Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
Stevns Erhvervsråd
phones ad code
Authors Posts by Signe Kjærbølling

Signe Kjærbølling

297 POSTS 0 COMMENTS
Signe Kjærbølling er ansat i Stevns Erhvervsråd som kommunikations- og marketingkonsulent, hvor hun sidder med det daglige ansvar for al kommunikation og markedsføring. Hun har været i erhvervsrådet siden juni 2013. Kontakt Signe på e-mail: signe@stevnserhvervsraad.dk

Nytårshilsen fra Stevns Erhvervsråd 2020

Kære medlemmer af Stevns Erhvervsråd og andre gode kræfter i Stevns

Rigtigt godt nytår til alle! Det skal være det største ønske her fra sekretariatet og bestyrelsen i erhvervsrådet, og det ønske går særligt ud til alle jer, der har påtaget jer det store ansvar at drive og udvikle egen virksomhed. I skaber arbejdspladser, investeringer og bidrager til at løfte Stevns som et attraktivt område. Også et særligt nytårsønske til jer, som er med til at støtte op om erhvervslivet og erhvervsudviklingen.

Her nu med begge ben inde i 2020 ser vi tilbage på et godt år og frem mod et nyt og spændende. Det forgangne år bød på ny erhvervspolitik for Stevns, som erhvervsrådet, erhvervslivet og Stevns Kommune har lavet i et stærkt samarbejde. Det giver fælles indsats og sikrer, at vi får holdt fokus på de rigtige områder og prioriteret de rigtige indsatser. De indsatser er vi i fuld gang med at levere på. Stevns Kommune har hovedansvaret for fokusområderne ”Løsningsorienteret sagsbehandling” og ”Fysisk og digital infrastruktur”, mens erhvervsrådet er i førersædet omkring ”Iværksætteri” og ”Forretningsudvikling for virksomheder”. Sammen skal vi så finde en måde at løfte ”Profilering og synlighed” af Stevns på. Strategien er gældende for 2019-2022, og der er en masse indsatser, som vi skal og vil forfølge under de fem fokusområder i de kommende år.

I Stevns Erhvervsråd ligger de mange ejerledere, vi har i kommune vores hjerte nært. Ejerlederne har taget springet og ansvaret for at drive privat virksomhed, og det er de private virksomheder – det private erhvervsliv – der finansierer vores samfund og vores velfærd. De mennesker, der har taget det på sig, de fortjener vores indsats. Derfor er det også vores fornemmeste opgave, at hjælpe, inspirere og uddanne ejerledere til at skabe den virksomhed, som de ønsker, og som de og Stevns fortjener. Derigennem kan vi udvikle Stevns som attraktivt erhvervsområde med levedygtige virksomheder, der skaber arbejdspladser. Derfor foregår meget af vores arbejde også en-til-en mellem vores konsulenter og virksomheden, og er måske ikke en så synlig indsats, hvis ikke man er meget tæt på erhvervsrådet. Heldigvis vælger mange af jer virksomhedsejere at tale højt om den positive forskel, som vi har været med til at gøre for jer, og det skal I have en stor tak for. Det er vigtigt i forhold til beslutningstagere, men det er særligt vigtigt, at viden om erhvervsrådets kompetencer til at hjælpe de stevnske virksomheder, bliver kendt af så mange virksomheder som muligt. Vi prøver at give ejerlederne den viden, de har brug for, og vi bringer dem sammen med andre, så de kan realisere deres og virksomhedens fulde potentiale. Vi er tæt på virksomhederne og går så langt, som de har brug for, for at skabe bæredygtige virksomheder og arbejdspladser i Stevns.

Vi har mange bolde i luften – rigtigt mange – og jeg skal ikke trætte med dem alle, men jeg vil gerne dele nogle af vores hovedindsatser i 2019, som rækker ind i 2020 og videre, men jer.

 

Netværk for iværksættere og virksomheder

I 2019 satte vi særligt fokus på at bringe virksomheder sammen i grupper og netværk. Når vi er sammen, opstår nye samarbejder, nye tanker og ideer og i det hele taget nyt muligheder for alle. I 2019 bidrog vi til etableringen af Netværk for B&B-virksomheder, virksomhedsnetværk med afsæt i Cykelturistforeningen omkring Donkey Bike, virksomhedsnetværk af kunstnere, brugskunsthåndværkere og snedkere omkring VÆRK 21 på Rødvig Havn, virksomhedsnetværk omkring etableringen af Stevns Andelsbryggeri, håndværkergruppe omkring enmandshåndværksvirksomheder, virksomhedsgruppe for produktionsvirksomheder med CNC-styrede maskiner og netværk for virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. I 2020 kommer vi til at arbejde videre med den strategi, for vi kan se, at den virker. Det er ikke alle netværk og grupper, som udvikler sig til formelle netværk, men relationerne og dialogen mellem virksomhederne består – det handler om at tage det med videre, som giver mening.

 

RaketVækst

I 2019 afholdt vi to omgange af vores succesforløb RaketVækst i samarbejde med Erhvervshus Sjælland (tidligere Væksthus Sjælland). Her er vi også med til at bringe virksomheder sammen med udvikling for øje. RaketVækst er så godt et produkt, at vi igen i 2020 kører med to omgange af forløbet for virksomheder, der gerne vil arbejde udviklings- og mulighedsorienteret med deres forretning. Forløbet bringer øget fokus, øget indtjening, mere ro på ledelsen og styringen af virksomheden samt nyt netværk og nye muligheder. Har du ikke været afsted, bør du overveje det.

 

Startup Stevns

Vi har en lang tradition for succesfuldt iværksætteri i Stevns. Det er en succes, som vi gerne vil fastholde og udbygge, og vi åbnede derfor i efteråret sammen med Stevns Kommune Startup Stevns på Hårlev Bibliotek. Her har iværksættere og små virksomheder mulighed for gode lokaler til opstarten og driften af deres virksomhed og mulighed for i et samarbejde med andre ligesindede at udvikle deres forretning. Erhvervsrådet byder ind i det gode miljø og i udviklingen af virksomhederne. Det er målet i de kommende år både at etablere flere lignende miljøer og samtidig understøtte private initiativer på området.

 

Iværksætteri på skoleskemaet

I 2019 lykkedes det også at opfylde en ambition, som har levet i erhvervsrådet længe – vi er i gang med at sætte iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen i Stevns. I projektet har lærere og virksomheder i samarbejde udviklet undervisningsforløb for elever i udskolingen – forløb, der så småt starter op her i første halvår 2020. Erhvervsrådet har været afgørende i udarbejdelsen af projektet, der har ført til finansiering af det. Vi har sparret med de deltagende skoler omkring implementering af projektet, og skaffet de deltagende virksomheder i projektet – og en kæmpe tak til dem, for det store arbejde. For os er det vigtig at holde den røde tråd i projektet, hvor virksomhedsejernes personlige og faglige kompetencer er omdrejningspunktet for det undervisningsmateriale, der skal udarbejdes, så eleverne får snuset optimalt til iværksætteri og erhvervsliv.

 

Turisme

I 2019 opstartede vores ny turismeindsats, som forsætter stærkt i 2020. Vi fik en ny erhvervskonsulent med fokus på turisme – Niels Frederik Lund – som straks i samarbejde med vores turismevirksomheder fik udarbejdet en værdikædeanalyse af turismen i Stevns. Sammen med en ny turismepolitik for Stevns Kommune har vi nu et solidt udgangspunkt for at bygge videre på et af vores største potentialer for vækst, og her spiller erhvervsrådets indsats en afgørende rolle. Vi arbejder primært for at skabe samarbejder i branchen, så vi kan udbyde flere og bedre oplevelser til turisterne, vi arbejder for flere og mere synlige overnatningssteder og understøtter den gode base, som allerede er her, og vi arbejder målrettet med enkelte aktører præcist, som vi også gør det i andre brancher. Og, så er vi garant for, at der også bliver tænkt kommercielt i turismeudviklingen i Stevns.

