Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
phones ad code
Authors Posts by Signe Kjærbølling

Signe Kjærbølling

290 POSTS 0 COMMENTS
Signe Kjærbølling er ansat i Stevns Erhvervsråd som kommunikations- og marketingkonsulent, hvor hun sidder med det daglige ansvar for al kommunikation og markedsføring. Hun har været i erhvervsrådet siden juni 2013. Kontakt Signe på e-mail: signe@stevnserhvervsraad.dk

Erhvervspolitisk optimisme på Erhvervstræffet

Erhvervstræf '19: Formand for AET Mikkel Lundemann Rasmussen, Borgmester Anette Mortensen og Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde Stevns Kommunes nye erhvervspolitik, som erhvervslivet havde givet inputs til på forrige Erhvervstræf.

Restaurant Harmonien var 13. marts fyldt til bristepunktet, da omkring 130 erhvervsdrivende, politikere og embedsmænd havde sat hinanden stævne til årets Erhvervstræf.

Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune er initiativtagere til det årlige Erhvervstræf, hvor kommunen og erhvervslivet i fællesskab diskuterer og henter ny inspiration til Stevns’ erhvervsudvikling.

På sidste års Erhvervstræf kunne deltagerne til Erhvervstræffet dele deres inputs til Stevns Kommunes nye erhvervspolitik, som dengang var i støbeskeen. I år kunne borgmester Anette Mortensen, formand for AET Mikkel Lundemann Rasmussen samt erhvervschef Thomas Christensen præsentere indsatsområderne i den færdige politik: Løsningsorienteret Sagsbehandling, Fysisk og Digital Infrastruktur, Iværksætteri, Forretningsudvikling og Profilering.

Særligt inden for indsatsområdet Infrastruktur, var der stor glæde at spore, fordi der selvsamme dag var indgået en aftale på Christiansborg om at afsætte midler til en ny statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen:

– Det er en fantastisk dag – bedre end juleaften. Da vi sidste år fik penge til en VVM undersøgelse, var det i sig selv en bedrift, og jeg havde ikke turde håbe på, at vi allerede kunne se en statsvej, men der er nogle, der har lyttet, når vi har sagt, vi havde et problem, lød det begejstret fra borgmester Anette Mortensen.

I det hele taget var der stor optimisme at spore blandt politikerne og erhvervschefen, når det kom til realiseringen af den nye erhvervspolitik, som allerede er godt i gang – eksempelvis inden for indsatsområdet Iværksætteri:

– På sidste års Erhvervstræf kom der flere iværksættere hen til mig og foreslog et iværksættermiljø i Hårlev, og i år kan vi allerede præsentere det nye miljø, lød det fra en glad Mikkel Lundemann Rasmussen med henvisning til det Iværksætterhotel, som åbner i Hårlev i efteråret.

Grib erhvervsmulighederne

I år havde Erhvervstræffet temaet ”grib erhvervsmulighederne.” I Klitmøller har de om nogen formået at gribe de muligheder, som opstod i kølvandet på, at en tysk surfer opdagede stedets gode surferbølger i start 80’erne. Aftenens første indlægsholder, Finn Jorsal, har som tidligere præsident for Friends of Cold Hawaii, fulgt udviklingen på tætteste hold. Han kunne i et underholdende indlæg fortælle om, hvordan Klitmøller udviklede sig fra at være en hensygnende fiskerby til et kreativt surfermekka, som både tiltrækker tilflyttere og iværksættere.

Opskriften på Klitmøllers succes skal bl.a. findes i en stor og langvarig ildsjæleindsats hos lokalbefolkningen, og at Klitmøller havde en klar strategi om at komme på landkortet som surfdestination via store internationale events.

– Men måden vi har gjort det på skal ses som inspiration. Det gælder om at finde sine egne stedbundne kvaliteter og udvikle ud fra det, understregede Finn Jorsal.

Drøm stort

Hvordan opnår man ekstraordinære resultater, som de har gjort i Klitmøller? Det havde aftenens næste foredragsholder et spændende bud på:

– Det handler om at udvide vores forestilling om, hvad der kan lade sig gøre. At drømme stort er første skridt til at skabe det, der endnu ikke findes, fortalte oplægsholder Lene Gammelgaard.

Hun er selv et levende bevis på, at man ved at sætte et mål og holde det for øje kan opnå ekstraordinære resultater. I 1996 besteg hun Mount Everest som den første kvinde fra Skandinavien i en dramatisk ekspedition, som kostede 8 bjergbestigere livet.

– Jeg besteg Mount Everest med min hjerne mere end med min krop, lød det fra Lene Gammelgaard:

– Og den eneste sætning, jeg var fokuseret på, det var: Til toppen og sikkert ned igen!

