Ledelsesberetning

Erhvervschef Thomas Christensen – Stevns Erhvervsråd.Erhvervschef Thomas Christensens beretning ved generalforsamlingen d. 28. marts 2017.

“Tillykke. Jeres erhvervsråd har passeret sit femte leveår, og det synes jeg godt, at vi kan kalde et halvt jubilæum for sådan en størrelse.

I er gået fra et sekretariat på 0 til 5 fastansatte:

Thomas Christensen, Erhvervschef

Jesper Yde Knudsen, Iværksætter- og virksomhedskonsulent, Arrangementsansvarlig

Signe Kjærbølling, Kommunikation og Markedsføring, Markedsføringsansvarlig (På barsel)

Andrea Marchsteiner, Kommunikation og Markedsføring, Erhvervsrådet (Barselsvikar for Signe)

Thor Nielsen, Turismekonsulent

Helle Merethe Johanssen, Administrativ medarbejder

(og så pt. Anna Kristinsdottir på administration og kommunikation (løntilskud) og Johan Bache på et brandingsprojekt, som jeg vender tilbage til (praktik))

I er nået op på ca. 230 medlemmer.

I er gået fra en omsætning i 2011-2012 på 950.000 kr. til her i 2017 at nå en forventet omsætning på næsten 3.200.000 kr.

I har en stadig voksende egenkapital på nu 251.000 kr.

Jeg synes, at I har et solidt og støt voksende erhvervsråd, som I kan være stolte af, men det skal jeg vel også synes.

Vejledning

I 2016 har vi som i alle årene fokuseret på at levere vækstorienteret iværksættervejledning og vækstorienteret virksomhedsudvikling både på individuelle fortrolige møder og i udviklingsforløb for grupper af virksomheder. Vi kan gøre en forskel for virksomheder, og det beviser vi dagligt.

Og, I gør det godt! I 2013 og 2014 skabte i 140 nye arbejdspladser netto svarede til en stigning på ca. 6%, og det er blandt de bedste i regionen. Her er endda reguleret for Brdr. K. Hansens flytning til Greve. Jeres eksportværdi har været svagt stigende i 2010-2014. Vi har flere virksomhedsopstarter i 2014 og 2015 end i 2012 og 2013 og overlevelsesraten er høj, og vi oplever en stigende andel af iværksættere med virksomheder/virksomhedsidéer, der har et potentiale og/eller en ambition, der rækker ud over skabelsen af deres eget job. Det peger i den rigtige retning, og jeg håber, at I synes, at Erhvervsrådet har en effekt.

Samarbejde med Stevns Kommune

Samarbejdet med Stevns Kommune var indsatsområde prioritet ét i 2016, og vi har sammen med Stevns Kommune arbejdet på erhvervsvenlighed og service, og jeg vil gerne stå på mål for, at vi er godt på vej nu. Jeg vil gerne rose ledelsen i kommunen og Teknik & Miljø for samarbejdet over det sidste år, hvor jeg oplever at meget af det, som vi gerne ser fungerer nu fungerer. Og, vi arbejder videre.

Jeg oplever nu lige så ofte virksomheder, der ikke går venligt og ydmygt til sagen, og nogle gange tænker, at fordi det giver mening for dem, så skal de have lov at køre 110 km/t på landevejen selvom andre kun må køre 80. Nu handler det selvfølgelig ikke om fartgrænser, men om lokalplaner, national skiltelovgivning og andet. Jeg synes, at der er sket store forbedringer i kommunens administration og sagsbehandling i løbet af 2016, og jeg vil gerne opfordre til, at I glemmer tidligere tiders frustrationer og samarbejdsorienteret ser fremad.

Stevns Kommune tager gerne et møde, hvis I har en problemstilling, der skal løses, og I er også meget velkomne til at komme til mig eller en anden i mit team, så vi kan bidrage f.eks. med at åbne døren til kommunen.