 

Samarbejdet med Verdensarv Stevns

Erhvervsrådet har tæt samarbejde med Verdensarv Stevns om at drive og udvikle Partnerprogrammet – et formaliseret netværk af virksomheder, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker at støtte op om og være en del af Stevns Klint som verdensarv. Samarbejdet er ikke nyt, men vi arbejder fortsat på at styrke momentum i gruppen af aktive virksomheder og foreninger i Partnerkredsen. Der er fokus på bæredygtighed og bæredygtig turisme, et tema partnerne virkelig har taget til sig. Flere af de netværksdannelser, der har været understøttet af Stevns Erhvervsråd i 2019, er udsprunget direkte eller indirekte af partnernetværket – stor cadeau til Verdensarv Stevns for at stå i spidsen for at drive et partnerprogram med så stor tilslutning fra virksomhederne i området.

 

Samarbejdet med Stevns Kommune

Vi har et godt samarbejde med mange dedikerede medarbejdere og politikere i Stevns Kommune. Vi er glade for, og har også opfordret til, at der kom et politisk udvalg målrettet vores indsatsområder arbejdsmarked, erhverv og turisme. Vi er også glade hver gang vi tager på virksomhedsbesøg sammen med borgmesteren, udvalgsformanden og repræsentanter for forvaltningen i kommunen. Det er vigtigt, at kommune og erhvervsliv mødets, og vi er glade for de pæne ting, som I der får besøg, ofte siger om erhvervsrådet.

Kommune, erhvervsråd og erhvervsliv mødes også på flere årlige møder, som Erhvervstræf, bygge-anlægsmødet, branchemøder og til gruppemøder f.eks. forud for kommunens miljøinspektioner. I 2020 vil vi fortsat være aktive omkring disse møder – ved dialog og samarbejde kommer vi længere. Stevns Kommune står stærkt i denne indsats, og det var en velfortjent fremgang i DI’s analyse af erhvervsklimaet.

 

Et stærkt erhvervsråd

I 2020 kommer vi også til at arbejde for at styrke erhvervsrådet yderligere på medlemssiden og på at styrke erhvervsrådet økonomisk. Vi er på den gode side af 200 medlemmer, men vi vil gerne se, om det skulle være muligt at blive 300 fremadrettet. Det ville være et meget flot tal for Stevns, så det skal være målet – et mål, som vi naturligvis gerne vil have alles hjælp til at nå!

Vi kigger aktivt efter partnere og finansieringskilder til erhvervsudviklingsprojekter, så vi kan udvide vores aktiviteter yderligere. Her er der muligheder i det nye erhvervsfremmesystem, som kom i drift i 2019, og der er muligheder i vores gode samarbejde med vores kollegaer i de andre kommuner i regionen og med Erhvervshus Sjælland. Det er netop sammen med erhvervshuset, at vi driver et netværk for yngre vækstorienterede ejerledere på tværs af Region Sjælland. Den indsats bringer udover penge også kompetenceudvikling og netværk til sekretariatet i erhvervsrådet, og så har vi selv tre ud af tredive virksomheder med fra Stevns i netværket. Det er gode synergier, som vi gerne vil dyrke mere.

 

Samarbejde med Business Faxe

I 2020 udvider vi vores samarbejde med Business Faxe, som er vores kollegaer, der driver erhvervsservice i Faxe kommune. Det gør vi fordi, vi er nogenlunde enige om, hvordan erhvervsråd som vores bør arbejde og om de mål, som vi gerne vil opnå. Vi er også begge små enheder, der sagtens kunne bruge flere ressourcer på at hjælpe iværksættere og virksomheder og på at skabe erhvervsudvikling i vores områder. Først og fremmest vil samarbejdet komme til udtryk ved flere og større arrangementer, som vi vil lave i fællesskab. Det giver de stevnske virksomheder adgang til at møde andre og nye virksomheder til nogle af vores arrangementer, og det giver os mulighed for at pulje nogle af vores ressourcer, så du som virksomhed får mere for pengene. Det mener vi også er et smut til Faxe eller Haslev værd engang imellem.

 

Med det overblik over nogle af vores indsatser i 2019 og vores tanker for 2020, vil jeg igen ønske et rigtigt godt nytår med vækst og udvikling for erhvervslivet!

Jeg vil også gerne takke Stevns Kommune for på forskellig vis at finansiere en stor del af vores arbejde, og for det gode samarbejde, som vi har.

Alt det bedste til alle i 2020,

På vegne af Stevns Erhvervsråd,

Thomas Christensen, Erhvervschef.

 

MØD ET MEDLEM: Lambæk A/S

Lars Lambæk fra Lambæk A/S, som servicerer og reparerer alle typer biler.

Over 200 lokale virksomheder bakker op om Stevns Erhvervsråd. Et af dem er Lambæk A/S i Store Heddinge, som servicerer og reparerer alle former for biler. Vi har taget en snak med ejer, Lars Lambæk, om hans virksomhed og medlemskab:

Hvad laver din virksomhed?

Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, så det er ret bredt – bilen hele vejen rundt. Så langt hen ad vejen kan vi klare alle udfordringer med bilen, og ellers har vi samarbejdspartnere, der kan.

Vi har en del erhverv og kan tage varebiler på op til seks tons. Erhvervskunderne udgør cirka 35/40% og resten er private. Så laver vi forsikringsskader for alle forsikringsselskaber.

Vi er med i Bosch Carservice, som er verdens største værkstedskæde. Det er et kædekoncept, dvs. vi er selvstændige, men er medlem af den kæde og skal overholde nogle krav, som Bosch stiller og noget uddannelse.

Ca. 70% af al elektronik i en bil er lavet af Bosch. Da de producerer mange af de ting, som sidder i en bil, har de et stort førstehåndskendskab til teknikken. Så det er derfor, jeg er med i kæden. Man kunne vælge så mange andre kæder, men i denne her kæde kommer man ret tæt på producenterne, og de har en stor viden, uddannelse osv.

Jeg startede i år 2000 og har været på den nuværende adresse siden 2005. Vi er pt. fire, snart fem ansatte. To har været her siden 2005, og ham, der har været her i kortest tid, har været her i 7 år. Så kommer der en lærling, der starter her den 1. Så har vi Rune fra B2b-biler, som har lejet sig ind og også sidder her på kontoret. Han sælger og leaser nyere brugte erhvervsbiler. Vi har også en synshal, men den er forpagtet ud til en anden selvstændig.

Hvorfor er du med i Stevns Erhvervsråd?

Vi var jo nogle stykker i et netværk for nogle år tilbage. Første gang var vi fem-seks stykker, og så kom der flere og flere til – vi var nok en 20-30 stykker til sidst. Så kom Stevns Erhvervsråd til, så vi droppede det netværk og kom med i Stevns Erhvervsråd i stedet. Så jeg har været med fra starten.

Jeg er med, fordi der er et behov for sådan en erhvervsorganisation på Stevns. Der er jo en god hjælp at hente i forhold til myndigheder osv. Nu har jeg ikke selv haft så meget behov for det, men det kunne jeg faktisk godt have tænkt mig, dengang jeg byggede. Jeg har en fornemmelse af, at erhvervsrådet godt kan være en indgangsdør til myndighederne en gang imellem, hvis der er nogle udfordringer eller noget, man har svært ved at få løst, eller ikke ved, hvor man skal gå hen.

Så er der jo også mange gode arrangementer.

Hvordan har du brugt erhvervsrådet?