Erhvervslivet hyldet med tre erhvervspriser

Erhvervstræffet bød også på en hyldest til erhvervslivet, da Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune under store klapsalver fra salen uddelte erhvervspriserne ’Årets Iværksætter’ som gik til The Norrmans, ’Årets Virksomhed’ som gik til Adamsen A/S samt den ny-indstiftede ’CSR-pris’ som gik til Din Tøjmand i Store Heddinge.

Aftenen sluttede som den var begyndt; i højt humør og med positive forventninger til fremtiden for Stevns’ erhvervsliv.

 

 

Generalforsamling 2019: Et år i erhvervspolitikkens tegn

Den daværende fomand, Charlotte Mannstaedt, aflagde beretning på generalforsamlingen.

Stevns Erhvervsråd holdt 13. marts ordinær generalforsamling, hvor formanden og erhvervschefen bl.a. kunne berette om et år præget af erhvervspolitik og reformen af erhvervsfremmesystemet.

Et halvt hundrede medlemmer var 13. marts samlet til Stevns Erhvervsråds ordinære generalforsamling på Restaurant Harmonien for at gøre status på det seneste år og høre om det kommende.

2018 var i høj grad erhvervspolitikkens år. Året blev indledt med et velbesøgt Erhvervstræf, hvor Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune i fællesskab hentede inputs fra erhvervslivet til kommunens nye erhvervspolitik, og erhvervsrådet har i det hele taget spillet en stor rolle i forhold til at viderebringe erhvervslivets ønsker til den nye erhvervspolitik, som netop er trådt i kraft, og som Stevns Erhvervsråd er med til at realisere:

– At det er en super god erhvervspolitik er selvfølgelig ikke det samme som, at nu er alt som vi kunne drømme om, fra den ene dag til den anden. Der skal arbejdes for at nå de mål der er sat, både fra Stevns Erhvervsråds side og fra kommunen side, og først og fremmest i fællesskab, understregede formand Charlotte Mannstaedt i sin beretning.

Til kamp for den lokale erhvervsservice

Stevns Erhvervsråds medlemmer kunne samtidig se tilbage på et år, som bl.a. har været præget af regeringens reform af erhvervsfremmesystemet.

Forenklingsudvalget lagde i foråret op til at forbyde kommunerne at finansiere den lokale erhvervsservice, hvilket ville have gjort det umuligt for erhvervsrådet at vejlede lokale virksomheder og iværksættere samt at deltage i udviklingen af Stevns som erhvervskommune. Derfor gik Stevns Erhvervsråd sammen med Dansk Erhvervsfremme, KL og lokale virksomheder aktivt ind i kampen for at bevare den lokale erhvervsservice. Bl.a. fik formand Charlotte Mannstaedt, erhvervschef Thomas Christensen og formand for AET, Mikkel Lundemann Rasmussen foretræde for folketingets tværpolitiske udvalg for Landdistrikter:

– Vi forelagde vores syn på det absolut uhensigtsmæssige ved at fratage os på landet muligheden for, at arbejde med den lokale samfundsudvikling via det nære kendskab til virksomhederne, politikere, embedsfolk, foreninger og borgere, og skabe dialog på tværs af disse, forklarede formand Charlotte Mannstaedt i sin beretning.

Regeringen valgte at lytte til de mange protester fra hele landet og undlod at forbyde den lokale erhvervsservice i den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft fra årsskiftet. Til gengæld kan Stevns’ virksomheder se frem til en ny tid, hvor Erhvervshus Sjælland, det tidligere Væksthus, kommer til at spille en ny rolle, da alle regionens virksomheder nu har adgang til Erhvervshusets specialiserede rådgivningstilbud, som tidligere kun var forbeholdt vækstvirksomheder. Indholdet af den nye erhvervsfremmreform mangler dog stadig at falde helt på plads, men erhvervschef Thomas Christensen beskrev sig i sin beretning som ”fortrøstningsfuld” i forhold til det kommende samarbejde.

Erhvervspolitikken udfoldes

Fordi 2018 var et år, hvor både erhvervspolitik og erhvervsfremmereform skulle falde på plads, har Stevns Erhvervsråd året igennem primært fokuseret på sine kerneydelser, hvor erhvervschef Thomas Christensen især fremhævede erhvervsrådets indsatser rettet mod iværksættere og virksomheder.

I de kommende fire år bliver en stor del af erhvervsrådets fokus på at udfolde erhvervspolitikken – særligt inden for fokusområderne Forretningsudvikling og Iværksætteri, hvor erhvervsrådet allerede er den primære aktør.

Turismen i fokus

I foråret kan erhvervsrådet samtidig se frem til at blive en medarbejder mere i sekretariatet, når Niels Frederik Lund starter som erhvervskonsulent med fokus på turisme pr. 1. april, hvor han skal arbejde med at udfolde erhvervsrådets turismeindsats:

– Fra 2019 er vores turismeindsats fokuseret på turismen som erhverv, og vi vil via en kortlægning af værdikæder og erhvervspotentialer arbejde på at realisere de potentialer med udgangspunkt i vores eksisterende virksomheder og via tiltrækning af virksomheder ude fra, fortalte erhvervschef Thomas Christensen.

