Information om behandling af personoplysninger i Stevns Erhvervsråd

Som medlem af Stevns Erhvervsråd har du krav på information om, hvordan vi i foreningen behandler dine medlemsoplysninger.

  1. Stevns Erhvervsråds formål med at indhente oplysninger

Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv. I denne form er der tale om basale kontaktoplysninger som navn, adresse, virksomhed, mail og telefonnummer mv.

Oplysningerne om medlemmerne indsamles og behandles men videregives aldrig til tredjepart til brug for udførelse af foreningens vejledende aktiviteter af enhver art under lov om erhvervsfremme (basal kommunal erhvervsservice), herunder 1-1 vejledninger med virksomhedskonsulenter ansat i Stevns Erhvervsråd, vækstforløb mv. I denne form er der tale om basale kontaktoplysninger som navn, adresse, virksomhed, mail og telefonnummer samt oplysninger om virksomhedens drift, ejerleder og evt. medarbejders tanker om drift og udvikling af virksomheden, gennemførte og planlagte tiltag i virksomheden mv. Hertil kan visse mails og anden kommunikation af betydning for viden om virksomheden og brugen af Stevns Erhvervsråds produkter og ydelser blive gemt.
Vi gemmer ikke oplysninger af særlig følsom karakter som sygdomsforløb og lign., der direkte kan henføres til enkeltpersoner i virksomheden.

Stevns Erhvervsråd opbevarer kun dine oplysninger og oplysninger om virksomheden, så længe det er nødvendigt for administrationen i foreningen og for vores evne til at levere den basale kommunale erhvervsservice, som du efterspørger. Stevns Erhvervsråd sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen, og i den forbindelse ønsker dine oplysninger slettet.

  1. Afgivelse af oplysninger

Det er et krav for at blive og være medlem af Stevns Erhvervsråd, at du angiver alle nødvendige oplysninger i forhold til vores indmeldelsesblanket, og at du giver dit samtykke til, at vi må opbevare og behandle dem jf. punkt 1.

  1. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i Stevns Erhvervsråd medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten, som også et tilgængelig på foreningens hjemmeside, samt af stevnsraastof.dk. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.
Er du medlem af bestyrelsen eller andre stående eller midlertidige organer i Stevns Erhvervsråd, vil dine kontaktoplysninger og et foto af dig evt. fremgå af vores hjemmeside.
Din profil på stevnsraastof.dk er du selv ansvarlig for at tilpasse.

  1. Ret til indsigt og berigtigelse

Ved at henvende dig til Stevns Erhvervsråd, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.

  1. Ret til at få slettet oplysninger

Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen, idet vores administration af dit medlemskab så ikke længere vil være muligt rent teknisk.

  1. Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.

  1. Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Læs mere om alle dine rettigheder i forbindelse med behandling af persondata