Jeg har tidligere deltaget på en del netværksmøder og hvad der ellers har været gennem tiden. Jeg har også været på RaketVækst, og det var også ganske udmærket, men man skal selvfølgelig selv være parat til det.

Jeg har også været i et sparringsforløb gennem Sparringspartnerne med Henrik Weiergang, som også sad i bestyrelsen for erhvervsrådet. Det var omkring en proces, hvor jeg på et tidspunkt overvejede at ansætte en værkfører for at frigøre noget tid

Vil du anbefale andre at blive medlem af erhvervsrådet?

Ja, det synes jeg da, at man bør. Der er et behov for Stevns Erhvervsråd, og det er jo en medlemsorganisation, så hvis der ikke er nogen, der bakker op, forsvinder den jo. Erhvervsrådet får selvfølgelig også et tilskud fra kommunen, men det falder vel væk, hvis interessen og opbakningen fra virksomhederne forsvinder. Og i forhold til hvad man giver som lille virksomhed, er det jo små penge for at være med.

Er der noget, du savner i erhvervsrådet?

Næ, for de gange, vi har haft et eller andet behov, har det jo virket fint.

Læs mere om Lambæk A/S


Vil du også bakke op om erhvervsrådet?

Som medlem af Stevns Erhvervsråd får du adgang til et stort lokalt netværk med andre virksomheder. Du er samtidig med til at støtte Stevns Erhvervsråds arbejde for at skabe en kommune, som er attraktiv at drive virksomhed i.

Læs mere og meld dig ind

MØD ET MEDLEM: AquaSafe

Jan Erik Hansen står bag AquaSafe som er specialiseret i klimasikring og håndtering af regnvand.

Over 200 lokale virksomheder bakker op om Stevns Erhvervsråd. Et af dem er AquaSafe i Store Heddinge, som er specialiseret i klimasikring og håndtering af regnvand. Vi har taget en snak med ejer, Jan Erik Hansen, om hans virksomhed og medlemskab:

Hvad laver din virksomhed?

Jeg er klimaentreprenør og kloakmester. At være klimaentreprenør handler om at sikre boligen mod de skader der kan opstå ved de klimaforandringer vi ser med højere vandstand og hyppige regnskyl. Det kan være, at man laver forskellige tiltag på ejendommen f.eks. at man sætter skotter op, så der ikke kan trænge vand ind, eller man forhøjer betonkanten ved nedgangen til kælderen. Det kan også være, at man vælger at håndtere regnvand på egen grund i stedet for at lede den til den offentlige kloak, så man ikke får de her oversvømmelser, hvor det vælter op af kloakken.

En af mine kæpheste er, at man samtidig udnytter regnvandet, altså opsamler regnvandet og genanvender det til toiletskyl, vaskemaskine, bilvask, havevanding og sådan nogle ting. Det kan man så samtidig kombinere med at lave regnbede i sin have, hvor regnvandet kan sive ned, og hvor man så beplanter det på en måde, så man får en større biodiversitet i sin have til glæde for f.eks. bier og sommerfugle.

Så laver jeg selvfølgelig også almindeligt, traditionel kloakmesterarbejde, reparation af kloakker og anlæg af nye kloakker.

Hvem er dine kunder?

Det er både private som har lyst til at klimasikre deres ejendom og som har lyst til at være lidt grønne og miljøbevidste ved at opsamle regnvand for at bruge det til tøjvask og toiletskyl og sådan nogle ting. Det er også erhverv især boligselskaber som har fokus på at klimasikre, for at sikre deres ejendomme og som har fokus på at bruge regnvandet i stedet for bare at lede det væk.

Hvor mange ansatte har du?

Jeg er ene mand i virksomheden, men har en del samarbejdspartnere, især lokale f.eks. Søren K Hansen A/S og House of Marketing. Det har egentlig været en bevidst strategi, at jeg ikke ville ud at investere i en masse mandskab og maskiner, men finde nogle samarbejdspartnere som har det. Så kan jeg også koncentrere mig om nogle af de andre ting omkring rådgivning, messer og salg. Mit håb er, at vi får så meget gang i det her omkring klimasikring, at vi kan udvide virksomheden, så vi kan blive flere end mig.

Hvorfor er du medlem af Stevns Erhvervsråd?

Det her med at starte egen virksomhed var en helt ny verden, og da jeg så fra 2015 valgte at gøre det på fuld tid, så havde jeg lyst til at gå et sted hen, hvor jeg kunne sparre med nogen. Jeg kom i kontakt med Stevns Erhvervsråd og holdt møde med erhvervsrådets iværksætterkonsulent. Det var starten på det hele, og Jesper var og er stadigvæk rigtig god at ringe og sparre med, og kan give nogle gode råd i forhold til, hvor jeg skal gå hen med nogle ting, eller om noget er en god idé. Så jeg er rigtig glad for, at der er et sted, hvor man kan gå hen og spørge om de her ting. Jeg synes generelt, at det er en god ting for erhvervsdrivende og nystartede virksomheder, at der er nogen man kan søge råd og vejledning hos, for der er virkelig mange ting, som man skal have styr på, når man starter virksomhed.

Hvordan har du brugt erhvervsrådet?

Jeg har faktisk brugt det på mange felter. Både til sparring og rådgivning, og så har jeg deltaget i en masse af arrangementer. Der har været masser af gode foredrag f.eks. om skat for mindre virksomheder. Senest var jeg til et arrangement om markedsføring på de sociale medier. Der har også været små kurser og også sociale arrangementer som julefrokost og sommerfest, hvor man også har mulighed for at møde andre erhvervsdrivende.

Jeg har også været på et Raketvækst forløb, og det vil jeg gerne rose erhvervsrådet for, for det er rigtig godt, når man er i gang med at drive virksomhed. Det er ikke kun for store virksomheder, men også små som min, som har mod på at vokse. Det var et kanon forløb, men også hårdt, fordi man blev stillet en masse kritiske spørgsmål, som provokerer en til at tænke over, hvordan man vækster, og om man overhovedet skal vækste. De ting, jeg lærte på forløbet, bliver ved med at være relevante, og jeg bruger dem stadig. Helt konkret fik jeg feedback fra en anden deltager, som sagde, at det blev meget teknisk, når jeg snakkede, så det var en øjenåbner i forhold til, hvordan jeg kommunikerer med mine kunder.

Er der noget du savner i Stevns Erhvervsråd?

Nogle flere medlemmer – specielt nogle af de lidt yngre erhvervsdrivende. Det kan både være håndværkere, men det kan i virkeligheden være hvem som helst, for der er mange ting, man har til fælles, når man driver virksomhed, hvad enten man er håndværker eller har en butik. Det kan være ting som skat og moms og ansatte – det er jo de samme udfordringer, man står med.

Så du vil gerne anbefale andre erhvervsdrivende at blive medlemmer?

Ja, jeg har altid talt godt om Stevns Erhvervsråd og rost både Jesper og det øvrige sekretariat for deres gode arbejde. Jeg synes Stevns Erhvervsråd gør et stort stykke arbejde for at hjælpe os virksomheder.

Læs mere om AquaSafe

 


Vil du også bakke op om erhvervsrådet?

Som medlem af Stevns Erhvervsråd får du adgang til et stort lokalt netværk med andre virksomheder. Du er samtidig med til at støtte Stevns Erhvervsråds arbejde for at skabe en kommune, som er attraktiv at drive virksomhed i.

Læs mere og meld dig ind

Månedens Iværksætter – Stevns Operators

Frederik Birch og Andreas Nielsen startede i januar Stevns Operators som er specialiserede i reparation og support af Apple-produkter.

Stevns Operators, som er specialister i reparation og support af Apple-produkter, startede som en hobbyvirksomhed, men har siden udviklet sig til en drøm om fuldtidsbeskæftigelse og egen butik for de to unge iværksættere Andreas Nielsen og Frederik Birch.