Økonomien skal styrkes

Erhvervschef Thomas Christensen kunne på generalforsamlingen fremlægge et regnskab med et knebent overskud på 52.000 kr. Han lagde dog ikke skjul på, at Stevns Erhvervsråds økonomi er stram, og fra 2021 kommer der til at mangle midler, når erhvervsrådets sekretariatsopgave for Udvikling Stevns reduceres i overgangsårene mellem to programperioder. Derfor vil bestyrelse og sekretariat i det kommende år fokusere ekstra på at styrke erhvervsrådets økonomi og bl.a. prøve på at øge tilgangen af medlemmer, som har ligget stabilt på omkring 220 medlemmer i det sidste år.

Formand og næstformand bytter plads

På generalforsamlingen var fem bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand Charlotte Mannstaedt fra Hansen Kitchen, Næstformand Lars Warm fra Danske Idrætssvømmehaller samt medlemmerne Jimmy Schrøder fra Flemming Schrøder A/S, Lea Ahrenkiel-Frellsen fra Frellesen ApS samt advokat Finn Rasmussen. Alle fem blev genvalgt til bestyrelsen. På den efterfølgende konstituering blev Lars Warm valgt som ny formand, mens Charlotte Mannstaedt blev valgt som næstformand.

Som suppleanter blev Henrik Frost, Frost El-teknik genvalgt ligesom Jens Hansen fra Livsnyder og Bonderøv blev valgt.

Læs hele referatet fra den ordinære generalforsamling her

 

 

Findes ÅRETS HÅNDVÆRKER 2019 i Strøby Egede?

KM Byg Valløby ApS med Kim Mortensen i spidsen er finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER 2019.

Lokal Total Entreprenør er finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019. Det er en glad Kim Mortensen der har modtaget nyheden om, at KM Byg Valløby ApS er finalist til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ i kategorien Årets Total Entreprenør (0-4 ansatte). Vinderne af den eftertragtede pris kåres den 10. og 11. april 2019 i Cirkusbygningen i København.

En stolt mand

Kim Mortensen fra KM Byg Valløby ApS fortæller hvordan han fandt ud af at de var blevet finalist:

– Jeg stod ude hos en kunde og skiftede tagplader, da der tikkede en mail ind på telefonen. Da jeg så at

der stod ”Tillykke med din finalistplads” i emnefeltet, blev jeg simpelthen så glad! Jeg er overrasket, for jeg havde slet ikke turde at håbe på en plads, men også enormt glad for at få det skulderklap fra mine kunder. Jeg er en stolt mand, det må jeg sige.

Det kræver en god kundeservice at nå finalen

Virksomheden er blandt de i alt 238 håndværksfirmaer fordelt på 27 forskellige kategorier, som har fået de højeste ratings fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen www.anmeld-haandvaerker.dk, der danner baggrund for kåringerne af ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019.

– Dagligt har vi fuld fokus på at yde den perfekte kundeservice, da vi ved at det afspejles i de anmeldelser vi får fra kunderne. Derfor er vi naturligvis stolte over at opnå denne anerkendelse, som en finalist plads til ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019 er udtryk for, fortæller Kim Mortensen som står i spidsen for KM Byg Valløby ApS.

De bedste håndværkere har succes

Mere end 5.000 håndværksfirmaer har fået anmeldelser på anmeld-haandvaerker.dk. Alle vurderes løbende af deres kunder på fem parameter – aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning.

– Det er ottende gang, vi ser en positiv udvikling, fortæller Peter Birkelund, der er medstifter af bygogbolig.dk, som står bag både www.anmeld-haandvaerker.dk og ÅRETS HÅNDVÆRKER™ 2019 og fortsætter:

– Fremgangen er størst på aftale området, hvor karakteren nu ligger på flotte 4,84 ud af en skala der går til 5,00. Samlet set er gennemsnittet fortsat 4,77 som var rekorden fra sidste år. Det går således fortsat fremad for håndværkerne, som bliver stadigt bedre til at levere den gode serviceoplevelse hos kunderne.

Ser frem til den store aften

– Jeg glæder mig til en festlig aften i Cirkusbygningen og håber selvfølgelig at jeg kommer hjem med vinder-statuetten. Den vil se godt ud på kontoret, fortæller Kim Mortensen fra KM Byg Valløby ApS med et smil.

Din Tøjmand modtager ny CSR-pris

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd uddelte 13. marts en ny pris til dette års erhvervstræf: CSR-prisen for Stevns. Vinder af prisen blev Din Tøjmand i Store Heddinge.

