Iværksætterrådgivning

IværksætterrådgivningEr du iværksætter, eller går du med tanker om at blive det? Så kan du få praktisk hjælp, råd og vejledning fra Stevns Erhvervsråds kompetente Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen.

Vi hjælper din virksomhed godt fra start og kan vejlede dig om alle de spørgsmål og udfordringer, du måtte have – fra forretningsgrundlaget til skattelovgivning og finansieringsmuligheder – intet spørgsmål er for småt eller stort!

Rådgivningen er gratis for alle iværksættere, der bor i Stevns Kommune.

Kontakt Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen på tlf. 21 22 17 65 eller mail jesper@stevnserhvervsraad.dk og lav en aftale.

Opstart: forretningsgrundlag, valg af selskabsform, registrering

Etableringsfasen byder på udfordringer som valg af selskabsform, den praktiske registrering af virksomheden og vurderingen af grundlaget for indtjening. Vi vejleder dig til at forstå konsekvenserne af dine valg og klæder dig på til at lave en nøgtern vurdering af indtjeningspotentialet i din virksomhed – før du starter.

Skat, moms og tilhørende forpligtelser, herunder momsfritagelse

Når du forventer at komme til at omsætte for mere end kr. 50.000 inden for de kommende 12 måneder, er du forpligtet til at lade dig momsregistrere. Dog er der visse undtagelser, når man beskæftiger sig med eksempelvis godkendt sundhedsfremmende behandling, salg af forsikringer og egne kunstværker, hvor man i stedet skal forholde sig til kunstnermoms eller lønsumsafgift. Få vejledning om din specifikke situation, når det gælder skat af overskud, moms lønsum.

Selvstændig virksomhed: Kontanthjælp, dagpenge eller efterløn?

Det ER faktisk muligt at starte virksomhed, selvom man er ledig eller efterlønner. Det kræver dog, at en række betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal virksomheden være af en type, som kan drives i fritiden og uden at indvirke på din rådighed for arbejdsmarkedet. Få vejledning i at finde ud af, hvad der er muligt for dig.

Aftaler, kontrakter, anpartshaveroverenskomster

Hvordan skal en købskontrakt se ud? Hvornår er det vigtigt at have en underskrevet samarbejdsaftale? Hvad aftaler indehaverne af et selskab eller interessentskab indbyrdes i en anpartshaveroverenskomst, og hvad bør man have særligt fokus på? Snak med os om de juridiske forhold, din virksomhed indgår i. Vi sparrer gerne på udkast, og i mange tilfælde vil vi henvise til en gratis samtale med en dygtig advokat.

Import og tilhørende regler

Indfører din virksomhed varer og produkter fra andre lande, kræver det en registrering som importør. Momsen afregnes på en anden måde end ved handel med virksomheder inden for landets grænser. Ved import fra lande uden for EU skal du desuden forholde dig til told, importmoms og produkt/ reklamationsansvar over for slutbrugere inden for EU.

Fødevarevirksomhed og tilhørende regler

Vil du have sparring på din idé til en fødevarevirksomhed? Virksomheder, der håndterer fødevarer, skal leve op til specifikke regler, som håndhæves af Fødevarestyrelsen. Der er specifikke regler for forskellige typer af fødevarehåndterende virksomheder. Produktionsfaciliteter og køkken skal indrettes efter (strenge) forskrifter, ligesom der er krav til hygiejne, egenkontrol, opbevaring og i visse tilfælde sporbarhed. Ofte vil du få brug for hjælp fra specialister.

Finansiering til opstart af virksomhed

Siden finanskrisen har det være en udbredt opfattelse, at man skal ”have penge for at kunne få penge”. Finansiering via banklån og kapitalfonde kræver dokumentation for, at du er i stand til at skabe en rentabel virksomhed. Selve forretningsgrundlaget skal være godt, men teamet bag virksomheden skal også være overbevisende. Kom rigtigt i gang med forberedelser til at skaffe finansiering med vejledning hos os.

Forretningsplan og budgetter

Virksomhedens forretningsplan beskriver den færdige virksomhed detaljeret nok til, at samarbejdspartnere, leverandører og potentielle investorer kan forholde sig til virksomheden. Samtidig er forretningsplanen indehaverens egen drejebog for, hvordan virksomheden skal realiseres. Ofte hører forretningsplanen sammen med etableringsbudget, driftsbudget og evt. likviditetsbudget og finansieringsbudget. Det er en god idé for alle virksomheder at have en forretningsplan og et sæt budgetter. Få vejledning hos os om, hvordan du kan udarbejde det selv – eller få en henvisning til en revisor, der kan hjælpe dig med at gøre det.

Markedsføring og salg

Hvordan skabes og vedligeholdes kontakten mellem din virksomhed og dine potentielle kunder? Hvor mange potentielle kunder skal du eksponeres over for, førend de vælger at købe dit produkt eller din ydelse? Hvad skal din virksomhed sige om sine produkter, for at målgruppen vælger at henvende sig og efterfølgende købe? Markedsføring og salg er afgørende for de fleste virksomheders indtjening, og som iværksætter skal du være klar over, hvordan du kan skaffe kunder, allerede før den endelige beslutning om at etablere virksomhed træffes. Vi kan hjælpe med kompetent vejledning på området.

Patent, varemærke- eller designbeskyttelse

I visse virksomheder er en af de største trusler mod indkomstgrundlaget, at design, metoder eller opfindelser bliver kopieret med det resultat til følge, at der pludselig er kopier på markedet, som flytter markedsandele væk fra virksomheden. Hører din virksomhed til dem, der har behov for at patentere, brugsmodelbeskytte, designbeskytte eller varemærkebeskytte et produkt, et design, en opfindelse eller et brand, kan vi hjælpe med at vurdere mulighederne. Vi kan også vejlede i anvendelse af DESDOC, som giver dig mulighed for at dokumentere en opfindelse eller et design på et tidligt stadie.