Ledelsesberetning

Erhvervschef Thomas Christensen – Stevns Erhvervsråd.Erhvervschef Thomas Christensens beretning ved generalforsamlingen d. 19. marts 2018:

 

“På generalforsamlingen sidste år godkendte i de fire indsatsområder:

  1. Stevns Accelerator og acceleratorer – altså tanken med at skyde en kommerciel aktør f.eks. en virksomhed ind mellem en gruppe af virksomheder med synergiskabende produkter og det eller de markeder, som virksomhederne ikke formår eller ønsker at nå selv.
  2. Stevns Erhvervsråd forretningsudvikler virksomheder – altså arbejdet for flere virksomheder i Stevns, og øget vækst i virksomhederne i Stevns gennem forskellige tilbud
  3. Tæt samarbejde med Stevns Kommune om erhvervsudvikling – altså arbejdet for at Stevns er et attraktivt erhvervsområde med et højt serviceniveau og gode rammevilkår sammen med Stevns Kommune.
  4. Stevns Erhvervsråd er en stræk og handlekraftig organisation – altså vores arbejde for at være en velanset, handlekraftig, velkonsolideret og bredt repræsenteret erhvervsforening.

2017 har været et år præget af udfoldelsen af den nye strategi. Vi har arbejdet med at konkretisere acceleratortanken, vi har valgt vores indsatsområde og udfoldet dette til handlingsplaner. Det har krævet en god analyse af mulighederne. Det er ikke så synligt, men et nødvendigt stykke arbejde, så vi sikrer den økonomiske bæredygtighed i vores indsatser – at det vi sætter i søen er blivende og har en effekt. Vi er blevet klar til den nye strategi, og i kan sammenligne det med, hvis I tager jer et konsolideringsår eller et investeringsår. Resultatet af det arbejde vender vi med jer under bestyrelsens forslag til indsatsområder for året.

Samtidigt har vi hele året leveret på;

– iværksætter og virksomhedsvejledningen med Jesper i spidsen

– samarbejdet med Stevns Kommune om at skabe en erhvervsvenlig kommune

– medlemsservice når I ringer ind eller skriver til os

Af disse vil jeg gerne fremhæve vores samarbejde med Stevns Kommune har blandt andet resulteret i et møde om SKATs opdatering af BBR, hvor vi samlede 100 erhvervsdrivende til informationsmøde og i bygge- og anlægsmøder, hvor I hører om kommunens gode brug af lokale leverandører og får et overblik over årets anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Vi inviterer sammen til informationsmøder inden miljøtilsyn, og vi samarbejder i håndteringen om at løse vanskelige sager, hvor virksomhedernes forespørgsler er på kanten eller uden for lovgivningens rammer. Vi holder også sammen det årlige erhvervstræf, som typisk samler 140 virksomheder. I disse måneder samarbejder vi tæt om udarbejdelsen af den ny erhvervspolitik, som formanden også var inden på, og borgmesteren og udvalgsformanden er i gang med op mod 100 virksomhedsbesøg i år.

Turismen

Den største nye tilføjelse til vores indsatser har i 2017 klart været turismen. Her har vores nye turismekonsulent Thor sat gang i rigtigt mange nye initiativer for enten at løfte vores turismevirksomheder eller løfte Stevns som turistdestination. Vi oplever, at turismestrategien og en indsats for turismebranchen går fint i hånd med erhvervsstrategien. Turismen er klart et af de steder, hvor vi har et stort potentiale, som Thor sammen med resten af sekretariatet prøver at løfte med initiativer som turbåd langs klinten, løft af og fokus på de lokale fødevarer, som vores turister efterspørger, synlighed af vores B&B og overnatningssteder, kirsebærvin, hesteturisme og Stevns Watersports for bare at nævne nogle. Thor er også afgørende for turismesamarbejdet og udviklingen i turismegruppen bestående af Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Østsjællands Museum, Visit Sydsjælland-Møn, Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd.

