COVID-19: Ressourcer og rådgivning

Nedlukningen af Danmark kan få store konsekvenser for erhvervslivet. Stevns Erhvervsråd står klar med hjælp og sparring til din virksomhed.

Regeringen og Sundhedsstyrelsen besluttede d. 11 marts at opfordre til en landsdækkende nedlukning for at forhindre spredningen af coronavirussen i Danmark. Er du i tvivl om, hvordan du som virksomhed kommer bedst igennem den kommende periode? Ring eller skriv til os, hvis du har brug for sparring. Vi står som altid klar til at hjælpe dig med din virksomhed.

Erhvervschef Thomas Christensen
E-mail: thomas@stevnserhvervsraad.dk
Tlf.: 30 61 99 52

Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen:
E-mail. jesper@stevnserhvervsraad.dk
Tlf.: 21 22 17 65

Seniorerhvervskonsulent med fokus på turisme, Niels Frederik Lund:
E-mail: frederik@stevnserhvervsraad.dk
Tlf.: 23 74 14 25

 

Links til andre aktører
Er du ejerleder og har du spørgsmål til, hvordan du forholder dig?
Vi har her samlet nogle af de mest anvendelige links, hvor du kan få svar på dine spørgsmål:

 

Links til offentlige myndigheder 

Virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Det danske politi:
www.politi.dk/coronavirus-i-danmark
Du kan også kontakte den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Sundhedsstyrelsen
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Spoergsmaal-og-svar

 

Links til industri- og brancheorganisationer
Dansk Byggeri
https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-presse/nyheder/aktuelt-for-medlemmer/2020/coronavirus

Dansk Industri
https://www.danskindustri.dk/hvordan-handterer-arbejdsgivere-coronavirus/

Dansk Erhverv:
https://www.danskerhverv.dk/corona/
Du kan også ringe på Dansk Erhvervs hotline på 3374 6400.

SEGES – Landbrug & Fødevarer
https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus

 

Links til medarbejderorganisationer & fagforeninger 
3F
https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus/

HK
https://www.hk.dk/omhk/sektor/kommunal/corona-faq