’CSR-prisen er vigtig – og derfor er jeg også rigtig glad for at få den anerkendelse, der er at modtage prisen. Men det vigtigste er, at vi kan gøre en forskel og hjælpe nogen, som har brug for en hjælpende hånd. Det synes jeg, at vi har overskud til i butikken, og det skyldes i høj grad også mine dygtige kolleger, som til daglig gør en kæmpe indsats,’ fortæller en glad, Thomas Elberg, der driver Din Tøjmand i Store Heddinge.

Din Tøjmand modtog prisen for det store sociale engagement og ansvar, butikken har taget i arbejdet for at hjælpe en kollega med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Borgeren har været ansat i praktik og har haft delvise lønnede timer i 2018 og 19. Det var Stevns Kommune, der i sin tid henvendte sig til Din Tøjmand, som fra dag ét har taget et imponerende socialt ansvar og udvist stor omsorg, fleksibilitet, forståelse for og tro på, at det kunne lykkedes.

Anerkendelse for det sociale ansvar

Det er første år, at CSR-prisen overrækkes til det Stevnske erhvervsliv. Prisen skal fremover uddeles årligt, og den skal gå til virksomheder, som viser et socialt ansvar udover det sædvanlige.

Mikkel Lundemann Rasmussen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, udtaler:

’Det glæder mig, at vi med CSR-prisen får mulighed for at anerkende de virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. For de gør et kæmpe arbejde, og de gør en stor forskel for de borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, ved at give dem en ny chance og tage dem under sine vinger.

De kan give borgerne noget, vi som myndighed alene, ikke kan. Stevns Kommunes Jobcenter arbejder hårdt på at give borgere med psykiske, fysiske og sociale udfordringer den fornødne hjælp og støtte for at komme ind på arbejdsmarkedet og få en stabil hverdag. Men det er i samarbejdet med virksomhederne, at det virkelig rykker. For det er ude på arbejdspladsen, at borgerne får en hverdag at stå op til, et fagligt socialt fællesskab, og hvor de netop kan opleve en mening og et nyt formål i tilværelsen.’

Tre virksomheder var nomineret

Udover Din Tøjmand var yderligere to virksomheder nomineret til CSR-prisen: En af dem er Adamsen A/S – en tække- og tømrervirksomhed, som Stevns Kommune gennem mange år har haft et tæt samarbejde med. Virksomheden har over en lang årrække haft forskellige lærlinge og medarbejdere med faglige, fysiske og sociale udfordringer i praktikker og senere ansættelser.

Den anden er landmand, Bo Drews Henriksen, som blev nomineret for sin store indsats overfor en udsat borger. Bo har taget borgeren under sine vinger. Han har hjulpet med at sætte de rette rammer for borgeren og støttet ham i at opretholde en stabil hverdag.


Fakta om CSR-prisen:

Stevns Kommune har nomineret virksomhederne, og vinderen er udpeget af bestyrelsen for Stevns Erhvervsråd.

Der er tre kriterier, som skal være opfyldt til at komme i betragtning af CSR-prisen:

  • Virksomheden skal være bosat i Stevns Kommune.
  • Virksomheden giver mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance.
  • Virksomheden skal bidrage til, at mennesker oplever positive forandringer i deres liv.

Kilde: Stevns Kommune

Adamsen A/S er Årets Virksomhed

Både De Forende Dampvaskerier Store Heddinge og Gymnastikefterskolen Stevns var i spil til kåringen som Årets Virksomhed i Stevns Kommune, men det blev tømrer- og tækkevirksomheden Adamsen A/S, som endte med at vinde prisen til Erhvervstræf ’19. De to ejerledere Henrik Nielsen og Niels Freitag tog overraskede og taknemlige imod statuetten til store klapsalver fra salen.

– Niels og jeg vil gerne sige tak for denne her utrolig flotte nominering. Det havde vi slet ikke regnet med og overhovedet forestillet os, for vi synes, der er så mange gode virksomheder på Stevns, så det er helt vildt det her, lød det fra en overvældet Henrik Nielsen som benyttede lejligheden til at takke for den store støtte, de både har oplevet fra Stevns Erhvervsråd og fra lokalsamfundet.

Erhvervschef Thomas Christensen, som overrakte prisen, beskrev den 15 mand store virksomhed som både veldrevet og velrenommeret. I sin tale fremhævede han især virksomhedens arbejde med produktudvikling som en del af begrundelsen for at kåre den til Årets Virksomhed. Niels Freitag og Henrik Nielsen har gennem et par år arbejdet på at udvikle en særlig vinkelskinne, som de i 2018 tog patent på og fik sat i produktion i deres nye virksomhed Angle.design, som de driver sideløbende med tømrervirksomheden. De har bevidst valgt, at skinnerne skal samles på værkstedet ved Havnelev for at bevare lokale arbejdspladser.

– Sådan en udviklingsorienteret indstilling og indsats og vilje til både at bevare og investere i at gå nye veje fortjener at blive fremhævet som et forbillede for andre, som ønsker at arbejde seriøst med udvikling af egen virksomhed og produktudvikling, sagde erhvervschef Thomas Christensen.