Når iPhonen smadrer skærmen på gulvet eller en kop kaffe i tastaturet får din MacBook til at gå i sort, er hjælpen ikke længere så langt væk, hvis du bor i Stevns Kommune. De to unge iværksættere Andreas Nielsen og Frederik Birch står bag den nye virksomhed, Stevns Operators, som er specialiseret i at reparation og support af Apple-produkter. Det er ikke mere end fem måneder siden, at de to venner startede virksomheden, som i begyndelsen mest var tænkt som en hobby-virksomhed. Siden er ambitionerne vokset i takt med, at de har fået øjnene op for virksomhedens potentiale:

– En af de ting, der tiltalte os, var at Køge by har 10 reparationssteder og de er over 30.000 indbyggere, hvor i Stevns Kommune er vi 22.000, og her er ingen steder, fortæller Frederik.

At der er et stort marked for deres virksomhed i Stevns Kommune, har de hurtigt fået bekræftet af det voksende antal kunder, som lægger vejen forbi deres virksomhed på Industrivej i Hårlev.

– I starten var det mest for sjov, men så har vi faktisk fået ekstrem stor opbakning fra dem på Stevns – de forskellige private og erhvervsdrivende, som er kommet til os og har sagt, at det er en super god idé, fortsætter Frederik.

De to venner havde samtidig en god mulighed for at etablere sig, da Frederiks gamle praktiksted, DataConsult, tilbød at stille et hjørne af deres store kontor til rådighed for den nyetablerede virksomhed.

Et ultrakomplekst maskinrum

Hvis du har set, hvad der ligger bag glasset på en iPhone, har du måske en idé om, at det kræver særlige kompetencer at udføre en reparation i det lille, men ultrakomplekse maskinrum.

-Det er virkelig komplekst og småt. Der kan hurtigt gå noget galt. Du skal virkelig vide, hvad du laver, og så kræver det en del specialværktøj, forklarer Frederik.

Frederik er uddannet inden for IT Support med speciale og certificering i Apple-produkter, mens Andreas er uddannet elektriker og er vant til at arbejde med meget små dele f.eks. i forbindelse med fiberoptik.

I Stevns Operators tilbyder de både reparation og support af mobiltelefoner, tablets og computere fra Apple. Det kan være lige fra udskiftning af et batteri til gendannelse af forsvundne feriebilleder. Det har lige fra starten været vigtigt for Andreas og Frederik, at de kan tilbyde deres kunder et højt serviceniveau.

– Her går vi ikke på kompromis – vores kunder skal være glade, og kvaliteten skal sidde der, understreger Andreas.

Når en kunde indleverer et produkt til reparation, gennemgår Frederik og Andreas produktet sammen med kunden for at sikre sig, at der ikke er andre ting galt, end de fejl, kunden allerede har opdaget. Når produktet er færdigrepareret, bliver det igen testet for fejl – det er kundens garanti for, at de ikke skal betale for uforskyldte eller unødvendige reparationer.

At reparere en MacBook kræver både særlig viden og værktøj.
At reparere en MacBook kræver både særlig viden og værktøj.

To er bedre end en

Læringskurven har været stejl for Andreas og Frederik, siden de startede Stevns Operators, for det er ikke tilstrækkeligt for dem at være gode til at reparere en MacBook. Som virksomhedsejere er det også dem, der står for regnskab, markedsføring, leverandøraftaler, kundeservice og meget mere.

– Det kan godt være en stor udfordring, det her med, at det er meget nyt at drive virksomhed. Der går lidt tid inden, man er ordentlig rutineret i det. Man kan godt mærke, at man hele tiden tænker sig rigtig godt om for ikke at lave fejl, fortæller Andreas.

I virksomheden har han og Frederik stor glæde af at være to ejerledere. Det sker ofte, at de ikke er enige om en beslutning, men det ser de kun som en fordel:

– Det er godt, at der er en, der kan være efter den anden, hvis man er på vej ud af et sidespor. Vi har ofte hver vores syn på tingene, men det ser jeg som en fordel, så længe vi kan løse det sammen, siger Andreas.

For at få styr på nogle af alle de usikkerheder, som de har haft i forbindelse med opstarten af virksomheden, har de bl.a. deltaget i Stevns Erhvervsråds Informationsmøde for Iværksættere, ligesom de efterfølgende har brugt erhvervsrådets iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen til sparring:

– Han har været virkelig sød til at hjælpe os med, hvordan vi skal komme i gang og videre, forklarer Frederik.

En af de største udfordringer for Stevns Operators har været reservedelene, som udgør en betydelig udgift for de to iværksættere. Hvor de større Apple-reparatører importerer billigere dele direkte hjem fra Kina, har Stevns Operators endnu ikke brug for en tilstrækkelig stor volumen til, at det kan lade sig gøre. De har i stedet valgt at indgå en aftale med en dansk leverandør.

– Det koster så lidt mere, men til gengæld ved vi, at tingene er testede og har en god kvalitet plus at vi kan sende tingene tilbage, hvis der er noget med det, fortæller Frederik.

Drømmer om egen butik

Frederik og Andreas arbejder fuld tid ved siden af deres iværksætterprojekt, så reparationer og kontakt til kunder og leverandører foregår typisk om aftenen og i weekenden, og de daglige køreture hjem fra arbejde bliver brugt på at holde telefonmøder med hinanden.

– En af de største udfordringer er, at det godt kan være svært at give slip på arbejdet, når man er privat, men det er også, fordi vi er i vækst. Det er ligesom at have en baby, hvor du ser, hvordan det udvikler sig hele tiden. Man bliver vildt grebet af det, fortæller Frederik.

På sigt er drømmen, at de begge to kan leve af deres virksomhed, og de arbejder hele tiden på at udvikle og udvide virksomheden med de produkter, som de oplever, kunderne efterspørger.

– Det vil ikke være helt realistisk bare at kunne starte fuldtid, og reparationer alene kan vi ikke klare os for på grund af de dyre reservedele, men vores mål er, at vi prøver at udvikle på vores support og på en webshop, og så kan vi måske gå fuldtid om to år, forklarer Andreas.

Han og Frederik har samtidig en målsætning om at blive mere synlige. De markedsfører sig både via Facebook og så er de meget opmærksomme på at blive synlige i lokalsamfundet.

– Vi er glade for alle dem som følger os på Facebook, men vi skal også ud lokalt og have folks opbakning, for det er meget mund til mund på Stevns, og det handler meget om tillid, men folk har været rigtig søde til at bakke op, fortæller Frederik.

Med deres nuværende placering er de ikke specielt synlige i bybilledet, derfor er de på jagt efter nye lokaler i Store Heddinge, så de kan få flere kunder ind fra gaden.

– Vi drømmer jo om, at det kan blive stort, og at vi kan lave en god butik af en vis størrelse, slutter Frederik.

Læs mere om Stevns Operators på www.stevns-operators.dk og følg virksomheden på Facebook 

 

 

 

 

Turismekonsulent: Stevns har potentiale

Siden Niels Frederik Lund startede som erhvervskonsulent med fokus på turisme i starten af april, har han haft travlt med at lære Stevns at kende som turistdestination. Selvom der lige nu mangler oplevelser og tilbud til turisterne, tror han på, at Stevns har potentiale som turistdestination – ikke mindst takket være de mange lokale ildsjæle.

Det er nu to måneder siden, at Niels Frederik Lund – i daglig tale Frederik – startede som erhvervskonsulent med fokus på turisme i Stevns Erhvervsråd. Siden hans ansættelse har han haft travlt med at lære Stevns bedre at kende på en del ture rundt i kommunen og gennem gode snakke med alle de erhvervsdrivende, organisationer og ildsjæle som er involveret i turismen:

– Folk har været utroligt positive og imødekommende, og så er der også en masse mennesker, som har mange gode idéer til, hvad man kan gøre på Stevns, siger Frederik som er glad for den varme modtagelse han har fået.