Store Heddinge Handelscentrum – og det erhvervsområde, som det detailhandelscentrum udgør

Det var prioritet to i 2016, da vi havde en projektindsats, som gerne skulle bringes i mål. Vi har landet udviklingsforløb for to hold af butikker og bidraget til øget aktivitet, dialog og samarbejde. Vi har også bidraget til udvikling af et projekt, der skal løfte Store Heddinge Handelscentrum med opholdsområder, legeplads, kunst-/kulturinstallationer, skilte og lokal sammenhængskraft, samt bidraget til at tegne skitserne til et større opfølgende projekt. Det handler om kundegrundlag for butikker herunder at hjælpe med at bringe Store Heddinge ind i turismekampen i en trekant med Rødvig og Højerup.

Tiltrækningsprojekt

Prioritet tre i 2016 var at søsætte et tiltrækningsprojekt, der skulle tiltrække virksomheder til Stevns og sælge noget af vores ledige erhvervsjord. Vi søgte Stevns Kommune om 400.000 kr. i 2015 og fik tilsagn om 200.000 kr. i 2016 og igen i 2017. Vi fik midlerne i 2016, men budgetforliget for 2017 fjerner de lovede 200.000 kr. for 2017. Vi fik nys om, at det var under opsejling og satte en bremse i projektet.

Vi er nu i fortsat dialog med Stevns Kommune omkring, hvad de vil gøre ved det, og i gang med at realisere et website, der skal markedsføre Stevns erhvervs- og bosætningsmæssigt. Vi forventer at være i luften inden sommer, og vil så bygge til løbende. Det bliver godt. Glæd jer til at bidrage til den manglede branding af Stevns på de områder og forvent, at vi så bedre kan tiltrække virksomheder og få gang i den erhvervsjord og forhåbentligt da også nogle af de tomme erhvervslokaler.

Turisme

Prioritet fire var udvikling i turismen, hvor vi yderligere formaliserede vores samarbejde med Stevns Turistforening omkring at hente midler til en turismekonsulent, der på begge foreningers vegne kun drive en indsats for og målrettet turismeindustrien. Det glæder vi os meget til at folde ud – der er vækst at hente her.

Infrastruktur

Prioritet fem og seks var digital og fysisk infrastruktur. Her har vi særligt været involveret omkring den digitale og overladt indsatser på den fysiske til Stevns Kommune, som vi har følt har fået den skubbet i den rigtige retning med den kortlægning, som vejdirektoratet nu laver. Vi følger udviklingen. På den digitale side sidder vi med i en gruppe med Stevns Kommune og private konsulenter som sikrer, at Stevns Kommune får søgt de puljer, der er åbne og åbner, og at de midler bliver omsat i bedre dækning – nogle midler er hentet, der søges flere og projekter skulle gerne gå i søen i år eller næste, og I skulle gerne over de kommende år kunne opleve, at vores bredbåndsdækning bliver bedre. Det skulle også gerne ende i bedre mobildækning.

Højtuddannet arbejdskraft

Sidste indsatsområde for 2016 gik på, at I skal ansætte højtuddannet arbejdskraft i supplement til jeres faglige – sådan generelt set. Det har vi markedsført lidt, og argumenteret lidt for, men uden synlige resultater, så her bare opfordringen; prøv det! Al statistik viser, at I bliver rigere, hvis I gør det – altså ansætter højtuddannet arbejdskraft.

Noget af alt det andet

Vi har pr. 1. januar overtaget driften af Tinghuset, og vil arbejde på, at Stevns her får et udviklingshus, som I og andre også kan bruge til forskellige aktiviteter.

Omkring arrangementer så prøver vi nu bare at lave fede arrangementer eller givende arrangementer stadig med udgangspunkt i den tredje torsdag i måneden, men vi putter også andre relevante tilbud ind til jer.

Og, så er jeg ved vejs ende, og vil jeg gerne slutte med at sige tak for samarbejdet i 2016 til særligt Stevns Kommune, Udvikling Stevns, Stevns Turistforeningen, Sparringspartnerne og Væksthus Sjælland, som alle både har bidraget økonomisk og til vores fælles arbejde med at skabe erhvervsudvikling. Også tak for samarbejdet til de mere lokale foreninger rundt om i kommunen, som jeg synes, at vi har et godt samarbejde med. Tak til jer medlemmer for jeres opbakning, og det i gør for os, og endelig tak til alle mine kollegaer i sekretariatet – i gør et super godt stykke arbejde, som I godt kan være stolte af.”

/ Thomas Christensen, Erhvervschef