Angle.design er på kort tid blevet en stor succes, som sælges over hele landet og er på vej ind på det svenske marked. Den nye virksomhed har givet plads til at ansætte tre medarbejdere i fleksjob. At tage et socialt ansvar er dog ikke nyt i Adamsen, som igennem 20 år har inkluderet medarbejdere med fysiske og psykiske udfordringer, hvorfor virksomheden også var nomineret til kommunens nye CSR-pris. Prisen, som for første gang blev uddelt på årets Erhvervstræf, gik dog i stedet til Din Tøjmand Store Heddinge.

Læs om vinderen af CSR-prisen

Om prisen

Stevns Erhvervsråd har siden 2016 uddelt prisen Årets Virksomhed for at hædre kommunens virksomheder, som bidrager med vækst, arbejdspladser og engagement.

I år blev prisen for første gang uddelt på det årlige Erhvervstræf i samarbejde med Stevns Kommune.

Borgere eller erhvervsdrivende fra Stevns kan sammen med Stevns Erhvervsråds sekretariat indstille kandidater til begge priser til erhvervsrådets bestyrelse, der vælger en vinder efter en votering.

Alle kandidater er blevet bedømt ud fra kriterierne:

– Virksomheden er placeret i Stevns Kommune og er over 3 år gammel.

– Virksomheden har en sund økonomi, oplever stabil vækst og skaber arbejdspladser.

– Virksomheden sætter Stevns på landkortet og er en god ambassadør for kommunen.

– Virksomheden bidrager til lokalsamfundet med engagement, ansvarlighed, visioner og idéer.

Tidligere vindere af prisen er: KALK (2016), DK-Miljø (2017) og Rødvig Ferieby (2018).

The Norrmans er Årets Iværksætter

Lars og Anna Norrman modtog prisen som Årets Iværksætter 2019, da Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune holdt Erhvervstræf '19.

Det er blot halvandet år siden, at Anna og Lars Norrman købte en ældre landejendom ved Klippinge for at omdanne det til B&B. Siden har de knoklet for at omdanne det tidligere kunstnerhjem til et eksklusivt overnatningssted, hvor de besøgende kan opleve parrets sans for indretning, design og gastronomi. Det hårde arbejde blev onsdag aften belønnet, da de modtog prisen som Årets Iværksætter 2019 ved Stevns Erhvervsråds og Stevns Kommunes Erhvervstræf.

– Vi vil gerne takke hele Stevns som har været en kæmpe støtte, vi vil takke Stevns Kommune og alle indbyggerne i Taastrup by. Alt har været helt, helt fantastisk, så tusind, tusind tak sagde Lars Norrman glad.

The Norrmans Boutique B&B har kun haft åbent for gæster en enkelt sæson, men har fra start været næsten fuldt booket. Gæsterne kommer langvejsfra for at opleve det unikke B&B, hvilket bl.a. skyldes Lars og Annas forbilledlige evne til at inspirere og involvere deres 25.000 følgere på Instagram.

Netop de to iværksætteres evne til at opbygge relationer på de sociale medier blev fremhævet af Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen, som overrakte prisen til de to iværksættere med følgende ord:

– Tak fordi I valgte Stevns som et oplagt sted at tiltrække getaway-gæster fra hele norden, og tak fordi I påtager jer rollen som ambassadører for både Stevns og moderne turisme-forretning så seriøst. Godt gået!

I kategorien ’Årets Iværksætter’ var de øvrige nominerede rengøringsvirksomheden Renthjem.NU og Fitnesscenteret Fit&Sund Stevns, som også modtog rosende ord og klapsalver fra salen.

Om prisen

Stevns Erhvervsråd har siden 2016 uddelt prisen Årets Iværksætter for at hædre de mennesker, der tør springe ud som iværksættere og som er en inspiration og et forbillede for andre med iværksætterdrømme.

I år blev prisen for første gang uddelt på det årlige Erhvervstræf i samarbejde med Stevns Kommune.

Borgere eller erhvervsdrivende fra Stevns kan sammen med Stevns Erhvervsråds sekretariat indstille kandidater til begge priser til erhvervsrådets bestyrelse, der vælger en vinder efter en votering.

Alle kandidater er blevet bedømt ud fra kriterierne:

– Virksomheden er placeret i Stevns Kommune og er under 3 år gammel.

– Virksomheden har en sund økonomi og oplever stabil vækst, hvor ejer som min. kan leve af sin virksomhed.

– Virksomheden bygger på en god forretningsidé.

– Virksomheden er et forbillede for andre iværksættere.

Tidligere vindere er: Cloud Nine (2016), Magical Weddings (2017) og Madhuset Algade (2018).

Månedens Virksomhed – CL Teknik

Claus Larsen med hans medarbejdere Camilla og Alice foran CL Teknik i Hårlev, som sælger og servicerer udstyr til hydraulik og pneumatik samt løftegrej.