Frederiks job består i at vejlede den enkelte turismevirksomhed, at styrke samarbejdet på tværs mellem turismeaktørerne i kommunen og i at skabe samarbejde med virksomheder og organisationer uden for kommunen som kan styrke Stevns som turismedestination både nationalt og internationalt.

Mange års erfaring i rejsetasken

I sin nye rolle har han masser af praktiske erfaringer at trække på fra mange års arbejde i Albatros rejser, Gislev Rejser og Marco Polo. Oven på de praktiske erfaringer står en stærk faglighed, som Frederik har fået gennem mange år som studerende og underviser i universitetsverdenen i Danmark, Tyskland, England og Kina.

– Jeg har en meget god forståelse for, hvad gæsten gerne vil have, for jeg har arbejdet med turister i så mange år. Så er jeg også god til at tænke strategisk, for med den baggrund jeg har fra universitetet har jeg en masse værktøjer til at forstå virksomhedens position i markedet, og hvad de skal gøre for at nå deres målgruppe og deres mål, forklarer Frederik, som meget gerne vil mødes med Stevns’ turismevirksomheder til en snak om deres virke og udvikling.

Med sin stærke faglighed og mangeårige erfaring kan han rådgive den enkelte virksomhed om produkt- og konceptudvikling, f.eks. hvordan man helt konkret møder kunden og får dem til at føle sig velkommen.

– Ofte kan små ændringer gøre en kæmpe forskel for gæsten, forklarer Frederik.

Virksomheder kan også få rådgivning i markedsføring af deres turismeprodukt. Det gælder ikke mindst på de sociale medier, som Frederik har en stor viden om gennem en Ph.d. i samarbejde med Visit Denmark, der netop handlede om, hvordan turisterne bruger de sociale medier til at fortælle om deres oplevelser.

En større buffet af oplevelser og tilbud

En af årsagerne til, at Frederik søgte sin nuværende stilling, var muligheden for at være med til at udvikle Stevns som turismedestination.

-Jeg synes jo, at destinationsudvikling, branding og markedsføring er spændende, og det har jeg også arbejdet med på destinationer i Litauen og Kina. Og jeg kunne se, at der var potentiale på Stevns, bl.a. fordi Stevns Klint for nylig blev udnævnt til Unesco verdensarv.

For at blive klogere på, hvordan Stevns kan udvikles som turistdestination, har Frederik som en af de første opgaver kastet sig over en værdikædeanalyse – det vil sige en analyse af kundens rejse lige fra den første søgning på rejsemålet til transport, overnatning, bespisning og oplevelser.

– Vi skal have en buffet af oplevelser og tilbud og for øjeblikket er buffeten mangelfuld, og så går folk et andet sted hen. Så vi skal have mange flere oplevelser og servicetilbud til rådighed på vores buffet, forklarer Frederik.

Niels Frederik Lund arbejder bl.a. på et cykelkoncept, som gør det lettere for turister at komme rundt til oplevelserne i kommunen bl.a. Stevns Klint.
Niels Frederik Lund arbejder bl.a. på et cykelkoncept, som gør det lettere for turister at komme rundt til oplevelserne i kommunen bl.a. Stevns Klint.

Cykelkoncept på vej

Frederiks analyse peger på, at der både er brug for flere sengepladser, men også flere oplevelser, som turisterne er villige til at betale for. Det drejer sig både om helt nye oplevelser, men også en udbygning af de eksisterende oplevelser.

For at skabe bedre sammenhæng mellem de nuværende oplevelser, er Frederik på initiativ fra flere turismevirksomheder i gang med at undersøge mulighederne for at starte et cykeludlejningskoncept.

–  Det har jo altid været et stort problem, at folk går på Trampestien og så ikke kan komme hjem igen. Man vil nu prøve, om der er mulighed for at sætte de her udlejningscykler på forskellige lokationer, som gæsterne kan leje via en app hos en aktør og aflevere dem hos en anden aktør, forklarer Frederik.

Cykeludlejningen gør det ikke blot nemmere for turisterne at komme rundt mellem oplevelserne – de sammenhængende ruter er også lettere at markedsføre uden for kommunen:

– Det vil betyde, at organisationer som Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og Copenhagen Visitor Center kan markedsføre vores ruter på deres platforme, så det vil starte en synergieffekt.

Mere synlighed

Netop Stevns’ online synlighed er et af de områder, som Frederik arbejder på at styrke bl.a. gennem samarbejde med andre organisationer uden for kommuner – senest har DOT (Din Offentlige Transport) lagt Stevns Klint ind som et forslag til en dagstur på deres hjemmeside.

– Folk spørger om Stevns Klint ligger ved Møn, og det er jo træls, når vi rent faktisk ligger tættere på København og kan nås på kort tid, forklarer Frederik.

Han arbejder samtidig på at styrke synligheden for de mange lokale turismeaktører, vi har hernede, f.eks. de mange Bed & Breakfast. Derfor samarbejder han bl.a. med Verdensarv Stevns om at tilrettelægge og undervise i kurser i TripAdvisor og Google Reviews, ligesom han gerne tager et møde med virksomheder, som vil have inputs til at styrke deres online synlighed.

En af Niels Frederik Lunds opgaver som erhvervskonsulent med fokus på turisme er vejledning af turismevirksomheder. Han har bl.a. besøgt Camilla Berg Larsen på Hovgaarden i Vallø til en snak om, hvordan hun kan styrke synligheden af sine ferielejligheder på nettet.
En af Niels Frederik Lunds opgaver som erhvervskonsulent med fokus på turisme er vejledning af turismevirksomheder. Han har bl.a. besøgt Camilla Berg Larsen på Hovgaarden i Vallø til en snak om, hvordan hun kan styrke synligheden af sine ferielejligheder på nettet.

Stevns er noget særligt

Selvom der endnu ikke er så mange ”retter” til gæsterne på Stevns’ buffet, er Frederik dog overbevist om, at potentialet for at skabe en velbesøgt destination med et varieret udbud af oplevelser er til stede:

– Det handler ikke om at skabe Disneyland hernede. Vi skal slå på, at vi har nogle fantastiske naturoplevelser, og vi har nogle fantastisk flinke mennesker på Stevns, som virkelig gerne vil yde en god service og gøre folk glade – vi er faktisk noget specielle her på Stevns og det skal folk vide, forklarer Frederik, som langt fra står alene med sit ønske om at udvikle Stevns’ turisme:

– Jeg bliver jo konstant kontaktet af folk som helt af egen vilje og motivation kommer og siger, at de gerne vil gøre noget, så folk fra hele Danmark og resten af verden kan opleve Stevns. Det er dén motivation og glæde ved Stevns, som jeg skal benytte mig af til at gøre en forskel hernede, lyder det afsluttende fra Frederik som ser frem til et godt samarbejde med ildsjælene og alle de andre turismeaktører i og uden for kommunen.

Hvis du er interesseret i et møde med Niels Frederik Lund, kan du kontakte ham på tlf: 23741425 eller mail: frederik@stevnserhvervsraad.dk.

MØD EN MEDARBEJDER

Ny artikelserie! Følg med hver måned, når vi på skift sætter fokus på en medarbejder i Stevns Erhvervsråd for at gøre jer klogere på, hvilke kompetencer du har adgang til i erhvervsrådet, og hvordan vi hver især bidrager til sekretariatet.

I juli kan du møde Helle Merethe Johannesen, der som mangearmet blæksprutte og sekretær holder styr på medlemmer og administration og får alting til at glide i vores dagligdag i Tinghuset.

