Netværk

Netværk er en uundværlig ressource, både når du driver eller starter en ny virksomhed. Derfor har det høj prioritet i Stevns Erhvervsråd at skabe netværk mellem kommunens mange erhvervsdrivende.

Netværket Tredje TorsdagVirksomheder med et godt netværk klarer sig bedre, for vores relationer og vores relationers relationer kan hjælpe os med at nå vores mål hurtigere og nemmere ved at skabe forbindelser til mulige samarbejdspartnere og kunder. I dit netværk kan du også udveksle erfaringer og hente ny viden og inputs til din virksomhed.

Som iværksætter er det også ofte gennem netværk, at du finder dine første kunder, forretningspartnere, leverandører og medarbejdere.

Iværksætternetværket

Undersøgelser viser, at virksomheder med et stærkt netværk har større chancer for at overleve og skabe vækst. Derfor tilbyder vi et særligt netværk for iværksættere. Her kan du møde ligesindede og udveksle erfaringer, hente ny viden, få vigtig feedback og arbejde med udviklingen af din virksomhed.

Kontakt Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen, hvis du er interesseret i at blive en del af iværksætternetværket: Tlf. 21221765 – jesper@stevnserhvervsraad.dk 

Netværket Tredje Torsdag

Stevns Erhvervsråd har gjort det nemt for dig at udvide og styrke dit netværk til andre lokale virksomheder. En gang om måneden samles erhvervsdrivende til et netværksmøde, der både byder på masser af muligheder for at lære andre erhvervsdrivende og deres netværk at kende.

Netværksmøderne kan være ret forskellige både i længde, udformning og indhold, men fælles for alle arrangementerne er, at de fokuserer på at skabe nye kontakter. Igennem spændende debatter, inspirerende virksomhedsbesøg eller lærerige oplæg får deltagerne mulighed for at skabe nye forbindelser og kontakter til andre erhvervsdrivende i kommunen.

Netværket Tredje Torsdag ligger altid tredje torsdag i hver måned. Du kan se, hvor næste møde bliver holdt i arrangementskalenderen.

Det betyder langt mere at netværke, end jeg havde forestillet mig. Det har betydet, at der det sidste halve år er kommet flere personer til mig, som gerne vil have vejledning til deres kost og eventuelle kosttilskud. Hver gang har jeg også mulighed for at spørge de andre i netværket om hjælp. Hver gang er der oplægsholdere udefra og emnerne skifter. Hvis du er selvstændig, kan jeg på det varmeste anbefale dig at komme til næste netværksmøde,” fortæller Ernæringsterapeut Karen Nørby.

Salgsnetværk Stevns

I Salgsnetværk Stevns bruger vi hinandens netværk til at nå ud til flere potentielle kunder og til at sparre med hinanden. Netværket er gratis og åbent for alle erhvervsdrivende i og omkring Stevns. Det er drevet af de engagerede deltagere som mødes kontinuerligt i netværket.

Salgsnetværk Stevns mødes tirsdag morgen kl. 7.30-9 i lige uger på skift i Store Heddinge og Hårlev – se hvornår næste møde er i arrangementskalenderen.

Erhvervsrådet – ét stort netværk

Stevns Erhvervsråd er i sig selv et stort netværk af erhvervsdrivende, og sekretariatet har dagligt kontakt med mange af kommunens virksomheder. Derfor er du altid meget velkommen til at kontakte Stevns Erhvervsråds medarbejdere, hvis du står og mangler en kontakt. Mangler du lokale samarbejdspartnere, kan du også se mange af Stevns’ virksomheder i vores online ressourcekatalog www.stevnsraastof.dk.