CL Teknik har siden 1995 lavet tusindvis af hydraulikslanger fra deres base i Hårlev. Nu har ejeren, Claus Larsen, åbnet endnu en afdeling I Vordingborg for at kunne servicere de entreprenørmaskiner, der skal bygge Storstrømsbroen.  

Når byggeriet af den kommende Storstrømsbro går i gang, er det med deltagelse fra Stevns. Claus Larsen fra CL Teknik i Hårlev har netop åbnet en afdeling i Vordingborg for at være tæt på det store byggeri.

CL Teknik er specialister i hydraulik, pneumatik og løftegrej, som de sælger og servicerer. Det er typisk hydraulik eller pneumatik, der får dele i en maskine til at bevæge sig ved at overføre energi gennem en slange med væske eller luft under tryk. Når de tonstunge entreprenørmaskiner snart går i gang med byggeriet af den cementfabrik, der skal støbe elementer til Storstrømsbroen, bliver der brug for CL Teknik til at lave slanger til maskinerne.

Claus er ikke uvant med brobyggeri. Inden han startede som selvstændig, var han bl.a. involveret i byggeriet af Storebæltsforbindelsen, hvor han arbejdede med hydraulik på de store boremaskiner, der banede sig vej under havbunden.

– Da hele det projekt var stoppet, syntes jeg, at der skulle ske noget nyt i mit liv. Så jeg gik ind til direktøren og sagde, at jeg gerne vil starte som forhandler af Parker hydraulikudstyr på Sjælland og Lolland Falster, fortæller Claus.

Direktøren var ikke glad for at miste en god medarbejder, men bakkede op om Claus. Det blev starten på HF Teknik i 1995, som senere blev til CL Teknik – igennem alle årene med det store amerikanske hydraulikfirma, Parker, som en stærk partner i ryggen.

– Parker er jo en af de markedsledende inden for hydraulik og pneumatik og fluid power. Det er et amerikansk firma med 50.000 ansatte, som har rødder i hele verden, forklarer Claus, mens han demonstrerer, hvordan en slangepresser, som monterer slangen til en fitting af metal, fungerer:

– Mange andre systemer kræver, at du går ind i nogle pressemålstabeller og finder de mål, du skal presse på, og at du stiller maskinen på det korrekte pressemål. Den del springer vi over i Parker, for i vores pressesystem ligger pressemålet nede i matricesættet, og det gør det både mere enkelt og sikkert, forklarer Claus.

Netop sikkerhed er afgørende inden for hydraulikbranchen, hvor slangerne skal kunne tåle voldsomme tryk, og hvor det kan have voldsomme konsekvenser, hvis slangerne ryger af. Derfor er Parker et af de foretrukne mærker i branchen.

claus-larsen-cl-teknik-haarlev-kontor

Det skal være et menneske du møder

Claus har gennem årene fået opbygget en solid virksomhed med mange loyale kunder over hele Sjælland og Lolland-Falster som bl.a. tæller entreprenører, landbruget, industrien, vognmænd, lokalbaner, DSB samt det offentlige.

Udover salg af hydraulik- og pneumatikkomponenter samt fremstilling af slanger, sælger CL Teknik bl.a. også slangepressere og filteranlæg, som kan rense den olie, som er i hydraulik-anlæggene. Et andet ben i forretningen er salg og eftersyn af løftegrej, som Claus også forventer kommer til at udgøre en pæn del af forretningen i Vordingborg, når kranerne skal i gang med byggeriet.

Omdrejningspunktet for CL Teknik er den personlige betjening af kunderne og den gode service.

– Jeg kan godt lide denne her personlige kontakt. Det skal være et menneske man møder ude ved disken, og vi skal give en god service. vi har mange kunder, der godt kan lide at bruge os, fordi de ved, at der sker noget, når de spørger os om noget, fortæller Claus, som gerne vil give kunderne den samme gode service i afdelingen i Vordingborg.

cl-teknik-vaerksted-hydraulik-slanger-alice

Hånden på kogepladen

Sammenlignet med de kæmpestore konsortier, som skal bygge Storstrømsbroen, er CL Teknik en ganske lille spiller. Udover Claus består virksomheden i Hårlev af hans mangeårige medarbejder Alice samt Camilla som er ved at blive lært op i butikken, Michelle som opdaterer CL Teknik’s webshop og hustruen Nenna, som står for bogføringen i hendes egen bogføringsvirksomhed. Seneste medarbejder er Jesper, som er første mand i den nye afdeling i Vordingborg, som han får det daglige ansvar for.

På trods af den lille størrelse, mener Claus alligevel, at CL Teknik har gode muligheder for at komme med i brobyggeriet, fordi de har Parker i ryggen, som leverer maskiner og udstyr til afdelingen i Vordingborg.