Ny uddannelse sender Stevns’ iværksættere godt fra start

Fra efteråret 2019 har Stevns’ iværksættere adgang til at deltage på Zealands uddannelse, Iværksætteri i Praksis, i Køge og Næstved.

Hvordan laver du et godt forretningskoncept? Et likviditetsbudget? Opbygger en hjemmeside? Opbygger et netværk? Det og meget andet kan Stevns’ iværksættere blive klogere på, når Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Zealand (Erhvervsakademi Sjælland) tilbyder uddannelsen Iværksætteri i Praksis i Køge og Næstved.

– Med Iværksætteri i Praksis har vi et rigtig stærkt tilbud til Stevns’ iværksættere, som ruster dem grundigt til en god opstart, forklarer Stevns Erhvervsråds iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen.

Iværksætteruddannelsen er både for iværksættere, som lige har taget springet og virksomhedsejere, som har været i gang i et stykke tid, men savner inspiration og værktøjer til at komme videre.

På 15 kursusgange i efteråret kommer deltagerne hele vejen omkring de konkrete værktøjer, de hårde facts og de blødere overvejelser, som støtter op om en fremtid som iværksætter. Kurset lægger ud med temaet ”Dig som iværksætter”, hvor du bl.a. bliver tilbudt en personlighedstest, som gør dig bevidst om dine stærke sider som iværksætter, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Derfra fortsætter deltagerne gennem temaer som økonomi, salg, skat, markedsføring og innovation. Inden for hvert tema er tilknyttet kompetente undervisere med speciale og praktisk erfaring inden for det pågældende tema.

– Deltagerne kan undervejs vælge at samle deres læring i en forretningsplan, og det giver dem et rigtig stærkt udgangspunkt for at drive deres virksomheder, forklarer Jesper.

Gode anbefalinger

Det er første gang Stevns Erhvervsråd tilbyder Iværksætteri i Praksis, som erstatter erhvervsrådets hidtidige iværksætterkursus. Uddannelsen har dog eksisteret gennem flere år i et samarbejde mellem flere lokale erhvervsråd, og det får gode anbefalinger fra tidligere deltagere:

– Udover, at jeg fik en masse værktøjer og et mere struktureret overblik over min lille virksomhed, fik jeg også en masse sparring fra de andre på kurset som er i samme ”båd” med alt, hvad det vedrører af spørgsmål, frustration, op og ned ture. Rart at vide, at man ikke er alene, fortæller Bettina Holst fra Farmor & Ko i Haslev.

Iværksætteri i Praksis udbydes som en del af Akademiuddannelsen på Zealand og er en kompetencegivende uddannelse. Kurset svarer til 10 ECTS-point, og kan afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et kort skriftligt oplæg om din virksomhed.

Deltagere fra Stevns kan vælge at deltage i uddannelsen i Næstved med opstart 21. august og undervisning på onsdage fra 16.30 – 19.30, eller de kan deltage i Køge med opstart 4. september og undervisning på onsdage fra 17.00-20.00. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig  

Har du spørgsmål til kurset kan du kontakte Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen tlf. 2122176 – jesper@stevnserhververvsraad.dk

 

 

Stevns Erhvervsråd får ny kommunikations- og marketingkonsulent i barselsvikariat

Det bliver med et nyt navn som afsender, når Stevns Erhvervsråd det kommende år sender nyheder ud til sine medlemmer. Mens Signe Kjærbølling går på barsel, overtages hendes plads midlertidigt af Sara Tatiana Schwartz.

Den 3. juni kan Stevns Erhvervsråd byde velkommen til den nye Kommunikations- og Marketingkonsulent, Sara Tatiana Schwartz, der skal vikariere for Signe Kjærbølling i et barselsvikariat.

Sara Tatiana Schwartz har en baggrund i politisk kommunikation og har i sin studietid blandt andet arbejdet på Christiansborg og for Dansk Industri. Det var netop i sit arbejde for DI Sydsjælland, at hun blev interesseret i erhvervslivet i Stevns Kommune:

– Jeg arbejdede politisk med at sikre bedre vilkår for erhvervslivet i bl.a. Stevns Kommune, og så bliver man jo optaget af, hvad der foregår. Det er utroligt at se, hvor langt man er nået på kun et par år, og det er spændende at komme tilbage og være en del af udviklingen.

Optaget af lokal virketrang

Sara Tatiana Schwartz kommer til at arbejde bredt med alle husets kommunikationsopgaver, men det er især historien om den lokale virketrang, der motiverer hende i arbejdet:

– Jeg har de seneste par år haft fornøjelsen af at arbejde med iværksættervirksomheder, og jeg er meget fascineret af den energi og virketrang, danske virksomheder sætter for dagen. Stevns Kommune har utroligt mange spændende virksomheder, og jeg glæder mig til at dele deres historier og viden med resten af lokalområdet.

Har du ideer til historier eller lignende, kan du kontakte hende på tatiana@stevnserhvervsraad.dk eller tlf. nr. 2476 4001.

Månedens virksomhed – SOLVANG MASKINFABRIK A/S

Direktør Jørgen Bille Larsen (tv) med bestyrelsesformand Peter Larsen.

Siden Jørgen Bille Larsen – stærkt flankeret af en ny professionel bestyrelse – overtog ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S for et halvt år siden, har han haft travlt med at styrke og udvikle virksomheden bl.a. gennem planlagt certificering og digitalisering og ikke mindst gennem motivering og involvering af medarbejderne.

– Vi har viljen til vækst, understreger direktør Jørgen Bille Larsen, når han fortæller om planerne for den 50 år gamle virksomhed, SOLVANG MASKINFABRIK A/S udenfor Store Heddinge.

Det er et halvt år siden, at Jørgen overtog direktørstolen. Siden har han haft travlt med at planlægge videreudvikle SOLVANG MASKINFABRIK A/S til en mere moderne og agil virksomhed i tæt samarbejde med den professionelle bestyrelse, som han nedsatte i forbindelse med generationsskiftet. Bestyrelsen består, ud over Jørgen selv, af hans bror og medejer Anders Bille, og af bestyrelsesformanden Peter Larsen. Alle tre kommer med stor erfaring inden for bl.a. strategi, ledelse og salg fra store danske og udenlandske virksomheder – erfaring som de nu trækker på i en noget mindre skala.

– Jeg tænker på det her som en lille humlebi. Den kan bare ikke flyve, men det gør den, og det er lidt sjovt, at den allerede har lettet de første måneder, så vi skal nok få den til at flyve derud af, fortæller bestyrelsesformand Peter Larsen.

Holder fast i DNA’et

SOLVANG MASKINFABRIK A/S er specialiseret i drejning, fræsning og svejsning af stålkomponenter til metal- og produktionsindustrien i Danmark, Polen, Sverige og Tyskland, samt reparation og vedligeholdelse for store maskinstationer og den tunge transportsektor. Virksomheden tæller i dag 10 kompetente medarbejdere, som årligt producerer over 13.000 forskellige produkter i forskellige stålmaterialer.

– Vi ved meget om stål. Den tunge knowhow som vores produktionsledere og industriteknikere har fra mange års anciennitet, vurderer jeg er meget unik. De ved, hvilke metaller der ter sig på hvilken måde i hvilke maskiner, men også hvad der vigtigst for kunden, som vi ofte rådgiver, forklarer Jørgen.

Netop det gode håndværk, som i mange år har kendetegnet SOLVANG MASKINFABRIK A/S, er det fundament, som Jørgen og den nye bestyrelse vil bygge videre på i den digitale udvikling af virksomheden.

– Da vi var på en større runde kundebesøg i Danmark, Polen og Sverige omkring årsskiftet, spurgte vi vores kunder om, hvad der var det vigtigste for dem i vores samarbejde. Svaret var ret entydigt; bevar håndværket for det er ved at være sjældent, fortæller Jørgen.

