af overvågning. Men det er også ting, som DTU tager med i overvejelserne.

Lotte Blaabjerg Dahl, projektleder, DTU og Morten Ingenmann Nielsen snakker mulighederne for kompetenceløft igennem efter mødet.
Lotte Blaabjerg Dahl, projektleder, DTU og Morten Ingenmann Nielsen snakker mulighederne for kompetenceløft igennem efter mødet.

Det kan et kompetenceløft hjælpe dig med

”Det vi kan, er at se på udfordringen innovativt, vi kan nudge og vi kan se på, at der findes flere udlejningsfirmaer, der alle har samme udfordring. Kan man finde en samlet løsning kommer vi virkeligt langt,” siger Lotte Blaabjerg Dahl, projektleder, DTU ”….. der er flere udlejningsvirksomheder på hele Sjælland. Hvis vi kan slå dem sammen og stå stærke, og vi kan give dem nogle værktøjer. Det kunne være et superspændende projekt.”

Det er ikke bare virksomheder som Lej Min fra Klippinge DTU kan hjælpe. Det er alle slags.

”Vi er så stærkt funderet ud fra stærkstrømsingeniører i vores lyn-laboratorium, sundhedsteknologi, produktion i fødevareindustri til software ingeniører. Vi er også indenfor infrastruktur og veje. Så vi har en hel del kompetencer vi kan dele med de lokale virksomheder,” fortæller Lotte Blaabjerg Dahl om de kompetencer DTU stiller til rådighed via forløbet.

Lotte Blaabjerg Dahl ser frem til at besætte alle åbne ansøgninger, så hun kan dele sin viden og få del i virksomhedernes erfaringer.

Målet med dagens møde

For DTU er det målet for dagens møde, at få forklaret virksomhederne hvad der rent faktisk kommer ud af et forløb på DTU. Det er vigtigt at sørge for en vis forventningsafstemning, så virksomhederne ikke bliver skuffede.

Torben Hede, konsulent fra DTU, fortæller på dagens informationsmøde:
”Det er vigtigt at vi har en god dialog med virksomhederne om deres ønsker, og de mulige løsninger vi ser efter endt forløb.”

Torben Hede forklarer, at DTU kan tilbyde virksomhederne viden og vejledning, for at komme frem til nye løsninger, der for alvor kan medvirke til kompetenceudvikling, herunder også løsninger, som virksomhederne ikke selv havde forestillet sig var mulige.

Til informationsmødet i Haslev, var der otte virksomheder fra Stevns Erhvervsråd, tre fra Sorø Erhvervsråd og to fra Business Faxe. Jesper Yde Knudsen, erhvervskonsulent i Stevns Erhvervsråd forventer, at der kommer ansøgninger fra de fleste deltagere.

”Jeg forventer at størstedelen af mine deltagere fra Stevns sender en ansøgning ind. Det er også min forventning og håb at alle ansøgere får bevilget et forløb,” siger Jesper Yde Knudsen fra Stevns erhvervsråd. Niklas Pandell fra Sorø Erhverv og Kenneth Gyde Poulsen fra Business Faxe forventer det samme.

Ansøgningsfristen er 1. august 2021 og DTU forventer ca. 14 dages behandlingstid før ansøgere får svar om de har fået bevilget deres kompetenceløft-kursus.

Jesper Yde Knudsen tilføjer, at det er muligt for alle virksomheder under 250 ansatte at søge og har du interesse eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit lokale erhvervsråd for info og vejledning til ansøgning.

Fakta ”Kom-løft-Sjælland”:

 • Projektet løber fra 2020-2022 og er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.
 • Projektet henvender sig til små og store virksomheder (SMV’er) under 250 ansatte.
 • Projektet er gratis, men har en værdi af op imod 60.000 kr.
 • Det er muligt for en virksomhed at deltage med mere end ét forløb.

Arrangementer

Wed 03

NETVÆRKSmorgen hos Mad Tu Gå

3. November kl. 07:30 - 09:00
Wed 10

Raketvækst – intensiv udvikling til dig og din virksomhed

10. November kl. 08:30 - 12. November kl. 15:30
Se flere

Nye medlemmer