– Vi kører nok også lidt mere på, end man kunne forvente, sortiments- og maskinmæssigt. Der liner vi op til at kunne tilbyde den fulde pakke fra starten, forklarer Claus.

Hvert minut, en ødelagt slange sætter en maskine ude af drift, koster penge. Derfor kommer der til at være døgnservice i butikken i Vordingborg og tilkaldevagt til 8 biler, som står for fejlfinding og montering.

– Når først det kører dernede, så skal vi være der, og så har vi hånden på kogepladen hele tiden. Vi skal kunne løse opgaverne hurtigt. Vi skal til eksamen hver dag dernede, fortæller Claus.

cl-teknik-vordingborg-jesper-lehmann
Jesper Lehmann får det daglige ansvar for CL Tekniks nye afdeling i Vordingborg.

Ikke en pludselig indskydelse

At åbne afdelingen i Vordingborg er ikke en pludselig indskydelse. Claus har igennem flere år deltaget i møder om byggeriet af den kommende Femern Bælt forbindelse, og for 7-8 år siden hørte han første gang tale om byggeriet af en ny Storstrømsbro.

– Og så sagde jeg til mig selv, at jeg synes det kunne være sjovt at afslutte mit aktive virke med at være med på Storstrømsprojektet, fordi jeg også havde deltaget i Storebæltsprojektet tidligere, forklarer Claus.

Claus kunne godt vælge at læne sig tilbage og nyde de sine sidste aktive år i Hårlev uden alt det arbejde, som en ny afdeling fører med sig, men Claus er ikke bange for en udfordring, og han glæder sig til at komme i gang i Vordingborg.

– Vi får noget at lave, det er jeg helt sikker på. I princippet kunne det godt blive den afdeling, der blev størst, men nu må vi se, jeg springer ud i det i hvert fald. Vi ved ikke, hvor meget vi får at lave, men vi ved i hvert fald, at vi kan lave et par arbejdspladser dernede. Det kan også godt være, at det bliver til mere, lyder det fra Claus, som snart inviterer til Åbent Hus/reception i de nye lokaler i Vordingborg.

Du kan læse mere om CL Teknik på www.cltshop.dk eller følge virksomheden på www.facebook.com/ClTeknikAps/

Arrangement for erhvervslivet på Snurretoppen: VIP-kort, vin og gratis film

Den 20. marts kan du både blive klogere på, hvordan din virksomhed kan samarbejde med Snurretoppen og hygge dig med et glas vin eller øl og en gratis film i biografen.

Den 20. marts kl 19.30 inviterer Mødestedet Snurretoppen erhvervslivet med ægtefæller til et spændende arrangement for at fortælle om hvilke muligheder, der er for samarbejde mellem virksomheder og Snurretoppen i form af VIP-kort og reklamer.

Som samarbejdspartner er du med til at støtte eksistensen og udviklingen af Snurretoppen, som er et vigtigt lokalt samlingspunkt, som både rummer biograf, kulturhus og galleri, og også har faciliteter til kurser og møder.

På mødet vil Snurretoppen være vært ved et glas vin,øl eller lign.
Der vil derudover blive orienteret kort om biografens øjeblikkelige situation, lige som du kan se, hvordan de aktuelle reklamer ser ud.

Mødet slutter med gratis visning af en spændende film.

Meld dig til:

Meld dig til med antal deltagere til Karsten Visby på 20477330 eller helst på visby@visby.dk

Læs mere om dine samarbejdsmuligheder med Snurretoppen

Stor ros til lokale leverandører på Udbudsmøde ’19

Stevns Kommune inviterer hvert år til udbudsmøde, for at gøre kommende bygge- og anlægsopgaver synlige og tilgængelige for lokale leverandører

Et rekordstort antal erhvervsdrivende fra Stevns og omegn var i slutningen af januar mødt op på Store Heddinge Rådhus på kommunens og Stevns Erhvervsråds årlige udbudsmøde. Her benyttede kommunen lejligheden til at rose sine mange lokale leverandører.

Udbudsmødet, hvor Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd præsenterer erhvervslivet for kommende bygge- og anlægsopgaver, er vokset i popularitet år for år – i år havde hele 75 deltagere meldt deres ankomst.

Centerchef for Teknik og Miljø, Birgitte Nielsen og Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd bød de mange deltagere velkommen, inden Jesper Boesen, som er leder af Stevns Ejendomme, indledte præsentationen, som i første omgang handlede om kommunens udbudspolitik.

– Vi har stor fokus på at udbyde opgaverne på en måde, så vores lokale virksomheder kan byde ind, og at opgaverne er synlige for jer, og det er en af grundene til, at vi holder det her udbudsmøde, forklarede Jesper Boesen, som understregede, at kommunen dog først og fremmest varetager borgernes interesse i forhold til at vælge leverandører, som kan tilbyde opgaverne til en god pris og i en ordentlig kvalitet.