– Vi skal holde fast i vores DNA. Hvis vi kan tage værdierne og føre dem ind i den digitale tidsalder, men stadig have fokus på, at der skal kvalitet ud i den anden ende, så synes jeg, at vi har målsat vores kerneværdier korrekt, således at de møder eller overstiger kundernes forventninger, forklarer Peter.

Medarbejderne på SOLVANG MASKINFABRIK A/S har mange års erfaring med bearbejdning af stål bl.a. svejsning.
Medarbejderne på SOLVANG MASKINFABRIK A/S har mange års erfaring med bearbejdning af stålkomponenter bl.a. svejsning.

Certificering bliver en del af fremtiden

En ting er at sige, at ens arbejde er af høj kvalitet – en anden ting er at kunne bevise det. Derfor har et af de første vigtige skridt siden november 2018 været investeringen og igangsættelse af et kvalitetsledelsessystem – første certificering forventes færdiggjort inden for en måned.

– Min erfaring er, at for at komme tæt på kunderne må vi også matche kundernes værdier, både operationelt og etisk, siger Jørgen.

Værdierne bygger allerede på ansvarlighed. Siden 2018 har SOLVANG MASKINFABRIK A/S været medlem af FN Global Compact. Det betyder, at virksomheden forpligter sig til at følge principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, samt at arbejde for at fremme sociale og miljømæssige målsætninger.

– Det kræver en del arbejde, men er spændende og vigtigt for mig, understreger Jørgen.

Sætte det rigtige team

Første skridt henimod en videreudvikling af virksomheden blev taget for et år siden, da Jørgen og hans bror Anders satte sig sammen med deres far og diskuterede de fire vigtigste fokusområder i virksomheden, for at udvikle deres 2021 strategi. Hvor mange strategiplaner aldrig når ud af skrivebordsskuffen, bruger SOLVANG MASKINFABRIK A/S aktivt strategien til at navigere efter, og det er blandt andet en af bestyrelsens opgaver at sikre, at strategien bliver fulgt og løbende justeret.

– Jeg mener, at Peter og absolut også min bror, Anders, er med til at trække os frem til der, hvor vi skal hen. Når vi skal ind og lave denne her overtagelse og ændring, har vi brug for nogle, som tager ansvarligt lederskab, og der skal jeg virkelig have nogle ”wing-men”, som jeg stoler på, fortæller Jørgen og fortsætter:

– Den erfaring vi har fået omkring at sætte de rigtige hold eksternt og internt, med de rigtige planer siden overtagelsen er enorm, og vi inviterer gerne andre lokale virksomheder og iværksættere til at komme forbi SOLVANG MASKINFABRIK til vidensdeling.

Medarbejderne er med på rejsen

Fordi medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv, handler første indsats i 2021 planen netop om motivation af medarbejderne.

– Vi kommer fra noget godt, som vi gerne vil gøre endnu bedre, men vi skal også gøre det med dem. Jeg startede med ledelsen, og sammen med en HR udviklingskonsulent, definerede de selv vores 10 ledelsesprincipper og værdigrundlag. Lederne har i den grad taget ejerskab og formået at synliggøre og udleve de principper, fortæller Jørgen.

For at involvere medarbejderne har Jørgen bl.a. indført månedlige medarbejdersamtaler, hvor medarbejderne deler deres inputs med ledelsen.

– Medarbejderne går derude og skruer på maskinerne dag ud og dag ind og fanger de der småting, der gør os endnu bedre – på en god dag, kan vi jo kalde det innovation, forklarer Peter.

Involveringen af medarbejderne har skabt grobund for et stærkt engagement, som tydeligt er kommet til udtryk i de seneste måneder, hvor rekordmange ordrer har lagt ekstra pres på medarbejderne.

Medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv. Derfor har ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S stor fokus på involvering og motivation af medarbejderne.
Medarbejdernes høje faglighed er SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ største aktiv. Derfor har ledelsen i SOLVANG MASKINFABRIK A/S stor fokus på involvering og motivation af medarbejderne.

Millioninvestering i digital omstilling

Når SOLVANG MASKINFABRIK A/S’ medarbejdere i dag skal bearbejde et stykke metal foregår det dels på moderne, CNC computerstyrede maskiner og dels på større digitale maskiner. Der er dog ingen tvivl om, at det kræver nogle andre færdigheder i dag, end det gjorde for bare -5-10 år siden.

– Der skal ske et løft fra at kunne modtage digitale arbejdsbeskrivelser og emnebeskrivelser direkte fra kunden, til at kunne få maskinen direkte til at gøre det, så det har også vores fokus i de kommende år, forklarer Peter.

Den digitale omstilling kræver ikke bare efteruddannelse af personalet og ansættelse af nye kompetencer. De nye maskiner kræver tunge investeringer, men Jørgen og bestyrelsen er godt i gang med at styrke virksomheden, for at kunne tage de nødvendige skridt – drømmen er en fordobling af omsætningen i 2021.

Den første investering på over en million kroner i et helt nyt digitalt 5-akset bearbejdningscenter blev underskrevet i slutningen af april, hvilket gør at SOLVANG MASKINFABRIK A/S på kort sigt vil kunne tage flere ordrer end i dag og optimere leveringshastigheden.

– Vi har i den grad viljen til vækst, kapaciteten til vækst, og vi har medarbejderne til vækst – med dem mener jeg alle i produktionen, ledelse, ejere og bestyrelse. Så længe vi står sammen kan vi mange ting, understreger Jørgen til slut.

Du kan læse mere om Solvang Maskinfabrik på https://solvang-maskinfabrik.dk/ og følge virksomheden på LinkedIn.

Mød et Medlem: Joost El ApS

Carsten Joost fra Joost El.

Over 200 lokale virksomheder bakker op om Stevns Erhvervsråd. Et af dem er Joost El ApS i Rødvig, som har været med siden erhvervsrådets begyndelse. Vi har taget en snak med ejer Carsten Joost om hans virksomhed og medlemsskab:

Hvad laver Joost El?

”Joost El er et elfirma, hvor vi laver mange former for el-opgaver, og det er jo både til private og erhverv -ombygning, nybygning, tilbygning samt reparationer og nyinstallationer i industrien, og så er det kontorerhverv og service på boligejendomme. Så laver vi også alarm og overvågning.

”Firmaet startede 1. maj 2005. Vi har 15 ansatte, hvoraf fire er lærlinge og en enkelt er kontordame. Vi har mange lokale kunder, men kunder over hele Sjælland fra Rønnede til København.”

Er der noget, I er særligt specialiserede i?

”Vi synes selv, at vi er gode til at servicere industrien og 60% af vores kunder er industrikunder. Vi er gode til at komme, når det er akut og gode til at løse fejlfinding og sådan nogle ting.”

”Så vil jeg gerne slå på, at vi er stormestre i uddannelse af lærlinge. I de 14 år, vi har eksisteret, har vi uddannet over 10 lærlinge og fire er i gang lige nu.”

Hvorfor er du medlem af Stevns Erhvervsråd?

”Jeg var egentlig med i bestyrelsen i Rødvig Erhvervsforening, som nedlagde sig selv, da erhvervsrådet kom, hvor vi sagde, at vi synes, at man skulle bakke op om den i stedet for. Man har brug for at være med i en erhvervsforening på den ene eller anden måde, så da der kom en professionel erhvervsforening, så valgte jeg selvfølgelig at bakke op om den.”

Hvorfor er det vigtigt at bakke op om en erhvervsforening som Stevns Erhvervsråd?

