Bestyrelsesberetning

Beretning af formand Finn Rasmussen ved generalforsamlingen d. 25. marts 2014.Beretning af formand Finn Rasmussen ved generalforsamlingen d. 30. marts 2016.

“Bestyrelsesarbejdet i Stevns Erhvervsråd kan nogen gange være en diffus opgave, bl.a. derfor gav Thomas, de i 2015 nyvalgte medlemmer i bestyrelsen og nye suppleanter, ved første møde efter valget i 2015 en grundig orientering om Erhvervsrådets arbejde og den af generalforsamlingen vedtagne strategi, der følges af sekretariatet i det daglige arbejde.

De to nye medlemmer i bestyrelsen i 2015 er, Tina Christensen, der driver en bogføringsvirksomhed og Rasmus Visby, (Rasmus Visby driver en konsulentvirksomhed, der hjælper i udviklingsprocesser både i private og offentlige virksomheder) samt to nye suppleanter, der også har deltaget jævnligt i bestyrelsesmøderne, og det er Jimmy Schrøder fra Tømrervirksomheden Flemming Schrøder A/S og Henrik Lind fra OLC Ejendomme ApS.

I bestyrelsesarbejdet har vi haft fokus på at fortsætte i den vedtagne Strategi for Stevns Erhvervsråds arbejde, en strategi der er gældende for 2014 -2017. Men i starten af dette år – altså 2016 -har der været afholdt et mindre seminar, hvor der er taget hul på drøftelser og ideer til en ny overordnet Strategi for Stevns Erhvervsråd. Det er et arbejde som den eller de kommende bestyrelser skal arbejde videre med.

Konkret har vi i år 2015 i bestyrelsen bidraget med meninger og ideer til et oplæg fra sekretariatet på en særskilt strategi for tiltrækning af virksomheder til Stevns.

Mission:

Det er Stevns Erhvervsråds mission på området for tiltrækning af virksomheder, at;

  • gøre Stevns til et attraktivt sted for etablering for virksomheder udefra.
  • synliggøre Stevns udadtil som attraktivt erhvervsområde for etablering af virksomhed.
  • sikre et højt serviceniveau overfor interesserede virksomheder.

I bestyrelsen er vi blevet udfordret til at prioritere indsatsområder og handleplan – inden oplægget blev præcenteret for Stevns kommune.

Der har i årets løb været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøde.

Der er generelt en meget god fremmødeprocent.

Vi har faste dagsordenspunkter, så som ”Driftsmæssig orientering fra Erhvervschefen”, ”Kort Orientering fra Stevns kommune”. Hvor de kommunale repræsentanter får mulighed for at delagtiggøre os i, hvad der rør sig i kommunen af primær interesse for erhvervslivet.

Formandsskabet har i samarbejde med Thomas foretaget en ajourføring af hans/Erhvervschefens ansættelseskontrakt.

Jeg har på Erhvervsrådet vegne deltaget i et udvalg, med repræsentanter fra Stevns kommune og Store Heddinge Handelsstandsforening om formulering af en Strategi for udvikling af Store Heddinge Handelscentrum.

Vi oplever, et der gradvist er sket en stor opmærksomhed omkring eksistensen af Stevns Erhvervsråd. Vi er høringspart, når Stevns kommune vil iværksætte forhold, der kan have et erhvervsmæssigt indhold. SÅ som f.eks. nyt forslag til en jobbutik.

Jeg har enkelte gange valgt ikke at komme med udtalelse fra Erhvervsrådet. Det er når et emne bliver for politisk, og for at Stevns Erhvervsråd ikke skal anvendes som støtte for den ene eller den anden politiske holdning i Kommunalbestyrelsen.

Vi prøver så vidt det er os muligt at holde fokus på den aftalte Strategi for vores arbejde. Men fra tid til anden er der emner, der dukker op, som ikke har været overvejet i den vedtagne strategi. Det er naturligt, at der udvikling omkring os og blandt os. Erhvervschefen er god til at præsentere disse nye udfordringer for os, så vi i bestyrelsen kan tage en diskussion inden der kommer en udmelding om Erhvervsrådets holdning.

Men af og til går det lidt hurtigt, hvorefter jeg som formand må bistå Erhvervschefen i at træffe en beslutning, hvilket dog uden undtagelse har været en bekræftelse på, at jeg synes han vurderet korrekt.

Tak til bestyrelsen for jeres indsats i 2015.”

 

Advokat Finn Rasmussen

Formand for bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd