Om Stevns Erhvervsråd

Skilt - Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd er en forening stiftet af det private erhvervsliv den 6. oktober 2011. Erhvervsrådet har til formål at styrke erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv. Det gør vi på to fronter:

– Vi påvirker erhvervsudviklingen og repræsenterer erhvervslivets interesser overfor kommunen. Stevns Erhvervsråd er en aktiv og væsentlig stemme i den erhvervspolitiske debat. Bl.a. er det Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi, som Stevns Kommune bygger sin erhvervspolitik på fra 2014-2020.

– Vi hjælper virksomhederne i kommunen til vækst og udvikling. Derfor har Erhvervsrådet en lang række tilbud, der bl.a. tæller sparring, rådgivningsforløb, kurser og netværk for både etablerede virksomheder og iværksættere. Erhvervsrådet har en aftale med Stevns Kommune om at give gratis rådgivning til alle kommunens virksomheder og iværksættere, og du er velkommen til at kontakte os, så vi kan få en snak om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Kontakt Stevns Erhvervsråd nu

Mission og målsætninger

På baggrund af en grundig erhvervsredegørelse, som Stevns Erhvervsråd foretog for Stevns kommune i 2013, har Erhvervsrådet udviklet en erhvervsstrategi for 2014-2020, som sigter på at opfylde missionen:

”Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i.”

For at kunne fuldføre missionen, har Stevns Erhvervsråd opsat fem målsætninger for erhvervsindsatsen:

  • Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv.
  • Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder.
  • Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden.
  • Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder.
  • Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune.

Læs hele erhvervsstrategien 2014-2020

Medlemskab af Stevns Erhvervsråd

Stevns Erhvervsråd består af over 200 medlemmer. Hvis du også ønsker at støtte op om Stevns Erhvervsråds arbejde, kan du melde dig ind, og samtidig få glæde af erhvervsrådets mange medlemsfordele. Alle, som på den ene eller den anden måde har en interesse i erhvervsudviklingen i Stevns, er velkomne.

Støt erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og kom videre med din egen virksomhed – bliv medlem af Stevns Erhvervsråd!

Ledelse og drift

Stevns Erhvervsråd er ledet af en bestyrelse, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Erhvervsrådet drives af et sekretariat, som består af erhvervschef Thomas Christensen, iværksætter og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen og kommunikations- og marketingkonsulent Signe Kjærbølling. Derudover kan der være tilknyttet konsulenter i løntilskudsstillinger.

Rammerne og regelgrundlaget for Stevns Erhvervsråds arbejde er vedtægterne, som alene kan ændres på generalforsamlingen.

Hent vedtægter for Stevns Erhvervsråd

Hent referatet fra den seneste generalforsamling