”Jeg synes, det er vigtigt at bakke op om en lokal erhvervsforening, fordi mange problemer, som vi alle sammen tumler med, kan blive taget op i sådan en forening, og jeg mener også, at sådan en erhvervsforening skal være med til at promovere området og hjælpe nye virksomheder her til og samtidig være med til, at den lokale virksomhed kan få noget arbejde. Når man taler om en erhvervsforening slår det også hårdere, end hvis man kommer ud som enkelt virksomhed. Jeg har også fået kunder, fordi jeg er medlem af erhvervsrådet, fordi andre virksomheder gerne vil samarbejde med én, som er med i erhvervsrådet. Så det skaber i hvert fald et netværk, som er svært at opnå alene.”

Hvordan har du brugt Stevns Erhvervsråd?

Jeg har været med på nogle forløb; RaketVækst og Vækst via Ledelse. Derigennem har jeg også haft en konsulent fra Væksthus Sjælland, som fortalte om forskellige løsninger, fordi jeg søgte et nyt IT-system. Efter RaketVækst deltog jeg også i en erfa-gruppe med nogle af de andre deltagere.”

“Når jeg tænker tilbage på, hvad jeg har fået ud af forløbene, var det først efter et par år, der begyndte at dukke noget op, hvor jeg sagde ‘hov’, det har jeg jo egentlig lært på RaketVækst. Så i min verden, hvis man tager på RaketVækst, så skal man ikke have en forventning om at gå hjem og lave en hel masse om fra dag ét. Tag det stille og roligt, så kommer det til dig, og så har du lært en masse, som du kan bruge hen ad vejen.”

”Jeg har også taget fat i erhvervsrådet i forbindelse med at en af mine kunder havde nogle udfordringer med kommunen. Ligesom at jeg af og til har en dialog med Jesper, fordi jeg involverer mig i nogle projekter f.eks. omkring uddannelse.

Vil du anbefale andre at være medlem af erhvervsrådet?

”Jamen helt sikkert – både for netværkets og skyld og den information, man kan få den vej igennem.”

Læs mere om Joost El


 

Vil du også bakke op om erhvervsrådet?

Som medlem af Stevns Erhvervsråd får du adgang til et stort lokalt netværk med andre virksomheder. Du er samtidig med til at støtte Stevns Erhvervsråds arbejde for at skabe en kommune, som er attraktiv at drive virksomhed i.

Læs mere og meld dig ind

Stevns Erhvervsråd hjalp Stevns Andelsbryggeri godt fra start

Jens Hansen fra Livsnyder og Bonderøv er glad for den hjælp, Stevns Andelsbryggeri har fået fra Stevns Erhvervsråds Virksomheds- og Iværksætterkonsulent, Jesper Yde Knudsen. Her ses han til receptionen for det nye bryggeri, som han er andelshaver i.

Stevns har fået et nyt andelsbryggeri godt hjulpet på vej af Stevns Erhvervsråds virksomheds- og iværksætterkonsulent, Jesper Yde Knudsen, som sprang til for at hjælpe andelshaverne videre fra den gode idé til den praktiske realisering.

Idéen til det Stevns Andelsbryggeri, som netop har holdt reception, begyndte sin gæring en kold januardag, hvor en flok lokale restauratører havde sat hinanden stævne for at diskutere muligheden for at starte et lokalt andelsbryggeri.

– Stevns kan så mange ting, så det ville være frygteligt, hvis der ikke var en Stevnsøl. Tanken var, at hvis alle os, der bruger øllen, gik sammen om det, havde vi lige pludselig et grundlag for at afsætte øllet, uden at vi skulle ud og være ny sælger på ølmarkedet, fortæller Jens Hansen fra Livsnyder og Bonderøv, som er en af initiativtagerne til bryggeriet.

Vejen fra den gode idé til den praktiske realisering, kan være lang og kroget. Derfor valgte restauratørerne at trække på Stevns Erhvervsråds iværksætterkonsulent, Jesper Yde Knudsen, som kom hastende til mødet fra erhvervsrådets kontor på den anden side af gaden.

– Vi havde nogle spørgsmål med hensyn til det her med at starte et andelsbryggeri op, og så var Jesper så frisk, at han kom over med det samme, og inden vi fik set os om, var han en fantastisk del af processen, fortæller Jens.

Hjælp til budget og forretningsplan

Tanken bag bryggeriet var at lave det som licensbryg. Det vil sige, at restauratørerne lavede en aftale med brygmesteren fra Bad Luck Brewing i Varpelev om at aftage en på forhånd aftalt mængde. Derfor var første skridt at finde ud af, hvor store mængder øl, bryggeriet kunne afsætte. Dernæst fulgte en diskussion af, hvilke øl som bryggeriet først skulle producere. Det blev til en frokostpilsner, en hvedeøl og en brownale, som netop er blevet lanceret.

– Jeg tillod mig at opfordre dem til at gå i retning af noget med en lavere alkoholprocent, så man bedre kan køre fra restauranten, når man har drukket sådan en, fortæller Jesper.

Ud fra de beregnede mængder og brygmesterens cirkapriser hjalp han med at lægge et budget som viste, at virksomheden kunne løbe rundt.

– Jesper var også med til at skrive selve forretningsplanen, og det er jo ofte dét, små virksomheder kæmper rigtig meget med, fortæller Jens.

Har hjulpet processen på vej

Ud fra budgetter og forretningsplan hjalp Jesper bryggeriet med at få oprettet en bankkonto, ligesom han hjalp virksomheden med at blive registreret som anpartsselskab med de seks andelshavere: Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, Rødvig Kro & Badehotel, Traktørstedet Højeruplund, Livsnyder og Bonderøv, DIXI.MEDIA og Bad Luck Brewing.

– Når der er seks anpartshavere, kan det være tidskrævende at registrere et selskab. Der er meget dokumentation, der skal sendes frem og tilbage, og det har jeg været tovholder på, forklarer Jesper.

Med seks andelshavere har det krævet grundige diskussioner og overvejelser for at komme eventuelle uoverensstemmelser i forkøbet. Her har Jesper budt ind med sparring bl.a. omkring organisering af virksomheden, økonomi og involvering af lokalbefolkningen.

– Jeg tror, vi kunne have snakket rigtig meget i flere år, inden det her kom op at stå, og Jesper har været med til at hjælpe processen rigtig meget på vej, fortæller andelshaver Karl Peter Andersen fra Traktørstedet Højeruplund.

Det skulle lykkes

Som iværksætterkonsulent er det Jespers fornemste opgave at hjælpe iværksættere godt fra start med deres virksomheder, og engagementet er højt, når han bliver han præsenteret for en god idé:

– Jeg synes, det er vigtigt for et område som Stevns at have et lokalt ølbrand, for det er noget, som man husker området for. Så bød muligheden sig, og jeg gjorde, hvad jeg kunne for at sikre, at det ville lykkes, forklarer Jesper.

I Stevns’ nye bryggeri er man glade for den store støtte fra Stevns Erhvervsråd:

– Jeg synes, det har været fedt med denne her opbakning, vi fik fra erhvervsrådet med det samme, og denne her følelse af, at man ikke bare blev overladt til sig selv, men at Jesper også selv tog teten. Så jeg kan bestemt anbefale andre iværksættere at kontakte erhvervsrådet, lyder det til slut fra Jens Hansen.


Mangler du også sparring?

Takket være støtte fra Stevns Kommune har alle erhvervsdrivende og iværksættere mulighed for at få gratis vejledning af Stevns Erhvervsråds erfarne virksomheds- og iværksætterkonsulenter.

Kontakt Virksomheds- og Iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen tlf. 21 22 17 65 – jesper@stevnserhvervsraad.dk

 

 

 

 

 

Arrangementer

Fri 24

Fredagsbar for iværksættere

24. January kl. 14:00 - 16:00
Se flere

Nye medlemmer