– Men I byder ind med gode priser og gør et ordentligt stykke arbejde, så det er super godt for os og for borgerne på Stevns, roste Jesper Boesen, som takkede de lokale leverandører for et godt samarbejde.

Medarbejdere fra Stevns Ejendomme var mødt talstærkt frem til udbudsmødet og benyttede lejligheden til at få en god snak med de erhvervsdrivende.
Medarbejdere fra Stevns Ejendomme var mødt talstærkt frem til udbudsmødet og benyttede lejligheden til at få en god snak med de erhvervsdrivende.

Nye virksomheder er velkomne

For at være opmærksom på, hvor mange udbud, som går til Stevns’ erhvervsliv, registrerer Stevns kommune hvert år, hvor mange opgaver som havner hos virksomheder i og uden for kommunegrænserne. I 2017 gik hele 67,4% af opgaverne til virksomheder fra Stevns, men i 2018 var tallet faldet til 44,85%, hvilket især skyldes at årets største opgave – byggeriet af Sydstevnshallen – gik til en virksomhed uden for kommunen.

– I kroner og øre er vi dog tæt på at have brugt det samme beløb på lokale leverandører som sidste år, fortalte Jesper Boesen med henvisning til, at 18,9 mio. kr. sidste år gik til lokale leverandører mod 22,4 mio. kr. i året før.

I 2019 har Stevns Kommune afsat ca. 27. mio. kr. til bygge og anlægsopgaver, som Jesper Boesen præsenterede på Udbudsmødet. Det drejer sig bl.a. om udskiftning af vinduer og renovering af facader på den gamle del af Rådhuset og renovering af Hotherskolens SFO og Store Heddinge Bibliotek, samtidig med at Boesdal Kalkbrud skal gøres klar til byggeriet af det kommende besøgscenter bl.a. med el og vand.

Medarbejdere fra Stevns Ejendomme var mødt talstærkt frem til udbudsmødet og benyttede lejligheden til at få sig en snak med de mange erhvervsdrivende og lære nye virksomheder at kende.

– Vi kender efterhånden en del af jer rigtig godt, men unge og nye virksomheder er meget velkomne til at ringe til os, så vi kan tage et møde, hvor I kan præsentere jer. Vi vil nemlig gerne have masser af lokale virksomheder at handle med. Det er både til gavn for os, jer og Stevns’ borgere, sluttede Jesper Boesen.

Hent præsentationen fra udbudsmødet

Læs mere om Stevns Kommunes udbud 

 

 

Stevns Erhvervsråd præsenterer ny erhvervskonsulent med fokus på turisme

Niels Frederik Lund starter 1. april som ny erhvervskonsulent med fokus på turisme.

Stevns Erhvervsråd kunne på Verdensarv Stevns’ og erhvervsrådets nytårskur  løfte sløret for den nye erhvervskonsulent med fokus på turisme.

Første april byder erhvervsrådet velkommen til Niels Frederik Lund, som har 15 års erfaring med turisme fra Danmark, Tyskland, England, New Zealand, Ecuador og Kina.

– Vi har fået mange kvalificerede ansøgninger til stillingen, og vi har valgt en kandidat som kommer med mange års erfaring i at udvikle og brande turismedestinationer, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

Niels Frederik Lund har bl.a. en Ph.d i Tourism Management fra England og en MBA i international Tourism fra Tyskland foruden en Cand.Mag. i Historie og Film & TV fra Danmark.

I sin karriere har Niels Frederik Lund arbejdet med at udvikle strategier for flere turistdestinationer og i de seneste år har han delt ud af sin store viden om turisme, events og markedsføring som underviser på universiteter i England, Danmark og Kina.

– Han kommer med en stor faglig viden om, hvordan turismevirksomheder kan skabe øget økonomisk vækst, og den viden er rigtig brugbar, når han skal ud og vejlede vores virksomheder og bidrage til at skabe flere overnatningsmuligheder, fortæller formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Mikkel Lundemann Rasmussen, som var med i ansættelsesudvalget.

Opgaverne spænder bredt

Stillingen som erhvervskonsulent med fokus på turisme er permanent og fuldt finansieret af Stevns Kommune. Niels Frederik Lund kommer i sit nye job til at have en varieret arbejdsdag, hvor opgaverne spænder bredt:

– En væsentlig opgave består i at hjælpe vores virksomheder og iværksættere indenfor turismebranchen med forretningsudvikling, konceptudvikling, produktudvikling og synlighed, så virksomhederne bliver så stærke og veldrevne som muligt, forklarer Thomas Christensen.

Niels Frederik Lund kommer samtidig til at indgå i forskellige erhvervsrettede turismeprojekter, ligesom han skal skabe et tættere samarbejde på tværs af turismeaktørerne og indgå i turistsamarbejdet med Stevns Kommune, Sydkyst Danmark, Verdensarv Stevns og øvrige turismeaktører.

 

 

 

Arrangementer

Mon 27
Se flere

Nye medlemmer