Ledelsesberetning

Erhvervschef Thomas Christensen – Stevns Erhvervsråd.Erhvervschef Thomas Christensens beretning ved generalforsamlingen d. 13. marts 2019:

“Kære medlemmer.

Stevns Erhvervsråd er en forening i solid drift, hvor vores primære fokus ligger på at levere service og ydelser overfor iværksættere, virksomhed og Stevns Kommune og på at få viden, muligheder og inspiration kommunikeret ud, alt præcis som vi også har gjort de foregående år.

Det er altid rart at have en klar strategi at køre efter, men når vi simultant arbejder på en ny erhvervspolitik, bliver kastet rundt i en ny erhvervsfremmereform og er med i et genbesøg af den turistpolitiske redegørelse mod en klar turismestrategi, så opstår der let usikkerhed om de bolde, som vi har i luften.

Så er det, at fokus bliver på vores kerneformål og vores kerneydelser nemlig at levere solidt og stabilt på vores iværksætterindsat og på vores indsats for udvikling af og støtte til virksomheder. Sådan var 2018.

Samtidig har vi søgt de nye muligheder og budt ind i de nye planer og strukturer, så vi sikrer Stevns Erhvervsråd en fortsat positiv udvikling og en stærk rolle i den nye erhvervsfremmestruktur og under den nye erhvervspolitik.

Vi har været stærkt involveret i udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik – både i involveringen af jer virksomheder, i at viderebringe de budskaber, som vi ved I har, og også som skrivende partner sammen med kommunen om at levere de konkrete formuleringer. Vi er glade for den nye politik, som klart afspejler erhvervslivets prioriteter og vores muligheder. Vi er nu i gang med sammen med Stevns Kommune at udarbejde en handlingsplan og lave en prioritering af indsatser over de næste fire år med allokerede ressourcer. Vi afklarer også snitflader og samarbejde med Stevns Kommune, og samarbejdet er godt.

Den nye erhvervsfremmereform er ikke landet indholdsmæssigt endnu, så indtil videre kører vi videre som vi plejer, men også her skal der afklares snitflader her mellem den lokale erhvervsservice, som vi leverer, og det nye Erhvervshus, som bygges ud fra det tidligere Væksthus. Jeg er dog fortrøstningsfuld, da vi har et godt samarbejde i vores region, og vi er den lokale aktør i regionen, der arbejder tættest sammen med Erhvervshuset omkring udvikling af virksomheder. Processen er positiv, og samarbejdet med vores kollegaer i andre kommuner og med det nye Erhvervshus Sjælland virker til at komme styrket ud.

Et eksempel på det samarbejde er vores udviklingsforløb for yngre ejerledere, som de næste tre år får tilført regionale midler og bliver løftet til nye niveauer. Det har vi startet og det driver vi i Stevns Erhvervsråd sammen med Erhvervshuset, og vi får endda penge for det. Det giver mening for virksomhederne, og det giver mening for Erhvervsrådet! Er du vækstorienteret ejerleder under 40 år, så er det her det sner!

Derfor kigger vi også ind i at deltage i flere projekter f.eks. finansieret af EU, og vi har søgt et LAG-projekt i den seneste ansøgningsrunde her i starten af 2019.

For 2018 vil jeg også gerne fremhæve vores iværksætterprogram, hvor vi har fat i iværksætterne fra ide til virksomhed med mange målrettede tilbud. Vi har arbejdet både med individuel udvikling af virksomheder og udvikling af virksomheder i gruppeforløb, men også født nye forløb, som vi skal udfolde mere i 2019.

Genbesøget af den turistpolitiske redegørelse mod en klar turismestrategi kører godt, og en klar fælles strategi på turismeområdet bliver godt. Her glæder jeg mig til, at Niels Frederik Lund starter 1. april. Jeg synes, at vi og Thor Nielsen fik løftet en lang række gode initiativer på turismeområdet i 2018, aktiviteter med værdi i sig selv, og aktiviteter der har skubbet til udviklingen og fokus på turismeområdet, som er et af vores store potentialer. Fra 2019 er vores turismeindsats fokuseret på turismen som erhverv, og vi vil via en kortlægning af værdikæder og erhvervspotentialer arbejde på at realisere de potentialer med udgangspunkt i vores eksisterende virksomheder og via tiltrækning af virksomheder ude fra. Her er overnatningssteder og kommercielle oplevelser i fokus.

Så er jeg ved at være rundt, men vi gerne sige tak til bestyrelsen, som jeg oplevet gør sit til, at vi holder erhvervsrådet i positiv fremdrift, og som jeg synes strækker sig for at understøtte vores arbejde i sekretariatet.

Tak også til hele sekretariatet for at levere en ildsjæleindsats hver dag. I er virkeligt dygtige, og ikke til at slå ud, selvom man må sige, at der er pænt tryk på.

Tak for ordet.”

/ Thomas Christensen, Erhvervschef