Thor og Jesper bidrager sammen kraftigt til samarbejdet med Verdensarv Stevns og til partnerprogrammet og produktprogrammet til Stevns Klint.

Tinghuset

Den anden store tilføjelse har været driften af Tinghuset, som vi jo har kontor i. Den indsats står Helle for, og her håber vi, at I enten har oplevet eller har talt med nogen, som har oplevet det høje serviceniveau, som vi prøver at køre her. Tinghuset er blevet et af kommunens store samlings- og aktivitetssteder, og det er vi glade for at have bidraget til.

Markedsføring og synlighed

Jeg mener også, at vi stadig holder et højt niveau af synlighed i vores markedsføring af tilbud til jer og positive fortællinger om erhverv og erhvervsudvikling i Stevns – en indsats som Signe er primus motor på. Her arbejder vi også lige nu hårdt på et nyt årligt erhvervsmagasin, som vi håber I vil tage godt imod.

Et hurtigt overblik over noget af alt det andet

Vi har lanceret Komtilstevns.dk til markedsføring af Stevns på erhvervs- og bosætningsområdet og begyndt at skabe opmærksomhed med #komtilstevns. Følg med der, og bak indsatsen op.

Vi har brugt og bruger noget krudt på udvikling af sekretariatet som et team, så I har så effektivt et sekretariat som muligt.

Vi er med til at drive et udviklingsforløb og netværk for ejerledere under 40 år på tværs af regionen. Kender I vækstorienterede unge ejerledere med minimum 5 ansatte, så sig til.

Jespers har etableret et workshopforløb for virksomheder med fokus på ansættelse sammen med 3 private rådgivere.

Vi har afviklet regionens første One Day, som er et dagsarrangement med fokus på salg og markedsføring i samarbejde med Væksthus Sjælland, som er en god indgang til RaketVækst, som vi i 2017 afviklede nummer 12 i rækken af.

Vi arbejder på at etablere et eller flere iværksætterhuse i Hårlev.

Og, så er vi i gang med acceleratorindsatsen, som vi som sagt præsenterer under bestyrelsens forslag til indsatsområder for året.

INSIGHTS

Vi er også ved at lancere et nyt uddannelsestilbud til jer, som vi har meget store forventninger til, og som vi skal til at tale med jer om. Det hedder INSIGHTS, tager udgangspunkt i en arbejdsrelateret personlighedsprofil og giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt med dig som leder, dine medarbejderes engagement, dit teams effektivitet, dit salg og din kundeservice. Du skal deltage i en indledende workshop over en dag i enten ledelse og medarbejderengagement eller salg og kundeservice eller begge, og derefter har du adgang til en lang række workshops inden for de emner, som Jesper og jeg vil udbyde sammen. Bestyrelsen har på jeres vegne investeret i en akkreditering af mig i systemet, så vi kan bruge det i Stevns Erhvervsråd. INSIGHTS ligner det stærkeste værktøj 360 grader rundt om dig som ejerleder, som vi har set, så få en snak med os om det.

Til slut

Til slut vi jeg gerne sige to ting.
Først, så forventer jeg mig meget af 2018. Det er kommet et nyt stærkt politisk fokus på erhverv, som jeg forventer mig meget af. Jeg ser kompetence og vilje til at styrke erhvervsområdet, og det håber jeg, at I som erhvervsliv vil være med til at bakke op. Tænk på det som en ny tid, og læg fortiden bag jer.
Dernæst en stor tak til mit team. Bedre hold kan man ikke ønske sig at spille på. Hver dag arbejder de hårdt for at hjælpe, inspirere og uddanne jer som ejerledere til at skabe den virksomhed, som I ønsker, og som I og Stevns fortjener, så Stevns udvikler sig som attraktivt erhvervsområde og en god kommune.

Og med det en fortsat god generalforsamling til jer alle, og et succesfuldt 2018 for jeres virksomheder.”

/ Thomas Christensen, Erhvervschef