Rådgiverpakke

Hvis du har en etableret virksomhed i Stevns Kommune med 2-5 ansatte, har du mulighed for at få gratis rådgivning af et kompetent team med to-tre forskellige rådgivere.

Rådgiverpakken er et tilbud fra Stevns Erhvervsråds rådgivernetværk, der gerne vil bidrage til den stevnske erhvervsudvikling.

Læs om rådgivernetværket her

Om rådgiverne

Rådgivernetværket består af advokater, revisorer, regnskabskonsulenter, forsikringsmæglere, pensionsrådgivere, salgskonsulenter, ledelsesrådgivere mm.

Tilbuddet tager udgangspunkt i, at et team af to-tre rådgivere med forskellige kompetencer, som komplementerer hinanden, besøger dig. Ved at få besøg fra to-tre rådgivere med forskellig baggrund får du din virksomhed belyst fra flere sider. På den måde er der større sandsynlighed for at identificere potentiale for udvikling og finde frem til ”de lavt hængende frugter”.
For bedst at kunne sammensætte et team til din virksomhed, vil erhvervschef Thomas Christensen og/eller virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen gerne besøge dig og snakke lidt nærmere om muligheder og udfordringer hos jer.

Derefter kan forløbet være udformet sådan her:

  • Screeningssamtale med en medarbejder fra Stevns Erhvervsråd
  • 2 timers møde hos dig med rådgiverteam
  • Telefonisk opfølgning efter aftalt tid
  • 2 timers opfølgningsmøde hos dig, evt. med forslag til videre tiltag.

i alt: 5 timers rådgivning med 2-3 rådgivere, værdi > 10.000 kr.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder for at få rådgivning, så kontakt virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen på tlf. 21 22 17 65 eller jesper@stevnserhvervsraad.dk.